KRAJ

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util

4 lata Wojewody Mazowieckiego – podsumowanie działań
2019-10-07 15:28:03 Artykuł czytany 29 razy


Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera podczas konferencji prasowej wspólnie z Wicewojewodami Sylwestrem Dąbrowskim i Arturem Standowiczem podsumował 4 lata pracy dla mieszkańców Mazowsza. Wojewodowie zwrócili uwagę na zadania, które wykonywali jako reprezentanci rządu w województwie.


Budżet Wojewody

Od 2015 roku budżet Wojewody Mazowieckiego wzrósł ponad dwukrotnie. Wysokość środków co roku określona jest w ustawie budżetowej. Budżet Wojewody w 2019 r. wyniesie 9 mld zł i przekazywany jest na finansowane zadań m.in. z zakresu: pomocy społecznej, rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, ochrony zdrowia czy oświaty.

Rezerwy budżetu państwa przeznaczone na potrzeby mazowieckich samorządów

W latach 2016 – 2018 mazowieckie samorządy wykorzystały przyznane dotacje w wysokości ponad 126 mln zł. Dzięki tym środkom możliwa była realizacja 29 zadań, dotyczących m.in.: modernizacji infrastruktury społecznej (np. budowa domu pomocy społecznej czy przedszkola), drogowej (przebudowa drogi krajowej) i zdrowotnej (modernizacja placówek leczniczych); zakup aparatury medycznej, ambulansów i karetek, budowa kompleksu boisk szkolnych.

W 2019 roku Wojewoda Mazowiecki wystąpił do organów rządowych o udzielenie wsparcia finansowego samorządowych inwestycji służących mieszkańcom Mazowsza w wysokości ponad 69 mln zł.

Wsparcie dla mazowieckich rodzin

Jednym z najważniejszych zadań powierzonych Wojewodzie Mazowieckiemu było koordynowanie realizacji programów społecznych takich jak Rodzina 500+, Maluch+, Dobry Start, Za życiem czy Senior+.

Od wprowadzenia programu „Rodzina 500+" w gminach województwa mazowieckiego wypłacono ponad 11,63 mld zł, wsparcie objęło 925 tys. dzieci. Po rozszerzeniu programu także na pierwsze dziecko – od 1 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. w województwie mazowieckim złożono ponad 600 tys. unikatowych wniosków o przyznanie świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+",

Ze wszystkich województw największa liczba tworzonych i dofinansowanych miejsc w ramach programu Maluch+ przypada na województwo mazowieckie.  Suma środków przyznanych beneficjentom na terenie województwa mazowieckiego w 2019 r. wynosi prawie 53 mln zł. W latach 2016-2018 zawarto umowy na łączna kwotę ponad 87,3 mln zł.

W ramach rządowego programu Dobry Start mazowieckie gminy wypłaciły w 2018 r. dla 644 tys. dzieci na kwotę ponad 193 mln zł. W 2019 r. świadczenia w wysokości 119 mln zł otrzymało 400 tys. dzieci.

W ramach Programu Za życiem na Mazowszu wypłacono 1439 świadczeń na kwotę 5,7 mln zł.

Obsługa mieszkańców

W ostatnich czterech latach w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wprowadzono zmiany, które usprawniły obsługę interesantów. Na początku 2018 r. w siedzibie urzędu przy pl. Bankowym w Warszawie otwarto nowo zbudowany profesjonalny punkt obsługi klienta dla mieszkańców. Obsługa została rozszerzona również w delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w których można m.in. złożyć wniosek o paszport czy legalizację pobytu dla cudzoziemca.  Wojewoda Mazowiecki wydał 881 045 tys. paszportów – stan na 1 października br. Powstały nowe punkty terenowe w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz w Łomiankach.

W październiku 2019 roku udostępniono dla klientów Platformę e-usług
www.e-uslugi.mazowieckie.pl, zrealizowaną w ramach projektu WIPER – Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową  w województwie mazowieckim. Na Platformie tej udostępniono e-usługi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dzięki internetowej Platformie e-usług klient uzyskuje informacje o usługach, wypełnia wniosek elektronicznie, dokonuje opłaty, wysyła wniosek i zwrotnie uzyskuje elektronicznie decyzje (zaświadczenia, zezwolenia itp.).

Współpraca z samorządami - programy rządowe

Jednym z priorytetów Wojewody Mazowieckiego jest sprawna i skuteczna współpraca z samorządami. W tym celu organizowano liczne spotkania, na których omawiano najważniejsze kwestie związane z pomocą społeczną, planowaniem przestrzennym, edukacją czy pozyskiwaniem środków na inwestycje. Dzięki dobrej współpracy z samorządami udało się m.in. zapewnić sprawne wdrożenie programu Dobry Start oraz przekazać środki na budowę, przebudowę i remont dróg lokalnych.

Fundusz Dróg Samorządowych

W 2019 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził dwie listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu. Po uwzględnieniu oszczędności dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 663 mln zł przyznane zostało na realizację 305 zadań.

Łączna długość wybudowanych, rozbudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych dróg gminnych i powiatowych –  blisko 592, 4 km.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

W ramach naboru do Funduszu Rozwoju Przewóz Autobusowych do Wojewody Mazowieckiego samorządy złożyły 40 wniosków, w tym 19 powiatów i 21 gmin. W sumie wnioski objęły 240 lokalnych połączeń, o łącznej długości 7 420,8 km. Wnioski opiewają na szacunkową kwotę ponad 2,6 mln zł.

Opieka nad miejscami pamięci

Pod opieką Wojewody Mazowieckiego znajdują się 1 324 obiekty. W ostatnich czterech latach na opiekę nad miejscami pamięci Wojewoda przeznaczył 9 856 000 zł.

Dzięki współpracy Wojewody Mazowieckiego i Muzeum Powstania Warszawskiego w bieżącym roku wyremontowano kolejne powstańcze groby, wśród nich remonty mogił zlokalizowanych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, kwatery żołnierzy batalionów "Zośka", "Gozdawa", "Chrobry I" oraz "Gustaw – Harnaś" oraz „Pomnik Poległych w Bitwie pod Grochowem" znajdujący się na Olszynce Grochowskiej. Całościowo odremontowano pierwszą powstańczą nekropolię w stolicy -  Cmentarz Powstańców Warszawy w Powsinie. Renowacje grobów sfinansowane zostały ze środków Wojewody Mazowieckiego, w kwocie 750 tys. zł.

Remont cmentarza wojennego w Sochaczewie - największego cmentarza wojennego żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. na terenie Polski.

W związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przeznaczył kwotę 2 626  286,97 zł. Środki zostały przekazane do budżetu Wojewody Mazowieckiego z rezerwy ogólnej budżetu państwa. 18 czerwca br. Wojewoda Mazowiecki podpisał porozumienie z Burmistrzem Sochaczewa Piotrem Osieckim w sprawie powierzenia Miastu Sochaczew wykonania prac remontowych na cmentarzu wojennym. Porozumienie to sfinalizowało przekazanie dotacji z budżetu państwa.

 

Remont kwatery B10 na Powązkach Wojskowych.

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej Wojewoda Mazowiecki zrealizował remont kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku. W kwaterze tej pochowanych jest ponad 2 tys. żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bitwie nad Bzurą, w obronie Warszawy i Twierdzy Modlin. Koszt remontu kwatery wyniósł 845 515 tys. zł.

Systematycznie prowadzone są remonty mające na celu odtworzenie mogił i godne upamiętnienie poległych.

Bezpieczeństwo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco przekazuje samorządom ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach hydro - i meteorologicznych.

Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza dzięki przywróceniu 14 posterunków policji w: Łysych, Maciejowicach, Sobolewie, Miastkowie Kościelnym, Korytnicy, Jastrzębi, Przytyku, Zabrodziu, Zbuczynie, Staroźrebach, Kampinosie, Lesznie,
Kowali i Ojrzeniu.

·         Awaria układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka":

W związku z awarią kolektora ściekowego w Warszawie i zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzeki Wisły, Wojewoda Mazowiecki zwrócił się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o skierowanie wydzielonych sił i środków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wsparcia administracji publicznej w zaistniałej sytuacji kryzysowej.

Do zadań wyznaczonych oddziałów Sił Zbrojnych należała m.in. budowa mostu pontonowego na Wiśle na wysokości Białołęki.

Infrastruktura i inwestycje

Realizacja inwestycji drogowych na Mazowszu jest możliwa dzięki decyzjom wydawanym przez Wojewodę Mazowieckiego.

A2 autostrada Warszawa – Kukuryki: 4 decyzje (w tym 3 z rygorem natychmiastowej wykonalności) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na „Budowie autostrady A2 Warszawa – Kukuryki" o łącznej długości ok. 14,769 km.

S2 – Południowa Obwodnica Warszawy – droga ekspresowa: wydane 5 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, łącznie około 26,6 km długości trasy,

S7 – budowa drogi ekspresowej Olsztynek – Płońsk: wydane 2 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności, łącznie ponad 35,7 km długości trasy, na terenie powiatu mławskiego, ciechanowskiego, płońskiego, Gminy Strzegowo, Gminy Glinojeck, Gminy Baboszewo, Gminy Płońsk i Miasto Płońsk.

S17– budowa drogi ekspresowej pomiędzy Warszawą (węzeł „Zakręt") a Garwolinem: wydane 4 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności, łącznie około 26,35 km długości trasy.

DK61 – decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności dotycząca rozbudowy drogi krajowej nr 61 na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe

DK79 –  decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinkach: - od skrzyżowania z ul. Energetyczną w Piasecznie do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 wraz z budową obwodnicy Góry Kalwarii, w zakresie budowy obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 oraz w ciągu drogi krajowej nr 50,
DK 92 – rozbudowa drogi krajowej nr 92 polegająca na budowie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK nr 92 – odcinek od skrzyżowania z DW nr 579 (ul. Targowa) do granicy z gminą Ożarów Mazowiecki.

DW 579 – decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności dotycząca budowy Zachodniej Obwodnicy Grodziska Mazowieckiego – droga wojewódzka nr 579 na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

 

Decyzje dotyczące budowy II linii metra w Warszawie (wschodnio - północnego oraz zachodniego odcinka)

•      Decyzje te obejmują budowę stacji metra oraz tuneli szlakowych, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących.

•      5 decyzji dla odcinka zachodniego (Płocka, Młynów, Księcia Janusza, Wola Park, Powstańców Śląskich),

•      7 decyzji dla odcinka wschodnio-północnego (Dworzec Wileński, Szwedzka, Targówek, Trocka, Zacisze, Kondratowicza, Bródno).

Bramki ABC

•      Zakup 20 automatycznych bramek kontroli granicznej „ABC" z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie oraz 5 automatycznych bramek kontroli granicznej „ABC" z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin za łączną kwotę 6 715 800 zł.

•      Bramki kontroli granicznej „ABC" służą do samodzielnej automatycznej odprawy granicznej. Zainstalowane bramki ABC umożliwiają zwiększenie przepustowości lotniczego przejścia granicznego oraz skrócenie czasu kontroli granicznej.

 


Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

wykop

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.
Co, gdzie, kiedy

w lewoPaźdzernik 2019w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

MIASTO SIEDLCE, 01.10

Obraz MB Różańcowej w parafii św. Jana Pała II w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.10

Jubileuszowy benefis Eugeniusza Kasjanowicza w warszawskim Domu Literatury

więcej »

WŁODAWA, 01.10

80. rocznica Bitwy pod Wytycznem

więcej »

ŁUKÓW, 01.10

Pieniądze na tomograf i mammograf dla łukowskiego szpitala

więcej »
2

ŁUKÓW, 02.10

Porozmawiajmy o Łukowie

więcej »
3

GARWOLIN, 03.10

Debata z Janem Pospieszalskim

więcej »

POWIAT BIALSKI, 03.10

Gmina Łomazy: wizyta wiceministra i nowy sprzęt dla strażaków

więcej »
4

PARCZEW, 04.10

Weekendowe rekolekcje

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.10

Siedlecka Fala Bluesa

więcej »

ŁUKÓW, 04.10

Gmina Adamów: 80. rocznica ostatniej bitwy Kampanii Wrześniowej

więcej »

ŁUKÓW, 04.10

Wola Gułowska: „Bitwa o honor”

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 04.10

Wystawa Bogny Gniazdowskiej

więcej »

MIĘDZYRZEC, 04.10

Nowa hala na stulecie szkoły w Rogoźnicy

więcej »

GARWOLIN, 04.10

Żelechów: XXXVI Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie

więcej »
5

ŁUKÓW, 05.10

Wola Gułowska: „Bitwa o honor”

więcej »

LUBARTÓW, 05.10

Obchody 80. rocznicy Bitwy pod Kockiem

więcej »

GARWOLIN, 05.10

Dwa jubileusze w miętneńskim Zespole Szkół

więcej »

SIEMIATYCZE, 05.10

26. Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2019

więcej »

SIEMIATYCZE, 05.10

II Extremalna Piątka w gminie Siemiatycze

więcej »

KRAJ, 05.10

40. Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników na Jasną Górę

więcej »

ŁUKÓW, 05.10

Łuków: Noc Bibliotek

więcej »

ŁUKÓW, 05.10

Gmina Łuków: szachowy turniej o puchar dyrektora

więcej »

KRAJ, 05.10

40. Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników na Jasną Górę

więcej »

RADZYŃ, 05.10 18:00

Spotkanie z poetą Adrianem Szarym w Radzyniu

więcej »

PARCZEW, 05.10 18:00

Uwielbienie w Parczewskiej Bazylice

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.10 19:00

Noc Bibliotek z Jędrzejem Majką

więcej »

RADZYŃ, 05.10 19:00

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu włącza się w akcję „Noc Bibliotek”

więcej »
6

SIEMIATYCZE, 06.10

Wręczenie nagród w Konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim

więcej »

RYKI, 06.10

Przygotowania do konsekracji kościoła w parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie

więcej »

ŁUKÓW, 06.10

Łuków: półmaraton Jata 21 Serc

więcej »

POWIAT BIALSKI, 06.10

Motocyklami do Pratulina

więcej »

ŁUKÓW, 06.10

Łuków: jak wygrać szczęście w małżeństwie?

więcej »

ŁOSICE, 06.10

II Cross Nadbużański

więcej »

RADZYŃ, 06.10

Wkrótce V Radzyńska Paraolimpiada

więcej »

WĘGRÓW, 06.10

Filharmonia w Węgrowie

więcej »

GARWOLIN, 06.10

Żelechów: powiatowe zmagania strażaków

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.10

Zwierzątkowo. Koncert z cyklu „Smykofonia na Mazowszu”

więcej »

ŁUKÓW, 06.10

Wola Gułowska: „Bitwa o honor”

więcej »

POWIAT BIALSKI, 06.10 09:30

9. Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina

więcej »

GARWOLIN, 06.10 10:00

Dla uczczenia pamięci Piotra Ekierta

więcej »

RYKI, 06.10 14:00

Gmina Kłoczew świętować będzie Dzień Seniora

więcej »

RADZYŃ, 06.10 15:00

Wspomną zamordowanych mieszkańców Tchórzewa

więcej »

ŁOSICE, 06.10 15:30

Wojciech Sumliński przyjedzie do Łosic

więcej »
7

ŁOSICE, 07.10 17:30

Spotkanie z Haliną Grochowską

więcej »
8

MIASTO SIEDLCE, 08.10

Pracownia Rysunku i Malarstwa SUTW. Otwarcie dorocznej wystawy

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 08.10

Muzyczne spotkanie „przy winylu”

więcej »

WĘGRÓW, 08.10 18:00

Węgrów: Koncert Patriotyczny Fundacji TAK DLA RODZINY /ZAPOWIEDŹ/

więcej »
9

RADZYŃ, 09.10

Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży

więcej »

Kierowcy, 09.10

Ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne „SMOG”

więcej »

ŁUKÓW, 09.10

Spotkanie dla rodziców z katolicką dziennikarką Małgorzatą Nawrocką

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.10 11:00

Inauguracja roku akademickiego SUTW z Arturem Barcisiem i Cezarym Żakiem

więcej »

ŁUKÓW, 09.10 18:00

Łuków: Msza Święta i modlitwa o uzdrowienie

więcej »
10

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 10.10

Dzień Spirometrii 2019 w bialskim szpitalu

więcej »

SOKOŁÓW, 10.10

Parasite w DKF Zbyszek

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 10.10

Inauguracja Roku Akademickiego w WSD

więcej »

RADZYŃ, 10.10

Znany pianista Mariusz Drzewicki wystąpi w Radzyniu w ramach XXXVI Dni Karola Lipińskiego

więcej »

GARWOLIN, 10.10 17:00

Maciejowice: pamiętają o Naczelniku i jego kosynierach

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 10.10 19:00

Czwartek kapłański w WSD

więcej »
11

ŁUKÓW, 11.10

Łuków: obchody Dnia Edukacji Narodowej

więcej »

ŁUKÓW, 11.10

Stoczek Łukowski: Świętochowski znany i nieznany

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.10 13:30

Pierwsze mLegitymacje studenckie w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

więcej »

PARCZEW, 11.10 17:00

„Ostatni rozkaz” w Parczewie

więcej »

SOKOŁÓW, 11.10 18:00

Maleo Reggae Rockers w Sokołowie Podlaskim

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 11.10 21:00

98. Nocne Czuwanie Młodych w Kodniu

więcej »
12

MIĘDZYRZEC, 12.10

Pierwszy mecz przed własną publicznością

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 12.10

Kolejny mecz bialskich szczypiornistów

więcej »

MIĘDZYRZEC, 12.10

Uczniowie szkoły muzycznej zagrają w Parku Potockich

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.10

Sobota z rugby

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.10

KPS powalczy z zespołem z Lublina

więcej »
13

MIASTO SIEDLCE, 13.10

Dzień Papieski w Siedlcach

więcej »

ŁUKÓW, 13.10

Gmina Łuków: Festiwal Papieski „Barka”

więcej »

GARWOLIN, 13.10

Wielki finał biegowych zmagań

więcej »

POWIAT BIALSKI, 13.10 14:00

Śpiewnik domowy na Lubelszczyźnie

więcej »

GARWOLIN, 13.10 15:00

Koncert i film na XIX Dzień Papieski

więcej »

LUBARTÓW, 13.10 16:00

VII Festiwal Muzyki Kameralnej SEMPRE

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.10 17:00

Moniuszko kameralnie - koncert Eweliny Sielskiej-Badurek i Emilii Sitarz

więcej »
14

POWIAT SIEDLECKI, 14.10 15:30

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Wodynie

więcej »
15

MIASTO SIEDLCE, 15.10

Siedlce: Konferencja na temat zatrudnienia

więcej »

ŁUKÓW, 15.10 11:00

Powiat łukowski: sesja Rady Powiatu

więcej »

ŁUKÓW, 15.10 17:20

Dzień Dziecka Utraconego w łukowskiej Kolegiacie

więcej »
16

MIĘDZYRZEC, 16.10

Spotkanie z pisarzem Jakubem Małeckim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 16.10

Jubileusz o. Leona Knabita w WSD w Nowym Opolu

więcej »

KRAJ, 16.10

10. Forum Rozwoju Mazowsza

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 16.10 12:00

Rusza UTW w Zbuczynie

więcej »

SOKOŁÓW, 16.10 18:00

Warszawska Orkiestra Sentymentalna w Sokołowie Podlaskim

więcej »
17

MIASTO SIEDLCE, 17.10

Dzień Papieski i III Piesza Pielgrzymka Szkolna z siedlecką „Kolejówką”

więcej »

WĘGRÓW, 17.10

Spotkanie autorskie z Wojciechem Kempą

więcej »

ŁUKÓW, 17.10

ŁOK: W podróży

więcej »

KRAJ, 17.10

10. Forum Rozwoju Mazowsza

więcej »

SIEMIATYCZE, 17.10

Rusza rekrutacja do Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.10 18:00

Otwarcie wystawy fotografii Jerzego Chaberka

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.10 18:00

Wernisaż wystawy malarstwa Magdaleny Hinz-Wójcickiej

więcej »
18

ŁUKÓW, 18.10

„Boże Ciało” i „Mowa ptaków” w Kinie Łuków

więcej »

KRAJ, 18.10 16:00

100 lat LO w Grajewie

więcej »

KRAJ, 18.10 16:00

100 lat LO w Grajewie

więcej »

WŁODAWA, 18.10 17:00

Wystawa malarstwa Jarosława Struka

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 18.10 18:30

Polska i Ukraina takie same hołubce wycina

więcej »
19

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 19.10

Biała Podlaska: XVIII Podlasie Jazz Festival

więcej »

RADZYŃ, 19.10

Koncert jazzowy w ramach XXXVI Dni Karola Lipińskiego

więcej »

SIEMIATYCZE, 19.10

Pokaz Ogniowy na Skwerze

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 19.10

XVIII Podlasie Jazz Festival

więcej »

ŁUKÓW, 19.10

„Boże Ciało” i „Mowa ptaków” w Kinie Łuków

więcej »

SIEMIATYCZE, 19.10 16:00

DKF Kameleon - Dyskusyjny Klub Filmowy

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 19.10 18:00

Biesiadnie w Mordach

więcej »
20

KRAJ, 20.10

20 października – korekta rozkładu jazdy na kolei

więcej »

POWIAT BIALSKI, 20.10

IX Szachowe Grand Prix Terespola

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 20.10

XVIII Podlasie Jazz Festival

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 20.10

Biała Podlaska: XVIII Podlasie Jazz Festival

więcej »

KRAJ, 20.10

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów od 20 października

więcej »

SOKOŁÓW, 20.10 10:00

Turniej Smaków – Jesień Na Wielkim Gościńcu Litewskim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 20.10 17:00

Bułat Okudżawa – najpiękniejsze pieśni i ballady

więcej »

LUBARTÓW, 20.10 17:30

Lubartów: Koncert Piosenki Autorskiej im. Agaty Budzyńskiej

więcej »
21 22

ŁUKÓW, 22.10

Łuków: Na skrzydłach amora

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 22.10 17:00

Spotkanie z twórczością Franciszki Urszuli Radziwiłłowej z Wiśniowieckich

więcej »

SOKOŁÓW, 22.10 18:00

„Przestrzeń bez lawendy” – wystawa Olgi Langowskiej

więcej »
23

SOKOŁÓW, 23.10

26. Muzyczne Spotkania z Poezją Skarabeusz

więcej »
24

MIASTO SIEDLCE, 24.10

Wojskowi włączą syreny alarmowe

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.10

Spotkania z muzyką. Małe Filharmonie

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 24.10

Caritas: Niepełnosprawni też mają pasje!

więcej »
25

MIASTO SIEDLCE, 25.10

Nowe obiekty sportowe i plac zabaw przy SP2

więcej »

MIĘDZYRZEC, 25.10

100 lat „Jedynki”

więcej »
26

ŁUKÓW, 26.10

Kino Łuków: Maraton Absurdalnych Horrorów

więcej »

ŁUKÓW, 26.10

Zapasy w Starych Kobiałkach

więcej »
27

WĘGRÓW, 27.10

113-lecie Orkiestry Dętej OSP w Liwie

więcej »
28 29 30

MIASTO SIEDLCE, 30.10

Polskie DNA – wolność tańcem malowana

więcej »
31

ŁUKÓW, 31.10

Ruszają zapisy na łukowskie Biegi Niepodległości

więcej »

RADZYŃ, 31.10

Syn Garego Moore`a w Radzyniu!!!

więcej »

Najnowsze Informacje

foto

Dieta z dowozem do domu w Białymstoku – jak ją...
2019-10-11 15:15:27 Kategoria:

Być może zastanawiacie się nad zamówieniem diety z dowozem do domu. Nie macie czasu bądź masz najzwyczajniej w świecie macie już dość stania godzinami przy garnkach....

więcej »