KRAJ

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util

4 lata Wojewody Mazowieckiego – podsumowanie działań
2019-10-07 15:28:03 Artykuł czytany 31 razy


Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera podczas konferencji prasowej wspólnie z Wicewojewodami Sylwestrem Dąbrowskim i Arturem Standowiczem podsumował 4 lata pracy dla mieszkańców Mazowsza. Wojewodowie zwrócili uwagę na zadania, które wykonywali jako reprezentanci rządu w województwie.


Budżet Wojewody

Od 2015 roku budżet Wojewody Mazowieckiego wzrósł ponad dwukrotnie. Wysokość środków co roku określona jest w ustawie budżetowej. Budżet Wojewody w 2019 r. wyniesie 9 mld zł i przekazywany jest na finansowane zadań m.in. z zakresu: pomocy społecznej, rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, ochrony zdrowia czy oświaty.

Rezerwy budżetu państwa przeznaczone na potrzeby mazowieckich samorządów

W latach 2016 – 2018 mazowieckie samorządy wykorzystały przyznane dotacje w wysokości ponad 126 mln zł. Dzięki tym środkom możliwa była realizacja 29 zadań, dotyczących m.in.: modernizacji infrastruktury społecznej (np. budowa domu pomocy społecznej czy przedszkola), drogowej (przebudowa drogi krajowej) i zdrowotnej (modernizacja placówek leczniczych); zakup aparatury medycznej, ambulansów i karetek, budowa kompleksu boisk szkolnych.

W 2019 roku Wojewoda Mazowiecki wystąpił do organów rządowych o udzielenie wsparcia finansowego samorządowych inwestycji służących mieszkańcom Mazowsza w wysokości ponad 69 mln zł.

Wsparcie dla mazowieckich rodzin

Jednym z najważniejszych zadań powierzonych Wojewodzie Mazowieckiemu było koordynowanie realizacji programów społecznych takich jak Rodzina 500+, Maluch+, Dobry Start, Za życiem czy Senior+.

Od wprowadzenia programu „Rodzina 500+" w gminach województwa mazowieckiego wypłacono ponad 11,63 mld zł, wsparcie objęło 925 tys. dzieci. Po rozszerzeniu programu także na pierwsze dziecko – od 1 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. w województwie mazowieckim złożono ponad 600 tys. unikatowych wniosków o przyznanie świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+",

Ze wszystkich województw największa liczba tworzonych i dofinansowanych miejsc w ramach programu Maluch+ przypada na województwo mazowieckie.  Suma środków przyznanych beneficjentom na terenie województwa mazowieckiego w 2019 r. wynosi prawie 53 mln zł. W latach 2016-2018 zawarto umowy na łączna kwotę ponad 87,3 mln zł.

W ramach rządowego programu Dobry Start mazowieckie gminy wypłaciły w 2018 r. dla 644 tys. dzieci na kwotę ponad 193 mln zł. W 2019 r. świadczenia w wysokości 119 mln zł otrzymało 400 tys. dzieci.

W ramach Programu Za życiem na Mazowszu wypłacono 1439 świadczeń na kwotę 5,7 mln zł.

Obsługa mieszkańców

W ostatnich czterech latach w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wprowadzono zmiany, które usprawniły obsługę interesantów. Na początku 2018 r. w siedzibie urzędu przy pl. Bankowym w Warszawie otwarto nowo zbudowany profesjonalny punkt obsługi klienta dla mieszkańców. Obsługa została rozszerzona również w delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w których można m.in. złożyć wniosek o paszport czy legalizację pobytu dla cudzoziemca.  Wojewoda Mazowiecki wydał 881 045 tys. paszportów – stan na 1 października br. Powstały nowe punkty terenowe w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz w Łomiankach.

W październiku 2019 roku udostępniono dla klientów Platformę e-usług
www.e-uslugi.mazowieckie.pl, zrealizowaną w ramach projektu WIPER – Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową  w województwie mazowieckim. Na Platformie tej udostępniono e-usługi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dzięki internetowej Platformie e-usług klient uzyskuje informacje o usługach, wypełnia wniosek elektronicznie, dokonuje opłaty, wysyła wniosek i zwrotnie uzyskuje elektronicznie decyzje (zaświadczenia, zezwolenia itp.).

Współpraca z samorządami - programy rządowe

Jednym z priorytetów Wojewody Mazowieckiego jest sprawna i skuteczna współpraca z samorządami. W tym celu organizowano liczne spotkania, na których omawiano najważniejsze kwestie związane z pomocą społeczną, planowaniem przestrzennym, edukacją czy pozyskiwaniem środków na inwestycje. Dzięki dobrej współpracy z samorządami udało się m.in. zapewnić sprawne wdrożenie programu Dobry Start oraz przekazać środki na budowę, przebudowę i remont dróg lokalnych.

Fundusz Dróg Samorządowych

W 2019 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził dwie listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu. Po uwzględnieniu oszczędności dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 663 mln zł przyznane zostało na realizację 305 zadań.

Łączna długość wybudowanych, rozbudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych dróg gminnych i powiatowych –  blisko 592, 4 km.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

W ramach naboru do Funduszu Rozwoju Przewóz Autobusowych do Wojewody Mazowieckiego samorządy złożyły 40 wniosków, w tym 19 powiatów i 21 gmin. W sumie wnioski objęły 240 lokalnych połączeń, o łącznej długości 7 420,8 km. Wnioski opiewają na szacunkową kwotę ponad 2,6 mln zł.

Opieka nad miejscami pamięci

Pod opieką Wojewody Mazowieckiego znajdują się 1 324 obiekty. W ostatnich czterech latach na opiekę nad miejscami pamięci Wojewoda przeznaczył 9 856 000 zł.

Dzięki współpracy Wojewody Mazowieckiego i Muzeum Powstania Warszawskiego w bieżącym roku wyremontowano kolejne powstańcze groby, wśród nich remonty mogił zlokalizowanych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, kwatery żołnierzy batalionów "Zośka", "Gozdawa", "Chrobry I" oraz "Gustaw – Harnaś" oraz „Pomnik Poległych w Bitwie pod Grochowem" znajdujący się na Olszynce Grochowskiej. Całościowo odremontowano pierwszą powstańczą nekropolię w stolicy -  Cmentarz Powstańców Warszawy w Powsinie. Renowacje grobów sfinansowane zostały ze środków Wojewody Mazowieckiego, w kwocie 750 tys. zł.

Remont cmentarza wojennego w Sochaczewie - największego cmentarza wojennego żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. na terenie Polski.

W związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przeznaczył kwotę 2 626  286,97 zł. Środki zostały przekazane do budżetu Wojewody Mazowieckiego z rezerwy ogólnej budżetu państwa. 18 czerwca br. Wojewoda Mazowiecki podpisał porozumienie z Burmistrzem Sochaczewa Piotrem Osieckim w sprawie powierzenia Miastu Sochaczew wykonania prac remontowych na cmentarzu wojennym. Porozumienie to sfinalizowało przekazanie dotacji z budżetu państwa.

 

Remont kwatery B10 na Powązkach Wojskowych.

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej Wojewoda Mazowiecki zrealizował remont kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku. W kwaterze tej pochowanych jest ponad 2 tys. żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bitwie nad Bzurą, w obronie Warszawy i Twierdzy Modlin. Koszt remontu kwatery wyniósł 845 515 tys. zł.

Systematycznie prowadzone są remonty mające na celu odtworzenie mogił i godne upamiętnienie poległych.

Bezpieczeństwo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco przekazuje samorządom ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach hydro - i meteorologicznych.

Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza dzięki przywróceniu 14 posterunków policji w: Łysych, Maciejowicach, Sobolewie, Miastkowie Kościelnym, Korytnicy, Jastrzębi, Przytyku, Zabrodziu, Zbuczynie, Staroźrebach, Kampinosie, Lesznie,
Kowali i Ojrzeniu.

·         Awaria układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka":

W związku z awarią kolektora ściekowego w Warszawie i zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzeki Wisły, Wojewoda Mazowiecki zwrócił się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o skierowanie wydzielonych sił i środków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wsparcia administracji publicznej w zaistniałej sytuacji kryzysowej.

Do zadań wyznaczonych oddziałów Sił Zbrojnych należała m.in. budowa mostu pontonowego na Wiśle na wysokości Białołęki.

Infrastruktura i inwestycje

Realizacja inwestycji drogowych na Mazowszu jest możliwa dzięki decyzjom wydawanym przez Wojewodę Mazowieckiego.

A2 autostrada Warszawa – Kukuryki: 4 decyzje (w tym 3 z rygorem natychmiastowej wykonalności) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na „Budowie autostrady A2 Warszawa – Kukuryki" o łącznej długości ok. 14,769 km.

S2 – Południowa Obwodnica Warszawy – droga ekspresowa: wydane 5 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, łącznie około 26,6 km długości trasy,

S7 – budowa drogi ekspresowej Olsztynek – Płońsk: wydane 2 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności, łącznie ponad 35,7 km długości trasy, na terenie powiatu mławskiego, ciechanowskiego, płońskiego, Gminy Strzegowo, Gminy Glinojeck, Gminy Baboszewo, Gminy Płońsk i Miasto Płońsk.

S17– budowa drogi ekspresowej pomiędzy Warszawą (węzeł „Zakręt") a Garwolinem: wydane 4 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności, łącznie około 26,35 km długości trasy.

DK61 – decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności dotycząca rozbudowy drogi krajowej nr 61 na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe

DK79 –  decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinkach: - od skrzyżowania z ul. Energetyczną w Piasecznie do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 wraz z budową obwodnicy Góry Kalwarii, w zakresie budowy obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 oraz w ciągu drogi krajowej nr 50,
DK 92 – rozbudowa drogi krajowej nr 92 polegająca na budowie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK nr 92 – odcinek od skrzyżowania z DW nr 579 (ul. Targowa) do granicy z gminą Ożarów Mazowiecki.

DW 579 – decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności dotycząca budowy Zachodniej Obwodnicy Grodziska Mazowieckiego – droga wojewódzka nr 579 na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

 

Decyzje dotyczące budowy II linii metra w Warszawie (wschodnio - północnego oraz zachodniego odcinka)

•      Decyzje te obejmują budowę stacji metra oraz tuneli szlakowych, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących.

•      5 decyzji dla odcinka zachodniego (Płocka, Młynów, Księcia Janusza, Wola Park, Powstańców Śląskich),

•      7 decyzji dla odcinka wschodnio-północnego (Dworzec Wileński, Szwedzka, Targówek, Trocka, Zacisze, Kondratowicza, Bródno).

Bramki ABC

•      Zakup 20 automatycznych bramek kontroli granicznej „ABC" z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie oraz 5 automatycznych bramek kontroli granicznej „ABC" z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin za łączną kwotę 6 715 800 zł.

•      Bramki kontroli granicznej „ABC" służą do samodzielnej automatycznej odprawy granicznej. Zainstalowane bramki ABC umożliwiają zwiększenie przepustowości lotniczego przejścia granicznego oraz skrócenie czasu kontroli granicznej.

 


Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

wykop

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.
foto

Zmiany w rozliczeniach podatkowych za 2020 rok
2021-01-15 08:20:06 Kategoria:

Na początku każdego roku przystępujemy do rozliczenia podatkowego za ostatnie 12 miesięcy. I choć w ostatnim czasie całość odbywa się w sposób dalece prostszy jak...

więcej »
foto

Co warto kupić na prezent na walentynki dla swojej...
2021-01-15 08:14:32 Kategoria:

Cóż może być piękniejszego, niż miłość? To ona nas uskrzydla, dodaje sił i pozwala na optymistyczne spojrzenie na świat. Swojej drugiej połówce warto mówić...

więcej »
foto

Domek w Chorwacji, apartament tuż przy plaży we...
2021-01-15 08:08:58 Kategoria:

Z racji problematycznej sytuacji epidemicznej, wielu polskich turystów musiało zrezygnować z wyjazdów zagranicznych w 2020 roku. Polskie biura podróży masowo odwoływały...

więcej »
foto

Rynek towarów rolno-spożywczych - obiecujące
2021-01-14 10:53:00 Kategoria:

W marcu 2020 roku Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła nowy rynek – Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS). W okresie pilotażowym...

więcej »
foto

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. na terenie...
2021-01-12 15:58:18 Kategoria:

Zdrowia Centrum prowadzi PUNKTY SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19. W placówkach Centrum trwa rejestracja pacjentów na bezpłatne i dobrowolne szczepienia przeciwko COVID-19....

więcej »
foto

Komu przydadzą się studia historyczne? Jak muzyka...
2021-01-12 14:33:43 Kategoria:

Co dają studia historyczne? – Przede wszystkim szerokość spojrzenia, szerokość horyzontów. I wiedzę o tym, jak pewne procesy przebiegały na przestrzeni dziejów oraz...

więcej »
foto

Sprawdź, jakie sklepy otwarte są w Galerii Siedlce
2021-01-07 16:29:43 Kategoria:

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu galerii handlowych w Galerii Siedlce otwarte są tylko niektóre punkty usługowe oraz sklepy.

więcej »
foto

Obligacje komunalne: Dobre i wygodne rozwiązanie dla...
2021-01-07 10:50:00 Kategoria:

Obligacje komunalne to narzędzie po które coraz chętniej sięgają samorządy. Jest to bowiem bardziej elastyczny sposób na pozyskanie kapitału i zarazem niejednokrotnie...

więcej »
foto

Debiuty na GPW w czasie pandemii i kryzysu
2020-12-31 10:44:00 Kategoria:

Żyjemy w trudnych, choć niektórzy mówią – ciekawych czasach. Słowo pandemia odmieniane jest przez wszystkie przypadki i wpływa na każdą dziedzinę naszego życia....

więcej »
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

Nowenna do Błogosławionych Męczenników Podlaskich na...
2021-01-13 14:10:53 Kategoria:

Od 14 do 23 stycznia w godz. 19:30-21:00 na antenie Katolickiego Radia Podlasie będzie transmitowana Nowenna do Męczenników Podlaskich.

więcej »


Co, gdzie, kiedy

w lewoStyczeń 2021w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2 3

MIASTO SIEDLCE, 03.01

Kryształowa Królowa Śniegu już 3 stycznia na kanale YouTube CKiS

więcej »
4 5

ŁUKÓW, 05.01

Łuków: sesja Rady Miasta

więcej »

DROHICZYN, 05.01 18:30

Koncert kolęd w ramach Orszaku Trzech Króli

więcej »
6

ŁUKÓW, 06.01

Kolędowanie z łukowską orkiestrą

więcej »

WĘGRÓW, 06.01

Orszak Trzech Króli w Węgrowie

więcej »

SIEMIATYCZE, 06.01

Orszak Trzech Króli: challenge parafii w Ciechanowcu

więcej »
7 8 9 10
11 12 13 14

MIASTO SIEDLCE, 14.01

Mecz KPS-u w Polsacie Sport

więcej »

POWIAT BIALSKI, 14.01

Nowenna poprzedzająca wspomnienie Błogosławionych Męczenników Podlaskich

więcej »

ŁUKÓW, 14.01

Łuków: sesja Rady Miasta

więcej »
15 16 17

KRAJ, 17.01

17 stycznia: XXIV Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.01

Szkło – spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ

więcej »

ŁUKÓW, 17.01

Koncert kolędowy w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

więcej »
18 19 20 21 22 23 24

KRAJ, 24.01

24 stycznia: Dzień Solidarności z Chorwacją

więcej »
25 26 27 28 29 30 31

Najnowsze Informacje