Droga Krzyżowa

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Rozważania Drogi Krzyżowej /Iwona Grzyb/
2020-04-03 19:24:00 Artykuł czytany 432 razy


Rozważania Drogi Krzyżowej nadesłane na VIII edycję konkursu przez Iwonę Grzyb z Żelechowa.


ROZWAŻANIA DROGI KRZYŻOWEJ

Wstęp

Bądźmy Zjednoczeni z Chrystusem
Panie Jezu chcemy być Twoimi uczniami, bierzemy krzyż i idziemy za Tobą. Droga Krzyżowa Twoja Jezu to droga cierpienia i przybicia do krzyża. Ile Jezu możemy ułożyć dróg krzyżowych i wędrować z Tobą. Zapraszasz nas i mówisz: „Ten kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”(J.12.25). Towarzyszymy Ci na Drodze Krzyżowej, prowadzisz nas drogą ziarna pszenicy, drogą sięgającą aż po wieczność. Na Drodze Krzyżowej podnosisz także mój krzyż. Pomóż mi, aby moja droga krzyżowa nie była jedynie pobożnym uczuciem chwili. Chce przejść Twoją drogę sercem, uczynkami codziennego życia. Dopomóż mi wejść na drogę krzyża całym sobą i na zawsze pozostać na tej drodze.

Stacja I
Jezus skazany na śmierć

Sędzia świata, który pewnego dnia powróci by sądzić nas wszystkich, stoi ogołocony, upokorzony i bezbronny wobec ziemskiego sędziego. Panie zostałeś skazany na śmierć. Zawsze tak się dzieje, że niewinnych się krzywdzi, skazuje, zabija. Umocnij w naszym życiu delikatny głos sumienia, Twój głos. Panie Jezu spójrz na mnie tak, jak spojrzałeś na Piotra, po zaparciu się Ciebie. W Wielki Piątek byli tacy, którzy krzyczeli przeciw Tobie, a w dniu Pięćdziesiątnicy obdarzyłeś przyjęciem do głębi serca i nawróceniem. W ten sposób dałeś nam nadzieję. Obdarzaj nas również zawsze na nowo, łaską nawrócenia.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja II 
Jezus krzyżem obarczony

Jezu zostałeś skazany, wyszydzony. Jezu na twoich skroniach spoczywa korona cierpienia, dlatego jesteś prawdziwym Królem. Twoim berłem jest sprawiedliwość i cierpienie. Niesiesz na Swych ramionach nasz krzyż, ciężar bycia człowiekiem, ciężar świata. Pokazałeś nam jak odnaleźć drogę do prawdziwego życia. Panie Jezu pomóż nam abyśmy nie dołączyli do tych, którzy szydzą z cierpiących i słabych. Dźwigałeś krzyż i wezwałeś nas do naśladowania Cię w twojej drodze. Pomóż nam przyjąć krzyż, nie pozwolić aby nasze serca ustawały wobec trudów życia. Proszę pomóż nam kroczyć drogą miłości i posłuszeństwa.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja III
Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem

Panie Jezu upadłeś pod krzyżem i wycieńczony ubiczowaniem, ciężarem naszego grzechu, ukazuje się twoja cała droga. Dobrowolne uniżenie się po to aby nas podźwignąć z naszej pychy, sądzimy, że nie potrzeba nam wiecznej miłości i sami decydujemy o naszym życiu. W buncie przeciwko prawdzie, stajemy w roli stwórcy i sędziego, coraz głębiej upokarzamy godność człowieka. Panie pomóż nam bo upadliśmy, pomóż nam odrzucić wyniszczającą pychę i ucząc się Jezu z Twojej pokory, dać podnieść się na nowo. Naucz nas by ludzkiej złości przeciwstawiać zawsze moc Bożej miłości, miłosiernej i przebaczającej.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja IV
Spotkanie z Matką

Na twojej drodze jest Maryja twoja Matka Jezu. Zawsze stała obok, zrobiła miejsce nowej nadziei Twoim uczniom Jezu. Maryjo jesteś Matką Jezusa, gdy na swojej Drodze Krzyżowej spotkałeś Jezu swoją matkę pełną miłości, odwagi, wiary, która trwała w ciemnościach. Matko Boża uwierzyłaś, gdy anioł zwiastował Ci to co niewygodne, że staniesz się matką Najwyższego, tak samo wierzyłaś w godzinie Jego największego poniżenia. Matko wierzących, Matko Kościoła, prosimy Cię naucz nas wierzyć, aby wiara stała się odwagą służby i gestem przychodzącej z pomocą miłości. Obyśmy umieli spotkać Cię na naszych drogach.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami,
i Ty któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami.

Stacja V
Szymon pomaga nieść krzyż Jezusowi

Szymonie Cyrenejczyku towarzysząc Jezusowi pomogłeś nieść krzyż naszych grzechów. Jak wielka jest tajemnica cierpiącego i milczącego Jezusa poruszyła Twoje serce, wiedziałeś że Boska miłość mogła odkupić całą ludzkość. Szymonie pokazałeś jaką dobrocią jest wychodzić na spotkanie cierpiącego, prześladowanego i bezbronnego, dzielić z nim jego cierpienie. Jak bardzo pomagamy nieść krzyż Jezusowi? Pomóż nam opiekować się cierpiącym bliźnim, nie patrząc na swoje błędy i ochotę. Jezu pomagamy nieść krzyż razem z Szymonem Cyrenejczykiem.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami,

Stacja VI
Weronika ociera twarz Jezusowi 

Jezu na swojej drodze spotykasz Weronikę, która Cię szukała Panie, Twojego oblicza. Ofiarowała chustę, nie bała się żołnierzy, nie obezwładniał jej też strach uczniów. Jest obrazem dobrej kobiety, pośród niepokoju. Zachowuje odwagę. Panie w Kazaniu na Górze powiedziałeś – „Błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą”(Mt 5,8). Panie obdarz nas szczerością i czystością, abyśmy mogli dostrzec Twoją obecność na świecie, w naszych sercach. We współczesnym świecie Jezu ukazałeś nam Weronikę – Św. Siostra Faustyna uczy nas miłosierdzia duchowego i Błogosławioną Matkę Teresę, która pokazała nam ludzką biedę , chorobę, uczyła nas odkrywać godność ubogich. Tylko miłość do drugiego człowieka pozwala nam rozpoznać Boga, który jest miłością.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami,

Stacja VII 
Jezus po raz drugi upada pod krzyżem

Panie Jezu upadłeś po raz drugi pod ciężarem krzyża, ciężarem ludzkich grzechów. W naszym życiu człowiek przyjmuje coraz to nowe formy chrześcijaństwa. Jesteśmy znudzeni wiarą, opuszczamy Eucharystię, zaczynamy w nic nie wierzyć, po prostu aby żyć, nie przejmujemy się niczym, chcemy usunąć Boga z naszego życia. Panie Jezu spraw, abyśmy na nowo w dzisiejszych czasach potrafili stawić się przeciwko złu, abyśmy mogli podnosić innych w wierze, nadziei i miłości. Abyśmy mogli obronić rodzinę i życie.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja VIII
Jezus spotyka kobiety jerozolimskie, które płaczą nad Nim

Panie Jezu do spotkanych na swojej Drodze Krzyżowej kobiet mówiłeś, aby nie płakali nad Tobą, ale raczej nad sobą. Mówiłeś abyśmy się nawracali i uwierzyli w Ewangelię. Opłakiwanie nic nie zdaje do cierpień świata, nic nie zmieniając. Pan przestrzega nas przed niebezpieczeństwem. W czasach dzisiejszych jesteśmy tego świadkami, że nie możemy kroczyć obok Ciebie Jezu ze słowami współczucia. Jezu nawróć nas i daj nam nowe życie, abyśmy mogli odkryć godność.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja IX
Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

Jezu upadasz po raz trzeci, może czas abyśmy zaczęli myśleć, że każdy upadek Twój Jezu to nasze oddalanie się od Ciebie. Ile razy nadużywamy Sakramentu Twojej obecności? Ile razy Twoje słowo jest nadużywane? Ileż pychy? Jak mało cenimy Sakrament Pojednania w których ty nas oczekujesz.  To wszystko Jezu jest obecne w Twojej męce. Przez nasze grzechy upadasz na ziemię, a szatan ze śmiechem szydzi, ma nadzieję, że nie dasz rady się z tego upadku podnieść. Ty jednak się podnosisz. Podnosisz i nas z upadku, czasem ciężko nam się podnieść, ale nie pozostaje nam nic innego jak zwrócić się do Ciebie Ojcze, z głębi duszy wołać: Kyrie, elejson, Panie, ratuj nas.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja X
Jezus odarty z szat

Jezu zostałeś obnażony ze swych szat, pozbawiono Cię godności, jesteś już nikim, wzgardzonym przez wszystkich. Wziąłeś na siebie cierpienie i potrzeby ubogich. Pomóż nam uszanować człowieka, jego istnienia i jego sytuacji w której go spotkamy. Starajmy się zauważać Jezusa w drugim człowieku, nie bądźmy jak pazerni obłudnicy. Nie żyjmy w świecie agresji, chcemy żyć – w religijności, w prawie do życia, w patriotyzmie i godności. Twoja cisza Jezu nie jest poddaniem się, ale świadectwem tchnącym
prawdziwym majestatem.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja XI
Ukrzyżowanie Pana Jezusa 

Jezu bierzesz na siebie świadomie ból ukrzyżowania. Całe Twoje ciało jest umęczone, obarczone naszym cierpieniem, dźwigałeś nasze boleści i grzechy. Zatrzymujemy się przed Twym obrazem bólu, cierpienia. Patrzmy w chwilach pychy i rozkoszy, nauczmy się szanować ograniczenia i rzeczy materialne. Jezu dziś chcemy być blisko Ciebie w chwili nieszczęścia, trwogi, epidemii. Pomóż nam ściśle przywiązać się do Ciebie. Nie pozwól nam się oddalać od Ciebie, pozwolić przyjąć krzyż do końca, wiemy, że wielka miłość domaga się poświęcenia i ofiary, darem siebie.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu 

Panie Jezu w godzinie Twojej śmierci słońce się zaćmiło. Dlaczego wciąż na nowo jesteś przybijany do krzyża przez nasze grzechy. Oblicze Twoje Ojcze jest zasłonięte, dopiero na krzyżu poznaliśmy Cię Jezu, że tak bardzo cierpiałeś, ale i kochałeś nas. Chcemy rozpoznać Twe oblicze w czasie zamętu. Tak bardzo chcemy uwierzyć w Ciebie Jezu i iść z Tobą w godzinie ciemności. Wiemy, że jesteś najbliżej swoich dzieci, nawet w odrzuceniu i prześladowaniu. Twa obecność jest pełna miłości, gdy idziemy razem w tym trudnym czasie z tymi którzy tak bardzo cierpią. Umocnij nas, abyśmy nie byli prześladowani za to, że Cię kochamy.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja XIII
Zdjęcie z krzyża

Jezu umarłeś za nasze grzechy, Twoje serce zostało przebite włócznią rzymskiego żołnierza i wypłynęła z niego krew i woda, to tajemnica sakramentów Chrztu i Eucharystii. Chcemy naśladować Maryję Matkę Jezusa, która trzyma w ramionach swego syna. Jezu nie zostawiaj nas samych, gdy zaczniemy tracić ducha. Nie chcemy zostawać sami, daj nam wierność i miłość, która przyjmie w chwili największej potrzeby, na wzór Twojej matki Jezu. Pomóż nam ubogim i bogatym, prostaczkom     i uczonym, widzieć mimo lęków i uprzedzeń, być z Tobą Jezu. Jezu prosimy niech dzięki Twojej łasce płonie w nas światło prawdy o Twojej miłości, która ma nas umocnić w ziemskiej drodze.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami,
i Ty któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami.

Stacja XIV
Jezus złożony w grobie

Jezu zostałeś zhańbiony i znieważony. Boże przyjmujesz miejsce między nami, którzy sprowadzamy na siebie śmierć poprzez grzechy, aby nas ze śmierci wyrwać i dać nam życie wieczne. Pomóż nam coraz bardziej miłować Twą Eucharystyczną tajemnicę i czcić ją – żyć naprawdę Tobą. Dozwól nam radować się tą nadzieją i nieść ją radośnie w świat. Panie Jezu prosimy, dzięki Twojej łasce płonie w nas światło nadziei. Jezu uczyń nas świadkami Twego zmartwychwstania. 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


MODLITWA KOŃCOWA
Boże Ojcze Nasz! Prosimy udziel łaski wiary, nadziei i miłości wszystkim ludziom, aby przez Jezusa mogli Ciebie poznać, w Ciebie uwierzyć i osiągnąć życie wieczne. Udziel swojej łaski nam, abyśmy swoim życiem świadczyli o Twojej nieskończonej miłości wobec wszystkich, których spotkamy na naszej drodze.
wykop

Komentarze

 • Monika Osial
  2020-04-15 11:34:21

  arrow

  Głosuje na Iwonę Grzyb

 • Monika Osial
  2020-04-15 11:33:36

  arrow

  Głosuje na Iwonę Grzyb

 • Monika Osial
  2020-04-15 11:33:07

  arrow

  Głosuje na Iwonę Grzyb

 • Małgorzata.
  2020-04-15 00:04:24

  arrow

  Głosuję na Iwonę Grzyb.

 • Dorota Bąk
  2020-04-11 23:20:23

  arrow

  GlosujGłosuję na Panią Iwonę Grzyb

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


foto

Hilding to lider w produkcji materacy w Polsce. Sprawdź,...
2020-05-25 13:18:21 Kategoria:

W ofercie Hilding znajdziemy udoskonalone materace sprężynowe, wkłady piankowe o rewolucyjnych właściwościach i luksusowe rozwiązania hybrydowe. Jak, spośród tylu...

więcej »
foto

Generator ozonu OTS-15 – nowe urządzenie w ofercie...
2020-05-20 10:58:25 Kategoria:

Zarodniki pleśni i grzybów, roztocza, wirusy, a także nieprzyjemne zapachy – można się ich skutecznie pozbyć z pomieszczeń, korzystając z generatora ozonu. Model...

więcej »
foto

W Galerii Siedlce otwarte są już wszystkie sklepy
2020-05-15 13:39:24 Kategoria:

Galeria Siedlce zaprasza na zakupy. Wszystkie sklepy są już otwarte.

więcej »
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

Sekretariat Katolickiego Radia Podlasie wznawia...
2020-05-12 17:17:26 Kategoria:

Po przerwie, wznowił swoje funkcjonowanie sekretariat Katolickiego Radia Podlasie. Niektóre sprawy można już załatwiać osobiście od godz. 9.00 do 15.00 w budynku Radia...

więcej »


Co, gdzie, kiedy

w lewoMaj 2020w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2

WĘGRÓW, 02.05

Wywieś flagę narodową

więcej »
3

RADZYŃ, 03.05

Radzyń Podlaski: Obchody Święta Konstytucji 3 Maja inne niż zwykle

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 03.05

Seroczyn: wirtualne świętowanie

więcej »

DROHICZYN, 03.05 18:00

Pogoda na szczęście... koncert online w Drohiczynie

więcej »
4

MIASTO SIEDLCE, 04.05

Siedlce: Wirtualne Dni Otwarte na UPH

więcej »
5 6

GARWOLIN, 06.05

Miętne: wirtualna wycieczka po Podlasiu

więcej »
7 8 9 10

PARCZEW, 10.05

Dzień Rodzin w Parczewie on – line

więcej »
11 12 13 14 15

ŁUKÓW, 15.05

ŁOK: teatr on-line

więcej »
16

MIASTO SIEDLCE, 16.05

Noc Muzeów online

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 16.05

Siedlce: Noc Muzeów w Internecie

więcej »
17

MIASTO SIEDLCE, 17.05

Śpiewnik Papieski online

więcej »
18 19 20 21 22

RADZYŃ, 22.05

„Majówki” Tomasza Młynarczyka

więcej »

RADZYŃ, 22.05

„Majówki” Tomasza Młynarczyka

więcej »

ŁUKÓW, 22.05

Ł'OK LIVE: Polowanie na lisa

więcej »

WŁODAWA, 22.05

I Włodawskie Kino Samochodowe

więcej »
23

WŁODAWA, 23.05

I Włodawskie Kino Samochodowe

więcej »

SIEMIATYCZE, 23.05

W parafii Św. Andrzeja Boboli będą modlić się non stop przez 7 dni

więcej »
24

WŁODAWA, 24.05

I Włodawskie Kino Samochodowe

więcej »
25 26 27 28 29 30

SIEMIATYCZE, 30.05

W parafii Św. Andrzeja Boboli będą modlić się non stop przez 7 dni

więcej »

PARCZEW, 30.05

Turniej tenisa ziemnego w Parczewie

więcej »
31

POWIAT BIALSKI, 31.05 10:00

V Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Pratulina

więcej »

Najnowsze Informacje