KRAJ

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

PONAD 1 MLD ZŁ NA INWESTYCJE W 2021 R.
2020-11-23 14:09:27 Artykuł czytany 34 razy


3,6 mld zł po stronie wydatków i ponad 1 mld zł na inwestycje – tak przedstawia się budżet Mazowsza na 2021 r. Mimo pandemii władze regionu nie zrezygnują z przeprowadzenia II edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza czy z realizacji niektórych programów wsparcia. Największym z nich będzie instrument zadań ważnych, na którego realizację władze Mazowsza przeznaczą w przyszłym roku ponad 100 mln zł. W piątek odbyło się pierwsze czytanie budżetu województwa na 2021 r.


Mimo trwającej pandemii plany na przyszły rok są ambitne, zauważa marszałek Adam Struzik. –Przyszłoroczny budżet będzie niewiele mniejszy od obecnego, co pokazuje, że sytuacja finansowa Mazowsza jest stabilna. W planach mamy realizację już trwających inwestycji, ale także rozpoczęcie nowych projektów. Mam tu na myśli chociażby budowę nowej siedziby szkoły drzewnej w Garbatce-Letnisku czy tworzenie ośrodków udarowych w naszych szpitalach w Płocku, Ciechanowie i Siedlcach. Niewątpliwie ważną i wyczekiwaną inwestycją jest budowa ośrodka radioterapii w Płocku. Największym zaplanowanym na przyszły rok przedsięwzięciem będzie budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. Oczywiście chcemy kontynuować wsparcie dla gmin i powiatów– zauważa marszałek Adam Struzik i podkreśla – Na pewno początek przyszłego roku to będzie walka z czasem. Pandemia nie ustaje, a wręcz jest cały czas w natarciu. Dlatego będziemy na bieżąco monitorować sytuację finansową województwa i kierować środki tam, gdzie będą one niezbędne. Nie ustajemy także w doposażaniu naszych placówek medycznych i dostosowywaniu ich do walki z pandemią.

Dochody i wydatki województwa w 2021 r.


Planowane dochody Mazowsza wyniosą w przyszłym roku ponad 3,4 mld zł, z czego ponad 2,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z założenia wydatki mają być na poziomie ponad 3,6 mld zł. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe, w 2021 r. wyniesie 639 mln zł.

Jak zauważa skarbnik województwa Marek Miesztalski projekt budżetu na 2021 r. jest w miarę dobry. – Widać w nim jednak skutki pandemii i spowolnienia gospodarczego. W przyszłym roku utrzymujemy 30 procentowy udział inwestycji. Województwo, żeby się rozwijać musi inwestować. W przyszłym roku przeznaczymy na ten cel ponad 1 mld zł. Jak zawsze po stronie wydatkowej największa pula środków zostanie skierowana na transport, potem zdrowie. Realizowane będą także inwestycje w obszarze kultury i oświaty. Widać, że budżet stara się zachować dotychczasowe tendencje. Wydatki bieżące są tak skonstruowane, aby wszystkie nasze jednostki mogły realizować wszystkie swoje zadania na odpowiednim poziomie.

Przewozy kolejowe i lotnisko w Modlinie


W 2021 r. na rekompensatę w zakresie organizowania i finansowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich samorząd województwa przeznaczy ponad 422 mln zł. Z tej puli Spółka Koleje Mazowieckie otrzyma 392 mln zł, a Warszawska Kolej Dojazdowa – 30,2 mln zł. Z kolei na dokapitalizowanie spółki mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin zaplanowana została kwota – 50 mln zł.

Inwestycje

Na realizację inwestycji w 2021 r., władze województwa zaplanowały prawie 1,1 mld zł. Najwięcej, bo 355 mln zł zostanie przeznaczone na  budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich, a 54 mln zł na wsparcie rozwoju dróg gminnych i powiatowych. 280 mln zł pochłoną natomiast inwestycje w ochronie zdrowia, a ponad 76 mln zł w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego. Ponad 45 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje w oświacie. Nie zabraknie również środków na wsparcie gmin i powiatów. Na ten cel w projekcie budżetu zaplanowano ponad 102 mln zł.
Największe planowane na 2021 r inwestycje
DROGI

Na budowę, modernizację i przebudowę dróg wojewódzkich, samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy w 2021 r. ponad 355 mln zł. Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, większość inwestycji to kontynuacja trwających już projektów, ale nie zabraknie również nowych przedsięwzięć. – Nie zwalniamy tempa. Mimo pandemii, zaplanowaliśmy szereg inwestycji drogowych na terenie całego Mazowsza. Niewątpliwie największe przedsięwzięcie to budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego, która pochłonie 120 mln zł oraz kolejny etap rozbudowy drogi 541, na który przeznaczymy 50 mln zł. Z mniejszych inwestycji w planach rozbudowa drogi nr 738 na terenie powiatu kozienickiego czy długo oczekiwane przez mieszkańców powiatu wołomińskiego – rozbudowa drogi 634 i budowa drogi do węzła Wołomin na trasie S-8 – podsumowuje wicemarszałek.

Wśród największych inwestycji znalazły się:


·         budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 – 120 mln zł, w tym 98,6 mln zł stanowią środki unijne w ramach RPO WM 2014-2020;

    rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 – 50 mln zł;

·         droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów – 30 mln zł;

    przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka-Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 – 18 mln zł;

·         poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach – 15,3 mln zł, w tym 6,6 mln zł z Programu Współpracy Transgranicznej ;

    - droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozlowska – 10,9 mln zł;
    - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń-Błonie Etap II – 9 mln zł;
    - budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek – 6 mln zł;
    - budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na trasie S-8 – 5,9 mln zł;
    - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Waleriany w km 54+390 drogi wojewódzkiej nr 719 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie – 5,6 mln zł;
    - droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa – 5 mln zł;
    - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Koło (powiat kozienicki) – 5 mln zł;

ZDROWIE

280 mln zł planują przeznaczyć władze Mazowsza na inwestycje w ochronie zdrowia. Członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zauważa, że zwłaszcza w dobie pandemii bardzo ważne jest zapewnienie mieszkańcom województwa bezpiecznych i komfortowych warunków leczenia, a także dostępu do nowoczesnej diagnostyki. – COVID-19 uwidocznił jak wielkie są potrzeby szpitali w walce z epidemią i zapewnieniem pacjentom odpowiednich warunków leczenia. Ale poza koronawirusem są inne choroby, które wymagają leczenia szpitalnego. Jednym z naszych największych projektów zaplanowanych na przyszły rok, a zarazem bardzo potrzebnym na północnym Mazowszu jest budowa ośrodka radioterapii w Płocku. Na ten cel chcemy przeznaczyć 30 mln zł w przyszłym oraz kolejnych 50 mln zł w 2022 r. Niemałą kwotę bo aż 38 mln zł przeznaczymy na modernizację budynku głównego szpitala w Rudce, a blisko 16 mln zł na modernizację Oddziału Okulistyki w szpitalu dziecięcym przy ul. Niekłańskiej. Oczywiście wszystkie nasze placówki będą na bieżąco doposażane – podsumowuje Elżbieta Lanc i dodaje – Na przyszły rok przesunięte zostały również bardzo ważne projekty dotyczące utworzenia ośrodków udarowych w szpitalach w Płocku, Ciechanowie i Siedlcach.

Największe planowane inwestycje to:


    - modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce – 35,8 mln zł;
    - budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 30 mln zł;
    - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer'' Sp. z o.o. – 18,6 mln zl;
    modernizacja pomieszczeń II piętra budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie – 16 mln zł;
    - poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 9 mln zł;
    modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 9 mln zł;
    - modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziału neurologicznego wraz z pododdziałem udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 8,1 mln zł;
    - poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację oddziału neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie – 7,7 mln zł;
    modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem – 7,1 mln zł;
    utworzenie ośrodka udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 5,5 mln zł;
    przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb oddziału dziennego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 4,9 mln zł;
   -  utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 4,5 mln zł;
    - utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 3,5 mln zł.

 
KULTURA
Kultura i dziedzictwo narodowe to 76 mln zł, z czego ponad 52 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na inwestycje w muzeach. Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk ten rok, a pewnie i część przyszłego, są dla instytucji kultury trudne. – Z uwagi na trwającą pandemię również i nasze placówki musiały przenieść swoją działalność do internetu. Mimo że, obecnie ruch odwiedzających został wstrzymany, my nie ustajemy w modernizacji i adaptacji naszych muzeów czy teatrów, tak aby były miejscem atrakcyjnym dla zwiedzających, a dostępna oferta była dostosowana do oczekiwać nawet najbardziej wymagających amatorów kultury i sztuki. W 2021 r. na inwestycje przeznaczymy niemałą kwotę, bo 76 mln zł – dodał.

Największe planowane inwestycje to:


    - modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie – 18,5 mln zł;
    - rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – 6 mln zł;
    - budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – 5 mln zł;
    - modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 3,4 mln zł;
    - podróż na Wschód – nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie – 3,1 mln zł;
    - odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II – 2,8 mln zł.

OŚWIATA

Na inwestycje w placówkach oświatowych samorząd województwa przeznaczy w 2021 r. – 45,9 mln zł. Największa pozycja w budżecie to budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. Tylko w przyszłym roku inwestycja pochłonie ponad 13,6 mln zł. Drugi duży projekt dotyczy przebudowy budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie i dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W przyszłym roku na ten cel władze Mazowsza zaplanowały 9,4 mln zł.
WSPARCIE GMIN I POWIATÓW

Mimo trwającej pandemii samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy środki na wsparcie gmin i powiatów. Jak zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, to wsparcie jest niezwykle potrzebne – Kolejne lata i edycje programów pomocowych pokazują, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu projekty. Praktycznie w ramach każdego ogłoszonego przez nas naboru wpływa znacznie więcej wniosków niż jesteśmy w stanie dofinansować. Niestety zarówno pandemia, jak i kolejne plany rządu dotyczące zmian w dochodach podatkowych powodują, że budżety samorządów lokalnych topnieją i często nasze wsparcie jest furtką do realizacji potrzebnych mieszkańcom inwestycji – podkreśla Janina Ewa Orzełowska.

Na wsparcie mazowieckich gmin, powiatów, władze Mazowsza przeznaczą w 2021 r. ponad 102 mln zł. Największa pula środków bo ponad 101 mln zł zostanie przeznaczone na instrument zadań ważnych. Dzięki temu wsparciu gminy otrzymują środki na budowę dróg, modernizacje placówek kulturalnych czy oświatowych.

    Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 101 mln zł;
    tworzenie działów pedagogicznych w powiatach: białobrzeskim, otwockim, przysuskim, sierpeckim, wołomińskim – 750 tys. zł;
    pomoc finansowa dla gminy Zatory na rozbudowę budynku strażnicy OSP w Drwałach

– 149,7 tys. zł.Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego


[MSz]
wykop

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.
foto

Zmiany w rozliczeniach podatkowych za 2020 rok
2021-01-15 08:20:06 Kategoria:

Na początku każdego roku przystępujemy do rozliczenia podatkowego za ostatnie 12 miesięcy. I choć w ostatnim czasie całość odbywa się w sposób dalece prostszy jak...

więcej »
foto

Co warto kupić na prezent na walentynki dla swojej...
2021-01-15 08:14:32 Kategoria:

Cóż może być piękniejszego, niż miłość? To ona nas uskrzydla, dodaje sił i pozwala na optymistyczne spojrzenie na świat. Swojej drugiej połówce warto mówić...

więcej »
foto

Domek w Chorwacji, apartament tuż przy plaży we...
2021-01-15 08:08:58 Kategoria:

Z racji problematycznej sytuacji epidemicznej, wielu polskich turystów musiało zrezygnować z wyjazdów zagranicznych w 2020 roku. Polskie biura podróży masowo odwoływały...

więcej »
foto

Rynek towarów rolno-spożywczych - obiecujące
2021-01-14 10:53:00 Kategoria:

W marcu 2020 roku Giełda Papierów Wartościowych uruchomiła nowy rynek – rynek towarów rolno-spożywczych. W jego ramach ruszyła platforma żywnościowa. Czas na pierwsze...

więcej »
foto

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. na terenie...
2021-01-12 15:58:18 Kategoria:

Zdrowia Centrum prowadzi PUNKTY SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19. W placówkach Centrum trwa rejestracja pacjentów na bezpłatne i dobrowolne szczepienia przeciwko COVID-19....

więcej »
foto

Komu przydadzą się studia historyczne? Jak muzyka...
2021-01-12 14:33:43 Kategoria:

Co dają studia historyczne? – Przede wszystkim szerokość spojrzenia, szerokość horyzontów. I wiedzę o tym, jak pewne procesy przebiegały na przestrzeni dziejów oraz...

więcej »
foto

Adidas Superstar - kultowy model obuwia od niemieckiego...
2021-01-11 12:11:29 Kategoria:

Firma Adidas to niemiecka firma, która jest gigantem w kategorii obuwia sportowego. Po buty z tej słynnej firmy sięgają miliardy osób z całego świata. Znajduje się na...

więcej »
foto

Sprawdź, jakie sklepy otwarte są w Galerii Siedlce
2021-01-07 16:29:43 Kategoria:

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu galerii handlowych w Galerii Siedlce otwarte są tylko niektóre punkty usługowe oraz sklepy.

więcej »
foto

Obligacje komunalne: Dobre i wygodne rozwiązanie dla...
2021-01-07 10:50:00 Kategoria:

Obligacje komunalne to narzędzie po które coraz chętniej sięgają samorządy. Jak niektórzy mówią – stosunkowo łatwe pieniądze. Również prezes giełdy papierów...

więcej »
foto

Debiuty na GPW w czasie pandemii i kryzysu
2020-12-31 10:44:00 Kategoria:

Żyjemy w trudnych, choć niektórzy mówią – ciekawych czasach. Słowo pandemia odmieniane jest przez wszystkie przypadki i wpływa na każdą dziedzinę naszego życia....

więcej »
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

Nowenna do Błogosławionych Męczenników Podlaskich na...
2021-01-13 14:10:53 Kategoria:

Od 14 do 23 stycznia w godz. 19:30-21:00 na antenie Katolickiego Radia Podlasie będzie transmitowana Nowenna do Męczenników Podlaskich.

więcej »


Co, gdzie, kiedy

w lewoStyczeń 2021w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2 3

MIASTO SIEDLCE, 03.01

Kryształowa Królowa Śniegu już 3 stycznia na kanale YouTube CKiS

więcej »
4 5

ŁUKÓW, 05.01

Łuków: sesja Rady Miasta

więcej »

DROHICZYN, 05.01 18:30

Koncert kolęd w ramach Orszaku Trzech Króli

więcej »
6

ŁUKÓW, 06.01

Kolędowanie z łukowską orkiestrą

więcej »

WĘGRÓW, 06.01

Orszak Trzech Króli w Węgrowie

więcej »

SIEMIATYCZE, 06.01

Orszak Trzech Króli: challenge parafii w Ciechanowcu

więcej »
7 8 9 10
11 12 13 14

MIASTO SIEDLCE, 14.01

Mecz KPS-u w Polsacie Sport

więcej »

POWIAT BIALSKI, 14.01

Nowenna poprzedzająca wspomnienie Błogosławionych Męczenników Podlaskich

więcej »

ŁUKÓW, 14.01

Łuków: sesja Rady Miasta

więcej »
15 16 17

KRAJ, 17.01

17 stycznia: XXIV Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.01

Szkło – spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ

więcej »

ŁUKÓW, 17.01

Koncert kolędowy w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

więcej »
18 19 20 21 22 23 24

KRAJ, 24.01

24 stycznia: Dzień Solidarności z Chorwacją

więcej »
25 26 27 28 29 30 31

Najnowsze Informacje