R E K L A M ADROHICZYN

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Ufam, że z Bożą pomocą potrafię udźwignąć brzemię odpowiedzialności za Kościół Drohiczyński - ingres do katedry w Drohiczynie bp. Piotra Sawczuka
2019-07-20 18:10:38 Artykuł czytany 4134 razy


Uroczysty ingres Biskupa Piotra Sawczuka do katedry drohiczyńskiej pw. Trójcy Świętej odbył się w sobotę, 20 lipca. - Ufam, że z Bożą pomocą potrafię udźwignąć brzemię odpowiedzialności za Kościół Drohiczyński i strzec duchowych skarbów, jakie ona ma. O to proszę i na to liczę wspierany przez dwóch biskupów, Bpa Antoniego i Bpa Tadeusza, którzy mnie poprzedzili. Opierając się na ich modlitwie, myśli i trudzie, chcę budować dalej – mówił podczas uroczystej Mszy Św. bp Piotr Sawczuk.


Bp Piotr Sawczuk w procesyjnie został wprowadzony do kościoła katedralnego w Drohiczynie. W drzwiach katedry Pasterza diecezji witali - biskup senior Tadeusz Pikus, prepozyt kapituły katedralnej ks. prał. Zbigniew Rostkowski oraz proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Wiesław Niemyjski. Po wejściu do świątynia przedstawiciel Nuncjatury Apostolskiej odczytał Bullę nominacyjną Papieża Franciszka, mocą której Bp Piotr Sawczuk został powołany do posługi w diecezji drohiczyńskiej. Arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce przekazał Biskupowi Piotrowi otrzymany od bp. Tadeusza  pastorał. Przekazanie pastorału jest powierzeniem biskupowi pełnej władzy nad diecezją. Pastorał ten papież Pius XII ofiarował pierwszemu biskupowi drohiczyńskiemu Bp. Władysławowi Jędruszukowi, jako symbol modlitwy papieskiej za Kościół na pograniczu wschodu i zachodu. Nuncjusz Apostolski i Bp Tadeusz wprowadzili biskupa drohiczyńskiego na katedrę, z której odtąd Bp Piotr pełni posługę nauczania. Następnie, przedstawiciele duchowieństwa, kapituł kanonickich, osób życia konsekrowanego, alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, władz samorządowych, ludzi oświaty i nauki, pracy, służb mundurowych, ruchów i stowarzyszeń oraz rodzin złożyli przed nowym Biskupem drohiczyńskim homagium, które jest publicznym aktem czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa.

- Urodziłem się na Podlasiu, a teraz przychodzę do Drohiczyna, który jest historyczną stolicą tego regionu - mówił w homilii bp Piotr. - Ciągle wiec pozostaje w jego granicach – dodał. Wspominał burzliwą historię Drohiczyna i tutejszego Kościoła. - Przed tym chwalebnym dziedzictwem trzeba chylić czoła, i tak też czynię – wyjaśnił.

Biskup Piotr podkreślił, że wszyscy jesteśmy w jednym kościele Chrystusa, i na różne sposoby mamy przyczyniać się do jego wzrostu. Mówił o ogromnej roli osób konsekrowanych, wspólnot działających przy parafiach i rodzin otwartych na życie. Wspominał o przepływającej przez diecezję rzece Bug, która nie dzieli, ale łączy, choć – jak zauważył - nie jest to czasem łatwe. Dodał jednak, że z Bożej perspektywy nie ma wschodu, zachodu, centrum czy prowincji, bo Panu Bogu jest jednakowo blisko do wszystkich.

- Najświętszej Maryi Pannie zawierzam moją biskupią posługę. Tej która, jest patronką diecezji drohiczyńskiej i jednocześnie Matką całego Kościoła – mówił bp Sawczuk, a zakończył homilię słowami nieżyjącego już drohiczyńskiego poety, prostego człowieka, Lucjana Boruty: „Jestem Ci wdzięczny za to, że żyję. Za kruszynę chleba na kolana padam. Za zdrowe ręce, za udział w cierpieniu. Za to, co straciłem, za to, co posiadam. Za pewność tego, że Ty mnie kochasz. Za pieczęć miłości na krzyżowej belce. I jeszcze za to, że zostać chciałeś, choć często jesteś u nas w poniewierce”. Słowa poety Ksiądz Biskup uzupełnił przestrogą, że na poniewierkę Boga nie wolno nam się zgodzić, bo On jest Panem i jesteśmy Mu winni najwyższą część. - „Nomini Tuo da gloriam” (Twemu Imieniu daj chwałę).

Dary ofiarne składane w czasie Eucharystii, były wymownymi symbolami związanymi z tradycją i kulturą ziemi podlaskiej i mazowieckiej.
   Większe zdjęcia można zobaczyć TUTAJ

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście skierowali życzenia do nowego biskupa. List gratulacyjny od Prezydenta RP Andrzeja Duday odczytał ks. kan. Zbigniew Kras - kapelan prezydenta, gratulacje Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. Stanisława Gądeckiego, odczytał w jego imieniu rzecznik KEP ks. kan. Paweł Rytel-Andrianik. Dalej życzenia składali: Metropolita Białostocki abp Tadeusz Wojda, przedstawiciele kościoła prawosławnego, przedstawiciele kościoła ewangelickiego, w imieniu duchowieństwa – Rektor WSD w Drohiczynie ks. prał. Tadeusz Syczewski wręczając biskupowi jako dar od kapłanów diecezji drohiczyńskiej pierścień biskupi. W imieniu parlamentarzystów życzenia złożyła Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, w imieniu samorządowców Burmistrz Drohiczyna Wojciech Borzym oraz w imieniu rodzin Małgorzata Łukasiewicz-Ufnal i Dariusz Ufnal z parafii Czerwonka Grochowska.

Na zakończenie bp drohiczyński Piotr Sawczuk podziękował wszystkim za obecność i prosił o modlitwę.

Wśród gości licznie zgromadzonych na uroczystości byli: nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio, biskupi z Polski i z zagranicy, duchowni i osoby konsekrowane, parlamentarzyści, samorządowcy, ludzie świata nauki, kultury, służby mundurowe, ruchy i stowarzyszenia religijne, bractwa kurkowe, a także licznie zgromadzeni wierni. Uroczystość była transmitowana przez Katolickie Radio Podlasie, Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej oraz TVP Białystok i Lublin.

Asystę liturgiczną zapewniła Służba Liturgiczna Diecezji Drohiczyńskiej, oprawę muzyczną Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej. Uroczystości zakończyła wspólna agapa w ogrodach seminaryjnych.Większe zdjęcia można zobaczyć TUTAJ

 

Większe zdjęcia można zobaczyć tutaj


Większe zdjęcia można zobaczyć tutaj

Bp Piotr Sawczuk, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem drohiczyńskim. Kanoniczne objęcie diecezji drohiczyńskiej przez bp. Piotra odbyło się dzień wcześniej 19 lipca 2019 r. Nowopowołany Pasterz będzie następcą przechodzącego ze względów zdrowotnych na wcześniejszą emeryturę Biskupa Tadeusza Pikusa.

Bp dr Piotr Henryk Sawczuk urodził się 29 stycznia 1962 r. w małżeństwie Henryka i Zofii z d. Guberska. Jego rodzice prowadzili własne gospodarstwo rolne w miejscowości Kornica w woj. mazowieckim. Został ochrzczony 25 lutego 1962 r. w kościele parafialnym w Kornicy, a 1 września 1979 r. przyjął sakrament bierzmowania. Szkołę Podstawową ukończył w 1977 r. w Kornicy, a Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej w 1981 r. otrzymując świadectwo dojrzałości.

Po maturze zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych, 6 czerwca 1987 r. w katedrze siedleckiej otrzymał świecenia kapłańskie z rąk bpa Jana Mazura. Następnie przez dwa lata był wikariuszem w parafii Wisznice. W tym czasie na Wydziale Teologicznym KUL napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Stanisława Bartnika pracę pt. Komunijność Kościoła wg kardynała Karola Wojtyły i uzyskał 21 czerwca 1988 r. tytuł magistra teologii. W roku 1989 rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie. W 1992 r. uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego, na podstawie pracy pt. Teoria rozdziału Kościoła od państwa w świetle nauki Soboru Watykańskiego II, napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Stanisława Pasternaka. Dnia 27 czerwca 1996 r. obronił rozprawę doktorską pt. «Communicatio in sacris» w kanonicznym prawie karnym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Syryjczyka, uzyskując stopień naukowy doktora prawa kanonicznego. W okresie studiów kanonistycznych pełnił przez 6 lat funkcję kapelana Sióstr Loretanek, w domu głównym, przy ul. Ks. Kłopotowskiego w Warszawie i w siedzibie Wydawnictwa Ss. Loretanek, przy ul. Żeligowskiego w Warszawie-Rembertowie.

W diecezji siedleckiej ks. Piotr Sawczuk pełnił i pełni następujące urzędy i funkcje: był notariuszem w Sądzie Biskupim (1989-1990); od 1993 r. jest sędzią w Sądzie Biskupim; w latach 1996-2003 pełnił urząd notariusza Kurii Diecezjalnej; od 1 lipca 2003 r. do chwili obecnej pełni urząd kanclerza Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, a od 7 listopada 2009 r. funkcję wikariusza generalnego. Ponadto od 1996 r. jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II oraz w Instytucie Teologicznym w Siedlcach.

Ks. prałat Piotr Sawczuk przez cały czas pracy w Kurii angażował się w funkcjonowanie różnych agendach kurialnych, szczególnie w ostatnim czasie w pracach II Synodu Diecezji Siedleckiej. Wielokrotnie występował jako delegat Biskupów Siedleckich: bp. Jana Wiktora Nowaka i bp. Zbigniewa Kiernikowskiego w rozwiązywaniu różnych, bieżących spraw administracyjnych i duszpasterskich w diecezji, jako szafarz sakramentu bierzmowania oraz przeprowadzał wizytacje kanoniczne w parafiach.
23 stycznia 2003 r. został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Siedleckiej, a 23 stycznia 2009 r. kanonikiem gremialnym i prałatem scholastykiem tejże Kapituły Katedralnej. 20 września 2010 r. Ojciec Święty Benedykt XVI podniósł ks. kan. Piotra Sawczuka do godności Kapelana Jego Świątobliwości.

19 stycznia 2013 r., Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. prał. dra Piotra Sawczuka biskupem pomocniczym Diecezji Siedleckiej, ze stolicą tytularną w Ottana.

Ks. Sawczuk opublikował drukiem książkę pt.: Kornica – dzieje pisane krwią i kredą, poświęconą 100-leciu powstania parafii rodzinnej oraz wiele artykułów w „Wiadomościach Diecezjalnych Siedleckich” i w tygodniku diecezjalnym „Podlaskie Echo Katolickie” i „Echo Katolickie”. Jest autorem artykułu Dziesięć lat w służbie Kościoła siedleckiego [w:] Posłuszeństwo Ewangelii – Eucharystia. Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu w 10. rocznicę sakry biskupiej i posługi pasterskiej w diecezji siedleckiej, Siedlce 2012.

17 czerwca 2019 r. papież Franciszek mianował biskupa Sawczuka Biskupem Drohiczyńskim.

Oprac na podst: Kuria Diecezjalna w Drohiczynie, Kuria Diecezjalna w Siedlcach


ABol/ Drohiczyn  [MSz]
wykop
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
tel. 600 262 129
siemiatycze@radiopodlasie.pl

Komentarze

  • Maria
    2019-07-21 10:56:21

    arrow

    Niech Pan Bóg błogosławi w tym pasterskim posługiwaniu!

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


 
REKLAMA
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

„Społecznym okiem na środowisko” - cykl audycji na...
2020-06-30 15:42:12 Kategoria:

25 czerwca na antenie Katolickiego Radia Podlasie ruszył cykl czterech audycji pt.: ”Społecznym okiem na środowisko”. Tematyka audycji związana jest z uruchomionym przez...

więcej »


foto

Wszystko, co warto wiedzieć o EBI
2020-07-02 11:04:06 Kategoria:

EBI, czyli Europejski Bank Inwestycyjny to finansowa instytucja zarządzana przez Unię Europejską. Ten organ ma swoją siedzibę w Luksemburgu, jest całkowicie niezależny od...

więcej »
foto

O niektórych rzeczach lepiej pamiętać. Zobacz, co...
2020-07-01 09:56:32 Kategoria:

Chociaż osoby posiadające samochód korzystają z niego często i nie sposób o nim zapomnieć, to dużo łatwiej wypadają z pamięci obowiązki z nim związane. Do takowych...

więcej »
foto

Jak radzimy sobie z koronawirusem?
2020-06-22 06:00:00 Kategoria:

W regionie siedleckim do tej pory odnotowano 250 przypadków zakażeń koronawirusem . Ryzyko zachorowania wciąż istnieje, a najbardziej narażony jest personel medyczny,...

więcej »

Siemiatycze

w lewoLipiec 2020w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2 3 4

SIEMIATYCZE, 04.07

Test Wytrzymałości Siłowej 2020

więcej »
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18

DROHICZYN, 18.07

Zawody spławikowe w Drohiczynie

więcej »
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kondolencje

Najnowsze Informacje