Droga Krzyżowa

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Rozważania Drogi Krzyżowej /Bartłomiej Wójtowicz/
2019-04-15 15:19:00 Artykuł czytany 182 razy


Rozważania Drogi Krzyżowej nadesłane na VII edycję konkursu przez Bartłomieja Wójtowicza z Łosic.


DROGA KRZYŻOWA

Wstęp

Jednym z nabożeństw wielkopostnych jest Droga Krzyżowa. Jezus podążał na górę Golgotę w pocie czoła. Jezus wiedział, co go tam czeka. Objawił tam największą miłość do człowieka, ofiarował samego siebie za zbawienie całego świata. W czternastu stacjach będziemy rozważać mękę i śmierć Chrystusa. Jezu, daj mi wytrwać w tej drodze razem z Tobą.

Stacja I

Pan Jezus na śmierć skazany

Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: «Oto król wasz!» A oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat rzekł do nich: «Czyż króla waszego mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza Cezarem nie mamy króla». Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. (J 19,13-16)
Dlaczego, Panie Jezu, nikt nie stanął w Twojej obronie? Jak wjeżdżałeś  do Jerozolimy, tłumy wołały „Hosanna, Hosanna”. A dzisiaj wszystko się odmieniło, tłum krzyczał „Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go!”. Jezus stał przed tłumem w płaszczu purpurowym i w koronie cierniowej. Zapadł okrutny wyrok, został skazany na śmierć. Jezus z pokorą przyjął ten wyrok. Jezu, daj mi łaskę podejmowania właściwych decyzji.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami !


Stacja II

Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Krzyżu święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze!
Jezus wziął drzewo krzyża na swoje ramiona. Droga na Golgotę nie będzie łatwa i prosta. Krzyż jest ciężki, czy ktoś pomoże nieść ten krzyż. Każdy człowiek niesie każdego dnia krzyż, czy to choroby czy jakiś inny. Dokąd my zmierzamy ?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami!

Stacja III

Pan Jezus upada po raz pierwszy

Jezus upada pod drzewem krzyża. Jest on ciężki, nikt nie chce Mu pomóc. Jezus musi liczyć na siebie. Kto by podjął takie wyzwanie, nieść taki ciężar i to jeszcze w spiekocie dnia. Wierzę, że Ty, z moją pomocą, wytrwasz w tym cierpieniu.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami!

Stacja IV


Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Dziewico Matko Chrystusa, Dziewico Matko Kościoła, Dziewico Matko ludzi

Jezus ucieszył się, że spotkał swoją Matkę. Matka widziała twarz Syna zakrwawionego. W  tym spotkaniu panowała cisza. Jezus wiedział, że serce jego Matki przeszył miecz boleści z powodu ciernienia, jakie przechodził jej Syn. Tylko milczenie mogło o tym opowiedzieć, jaka tam atmosfera panowała. Maryja wiedziała, że stanie pod krzyżem swojego Syna. ,,I TY, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.’’
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami!

Stacja V

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. (Mk,15,21)
Jezus miał chwilę ulgi. Szymon z Cyreny wracał z pracy i chciał też odpocząć po całym dniu. Wiedział Szymon, że ten krzyż nie jest lekki, niósł drzewo krzyża, na którym ma umrzeć Chrystus.
Czy ty byś pomógł nieść krzyż Panu Jezusowi ?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami!

Stacja VI

Św. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Św. Weronika miała odwagę przedrzeć się przez tłum. Chciała na chwilę zobaczyć Zbawiciela. Otarła Najświętszą Twarz z krwi i potu. W tej stacji ukazane jest dobro ze strony Weroniki. Panie Jezu, zobacz, ile osób czyni dobro dla innych. Pobłogosław im na każdy dzień życia.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami!

Stacja VII

Pan Jezus upada po raz drugi

Kolejny upadek, kolejny raz uderzyłeś o ziemie z ciężarem krzyża na plecach. Jezu, czujesz już zmęczenie, że masz dość tej ciężkiej drogi. Do góry Golgoty jest jeszcze daleko. Panie Jezu, proszę cię, bym choć na chwilę mógł wziąć ten krzyż i poczuć to cierpienie.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami!

Stacja VIII

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! (Łk 23,27-28).
Niewiasty rozpaczały nad Jezusem. Wiedzieli, że mu jest ciężko. Ciężko jest pocieszać kogoś, kto cierpi. Ale Jezus nie chciał, żeby nad nim płakały, ale te niewiasty pokazały, że Ciebie kochają.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami!

Stacja IX

Pan Jezus upada po raz trzeci

Znów upadek. Jezus już nie da rady wstać z ziemi. Jest mu ciężko, pot zmieszał się z krwią. Panie Jezu, Ty wiesz, że ta droga zmierza ku końcowi. Z każdego  upadku można powstać , iść dalej, ale to Jezus czeka na ciebie, żebyś to ty pomógł mu nieść ten krzyż.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami!

Stacja X

Pan Jezus z szat obnażony

Jezus przebył na górę Golgotę. Poczuł ulgę, gdy krzyż nie spoczywał na Nim. Został odarty z szat, został prawie kompletnie nagi. Jego szaty zostały podzielone na części i rzucone na losy. Tylko Jezusowi został krzyż, który za chwilę zostanie do Niego przybity.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami!

Stacja XI

Pan Jezus przybity do krzyża

Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: «Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski». Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. (J 19,18-20)
Jezus został przybity do krzyża. Ręce i nogi zostały zranione gwoździami. Ten gwoźdź to może być każde nieprzemyślane słowo, uczynek. Jezus wiedział, co za chwilę się wykona. Dobiega kres Jego życia.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami!

Stacja XII

Pan Jezus umiera na krzyżu

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha. (J 19,28-30)
Wykonało się!  To ostatnie słowa Jezusa, które powiedział. Jezus objawił na krzyżu największą miłość człowieka, ofiarował samego Siebie. Obok krzyża stała Matka Bolesna, która rozpaczała nad swoim Synem. Także obecny był Twój umiłowany uczeń Jan, a z Twojego przebitego boku wypłynęła krew i woda. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami!

Stacja XIII

Pan Jezus zdjęty z krzyża

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem- Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni. (J 19,31-33)
Zdjęli Najświętsze Ciało z drzewa krzyża. Ciało Jezusa spoczęło na rękach Matki Bolesnej. Matka płacze nad własnym Synem. Niech Matka Bolesna wyprosi nam łaskę na czas trudny.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami!

Stacja XIV

Pan Jezus złożony do grobu

Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. (J 19,38-42)
Ciało Zbawiciela zostało złożone do grobu. Owinięte w płótno Ciało spoczęło w skalnym grobie. Tu kończy się ziemska wędrówka Człowieka. Ale Jezus leżał będzie tylko trzy dni, bo przyjdzie Zmartwychwstanie.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami!

Zakończenie

Panie Jezu, dziękuję, że uczestniczyłem w tej drodze na Golgotę. Choć ta droga nie jest łatwa, ale wiem, że zbawienie przyszło przez krzyż.

Wszystkie teksty rozważań Drogi Krzyżowej można przeczytać TUTAJ
wykop

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


foto

Ubezpieczenie na życie a niezdolność do pracy
2020-05-25 21:26:57 Kategoria:

Ubezpieczenie na życie zapewnia wsparcie finansowe dla rodziny na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Polisa ma jeszcze inną zaletę – gwarantuje Ci pomoc, jeśli stracisz...

więcej »
foto

Hilding to lider w produkcji materacy w Polsce. Sprawdź,...
2020-05-25 13:18:21 Kategoria:

W ofercie Hilding znajdziemy udoskonalone materace sprężynowe, wkłady piankowe o rewolucyjnych właściwościach i luksusowe rozwiązania hybrydowe. Jak, spośród tylu...

więcej »
foto

Generator ozonu OTS-15 – nowe urządzenie w ofercie...
2020-05-20 10:58:25 Kategoria:

Zarodniki pleśni i grzybów, roztocza, wirusy, a także nieprzyjemne zapachy – można się ich skutecznie pozbyć z pomieszczeń, korzystając z generatora ozonu. Model...

więcej »
foto

W Galerii Siedlce otwarte są już wszystkie sklepy
2020-05-15 13:39:24 Kategoria:

Galeria Siedlce zaprasza na zakupy. Wszystkie sklepy są już otwarte.

więcej »
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

Sekretariat Katolickiego Radia Podlasie wznawia...
2020-05-12 17:17:26 Kategoria:

Po przerwie, wznowił swoje funkcjonowanie sekretariat Katolickiego Radia Podlasie. Niektóre sprawy można już załatwiać osobiście od godz. 9.00 do 15.00 w budynku Radia...

więcej »


Co, gdzie, kiedy

w lewoMaj 2020w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2

WĘGRÓW, 02.05

Wywieś flagę narodową

więcej »
3

RADZYŃ, 03.05

Radzyń Podlaski: Obchody Święta Konstytucji 3 Maja inne niż zwykle

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 03.05

Seroczyn: wirtualne świętowanie

więcej »

DROHICZYN, 03.05 18:00

Pogoda na szczęście... koncert online w Drohiczynie

więcej »
4

MIASTO SIEDLCE, 04.05

Siedlce: Wirtualne Dni Otwarte na UPH

więcej »
5 6

GARWOLIN, 06.05

Miętne: wirtualna wycieczka po Podlasiu

więcej »
7 8 9 10

PARCZEW, 10.05

Dzień Rodzin w Parczewie on – line

więcej »
11 12 13 14 15

ŁUKÓW, 15.05

ŁOK: teatr on-line

więcej »
16

MIASTO SIEDLCE, 16.05

Noc Muzeów online

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 16.05

Siedlce: Noc Muzeów w Internecie

więcej »
17

MIASTO SIEDLCE, 17.05

Śpiewnik Papieski online

więcej »
18 19 20 21 22

RADZYŃ, 22.05

„Majówki” Tomasza Młynarczyka

więcej »

RADZYŃ, 22.05

„Majówki” Tomasza Młynarczyka

więcej »

ŁUKÓW, 22.05

Ł'OK LIVE: Polowanie na lisa

więcej »

WŁODAWA, 22.05

I Włodawskie Kino Samochodowe

więcej »
23

WŁODAWA, 23.05

I Włodawskie Kino Samochodowe

więcej »

SIEMIATYCZE, 23.05

W parafii Św. Andrzeja Boboli będą modlić się non stop przez 7 dni

więcej »
24

WŁODAWA, 24.05

I Włodawskie Kino Samochodowe

więcej »
25 26 27 28 29 30

SIEMIATYCZE, 30.05

W parafii Św. Andrzeja Boboli będą modlić się non stop przez 7 dni

więcej »

PARCZEW, 30.05

Turniej tenisa ziemnego w Parczewie

więcej »
31

POWIAT BIALSKI, 31.05 10:00

V Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Pratulina

więcej »

Najnowsze Informacje