R E K L A M AŁUKÓW

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Łuków: sesja Rady Miasta
2020-02-24 07:09:07 Artykuł czytany 1224 razy


W czwartek 27 lutego odbędzie się w Łukowie sesja Rady Miasta. Radni mają zająć się m.in. projektem uchwały wprowadzającym zmiany w strefie płatnego parkowania. Na sesji zostanie też przedstawiona propozycja zmiany uchwały określającej liczbę zezwoleń na sprzedaż wysokoprocentowego alkoholu.


Podczas sesji radnym zostanie przedstawiona do przyjęcia uchwała dotyczący zasad obowiązujących w strefie płatnego parkowania. W projekcie znalazła się m.in. propozycja wprowadzenia nowej stawki. Jeżeli radni wyrażą zgodę, wówczas kierowcy parkujący w strefie mogliby zatrzymywać się tam na pół godziny. Taki postój kosztowałby złotówkę. Jeżeli radni przyjmą uchwałę, wówczas zaczęłaby ona obowiązywać od 1 kwietnia.

W porządku obrad sesji Rady Miasta znalazł się też zapowiadany wcześniej projekt uchwały w sprawie „ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łuków”. To projekt przygotowany przez radnego Mateusza Popławskiego. Proponuje on, aby maksymalna liczba zezwoleń wynosiła 40. Dziś jest ich 22. Radny Popławski zdaje sobie sprawę, że to co zaproponował może budzić kontrowersje, ale jak mówi, jest to odpowiedź na apele przedsiębiorców. On sam natomiast apeluje do radnych, aby jeżeli nie mogą poprzeć tego projektu, bo nie pozwala im na to sumienie, wstrzymali się od głosu. Jak mówi ta uchwała może przejść tylko jego głosem. Bierze za ten projekt pełną odpowiedzialność.

Sesja Rady Miasta odbędzie się w czwartek 27 lutego w sali konferencyjnej. Początek obrad godzina 11.00.


Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XX sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XIX sesji Rady Miasta.
5. Przyjęcie Informacji Burmistrza Miasta Łuków o zgłoszonych w 2019 r. żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust.5 i wydanych w 2019 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Łuków za rok 2019.
7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z przeprowadzonej w 2019 roku kontroli funkcjonowania wybranych placówek oświatowych.
8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z przeprowadzonej w 2019 roku kontroli wybranych inwestycji realizowanych przez Miasto Łuków.
9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z przeprowadzonej w 2019 roku kontroli wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków za 2019 rok.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków za 2019 rok.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków za 2019 rok.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Łuków za 2019 rok.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Łuków za 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków na 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków na 2020 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków na 2020 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Łuków na 2020 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Miasta Łuków na 2020 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łuków.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łuków.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Łuków na działkach 4341/17 i 4341/10 do kategorii dróg gminnych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, określającego tryb postępowania, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Łuków oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
27. Wolne wnioski i informacje.
28. Zamknięcie. 

AKup [ja]
wykop
Nasi reporterzy są do państwa dyspozycji:

Anna Kupińska
tel. 509 310 762
lukow@radiopodlasie.pl
|
|
|
Sławomir Karczewski
tel. 500 106 003
miedzyrzec@radiopodlasie.pl

Komentarze

 • Ciekawe jak zagłosują katoliccy radni.......
  2020-02-27 08:49:29

  arrow

  ....w tygodniu modlitw o trzeźwość narodu ? Ciekawe jak zagłosują konserwatyści i pierwsi na listach Prawa i Sprawiedliwości ? Perfidią jest, że młody z platformy obywatelskiej forsuje zwiększenie punktów alkoholowych akurat w tym ważnym tygodniu. Czy rada wzięła pod uwagę fakt , że mamy rok Prymasa Tysiąclecia , twórcy Krucjaty Wyzwolenia i orędownika trzeźwości Polaków ? W maju mamy stulecie urodzin Jana Pawła Drugiego Wielkiego i radni pod pomnikiem złożą uchwałę o rozpijaniu społeczeństwa łukowskiego? Wszystko to w czasie zmian profilaktycznych , zmian rządowych w kierunku otrzeźwienia Polaków , które to zmiany przecież popierają masowo mieszkańcy Łukowa. Radni niech nie robią z Łukowa wyspy absurdu platformerskiego i teoretycznej samorządności za sprawą jazgotu sierotki tuskowej partii i starego czerwonego oddechu. Mamy już alternatywną rzeczywistość. Burmistrzu może być wreszcie uczciwie , prawnie i sprawiedliwie dla wszystkich mieszkańców.

 • Tak zgadzam się...
  2020-02-27 07:21:45

  arrow

  ....tak zachowują się jednostki wybitne , jednak są wypadki , tragedie , patologie , alkoholizm to jest wynik nadmiernej podaży i tym jednostkom musimy pomagać lub chronić przed nimi społeczeństwo . Nie można zwiększać punktów alkoholowych!

 • xx
  2020-02-27 05:12:31

  arrow

  Nikt nikomu do gardła na siłę alkoholu nie wlewa. Każdy jest świadomy tego co robi. Jeżeli ktoś nie chce pić alkoholu, to choćby i było 1000 punków to się nie napije.

 • Korupcję się karze....
  2020-02-26 17:27:41

  arrow

  ....a kto ukrywa taki fakt jest współwinny. Właściciel sklepu to kupiec nie przedsiębiorca . Polska przedsiębiorczość to innowacje , to liczne miejsca pracy to przyjaciel pracownika . Tak jest w Łukowie ? Nie może być podaż kształtowana przez kupców i lobbystów bez nas klientów , bez naszej opinii . Przedsiędawcom też się głos w tej sprawie należy. Nie życzę sobie aby moje dzieci czy wnuki oglądały alkohol w sklepie , nie życzę sobie aby sklep z pieczywem został zdominowany przez klientelę alkoholową. Jest alkohol w Łukowie ? Jest . Można kupić ? Można . To po co więcej punktów ? Wystarczy . Proszę się restrukturyzować a nie zbijać kasę na alkoholu , który jest przyczyną wielkiego zła . Kto tego nie widzi jest niezwykle nieobiektywnym człowiekiem nie widzącym dobra ludzi i miasta. Stop alkoholizacji przestrzeni publicznej!

 • na tak
  2020-02-26 10:20:34

  arrow

  Oczywiście, że liczba zezwoleń powinna być zwiększona. Tego typu limity prowadzą tylko do korupcji. Każdy, kto chce prowadzić taką sprzedaż w swojej firmie powinien mieć taką możliwość. Tego typu zakazy to zagłada dla polskiej przedsiębiorczości. Dla wielu małych sklepików dodatkowa sprzedaż alkoholu to być albo nie być. Małe sklepy, bary, restauracje należą do polskich właścicieli, należy ich wspierać.

 • Wielokropku...
  2020-02-26 08:18:21

  arrow

  ....nikt nie chce zmiejszania , choć to naturalnie się stanie . Nie zwiększać ! Nie upowszechniać ! Nie robić z alkoholu rzeczy najważniejszej w mieście. Rambo posyp głowę popiołem i uderz się wreszcie w piersi za swój cynizm , wyrachowanie i brak empatii.

 • Tosiek
  2020-02-26 04:29:54

  arrow

  Edukacja a nie zakazy . Im bardziej zabrania y tym owoc bardziej pożądany. Wychowujmy a nie pouczajmy. Zobaczycie że to daje efekt. Jestem za zwiększeniem ilości punktów bo wiem że dzięki temu stary lub niestety ludzie mają pracę.

 • .N
  2020-02-25 23:26:35

  arrow

  Radni- Wereszczyński ZA? Celiński PRZECIW? Smolarz ZA! Nurzyński (?) Okliński (?). Uchwała nie przejdzie. Tego chce łukowskie społeczeństwo.

 • 3 punkty niealkoholowe
  2020-02-25 21:55:39

  arrow

  1. Nie wstrzymywać się od głosu.
  2. Głosować za albo przeciw.
  3. Nie unikać udziału w głosowaniu.
  Ja będę szczególnie śledził jak głosuje Celiński i Wereszczyński.

 • ....
  2020-02-25 20:58:38

  arrow

  A może wszyscy przeciwnicy punktu 21 wzieliby pod uwagę edukację na temat zgubnego nadużywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nieodpowiedzialnej jazdy młodocianych samochodem ? Historia nie zna pozytywnego skutku zakazów. Kochani rodzice,żony ,mężowie rozmawiajcie,szykujcie,strasznie. Sami coś zróbcie dla swoich bliskich. Myślicie że zmniejszenie ilości punktów załatwi wasz problem? Jeśli ktoś zechce się napić, napoje się nawet,gdyby miał pokonać kilka kilometrów. Zalecam poświęcić cenny czas na rozmowy w rodzinie a nie na pisanie banałów

 • Rambo
  2020-02-25 20:31:35

  arrow

  Popieram przedsiębiorcę, a ten kolejny komentarz szkoda komentować. Oderwany od rzeczywistości klikacz.

 • Przedsiędawca
  2020-02-25 20:00:15

  arrow

  Ciekawe którzy młodzi radni będą przeciwko klientom małych lokalnych sklepów i przyczynią się do zalania ich tanim , nikłym jakościowo alkoholem ? .Normalnością jest możliwość kupienia alkoholu w punktach gdzie one już są . Gdzie można kupić alkohol taki jaki się chce a nie taki jaki narzuca mały sklepik . Normalnością jest trzeźwość społeczeństwa , kontrolowana podaż alkoholu przez instytucje do tego powołane i te które parają się profilaktyką chorób z nim związanych . Normalnością jest to , że można wymagać od radnych by nie zwiększali punktów z alkoholem. Normalnością jest to , że każdy wie , że zwiększenie punktów alkoholu to zwiększenie uzależnień , wypadków , tragedii rodzinnych i demoralizacja młodych ludzi , już nastolatków . Dlaczego miasto staje się własnością tylko określonej grupy wpływu , lobbystów , młodych radnych , salonu , żłobu. Jak zwał tak zwał, Łuków jest nasz i tych , którzy myślą o rodzinach , dzieciach i młodzieży . O trzeźwości. Dla wszystkich.

 • Przedsiębiorca
  2020-02-25 16:53:35

  arrow

  Ciekawe którzy radni odwaza się być za lokalnymi firmami małymi sklepami. Odwaza się bo zewszad znawcy alkoholu ale chyba nie lokalnego rynku. Kibicuje tym młodym mądrym ludziom bo to znak że w końcu jest nadzieja ze kiedyś w tym mieście będzie normalnie . Dla wszystkich!

 • @Społeczeństwo mówi...
  2020-02-25 15:03:37

  arrow

  Oj wredota z Ciebie😁 ...daj żyć "społecznikom"😆

 • JESTEM
  2020-02-25 12:19:59

  arrow

  alkohol nie jest normalnym artykułem , powinny być ograniczenia.

 • Suchy
  2020-02-25 11:13:24

  arrow

  Za pytajcie o zdanie Pinokia pierwszego abstynetna regionu. Krzyczeć jedno robić drugie tyle jesteście wart obludnicy

 • Paradoks
  2020-02-25 08:35:44

  arrow

  Wiele osób wyrzeka się alkoholu na okres Wielkiego Postu a radny Popławski proponuje zwiększenie strumienia i to nazajutrz po Środzie Popuelcowej.

 • Logika
  2020-02-25 07:59:27

  arrow

  Społeczeństwo morlanoscindulskiej. Krzyczą zamykać nie otwierać! A jakby co to nie zamykać obok mnie bo temu czy temu się należy. Przedsiębiorczość i rozum a nie ciemno gród i granie na niskich instyntaktch . Ciekawe czy nie byłoby lament jakby takiemu kaufowi zabrali czy zakończyła się koncesja.? Strajki palenie opon.. A może wolicie bimberek?

 • brudny harry
  2020-02-24 21:24:10

  arrow

  Popławski i odpowiedzialność !!!

 • Społeczeństwo mówi SPRAWDZAM
  2020-02-24 21:12:59

  arrow

  Co na to radny Celiński? Czy tym razem też organizował w kościołach zbiórkę podpisów przeciw rozpijaniu społeczeństwa? Myślę, że radny przyjdzie na sesję i zagłosuje przeciw a podobnie uczynią radni nauczyciele (K. Okliński, J. Okliński, L. Baranowski, R. Smolarz, M. Chudek, A.Pogonowski, R. Dołęga, M. Nyrzyńsji), dyrektorzy szkół (K. Okliński, M. Chudek były dyrektor a obecnie kierownik filii biblioteki, M. Nurzyński dyrektor w stowarzyszeniu prowadzącym placówki oświatowe),lekarze (E. Rybicka-Sicińska), harcerze (R. Smolarz), trenerzy a zarazem wychowawcy młodzieży (P. Wereszczyński, A Galach, R. Dołęga) i przede wszystkim członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (M. Chudek, L. Baranowski)

 • Pinky
  2020-02-24 19:11:09

  arrow

  Jendriu - te komentarze sa jakby ktos je na cyku pisał, ciągłym :D Obok ciebie slusznie - zero małpek :D

 • banan
  2020-02-24 17:56:52

  arrow

  Dla nas najlepiej wszystkie zamknąć!!! w naszej rodzinie nie pije się alkoholu i polecamy wszystkim trzeźwość a panu radnemu też

 • Nie dla dodatkowych punktów
  2020-02-24 09:47:50

  arrow

  alkoholowych . Jest tyle , ile jest, starczy , kto ma potrzebę, źródło alkoholu zawsze znajdzie .Radni nie wstrzymują się , radni mają głosować według sumienia i tych którzy ich wybrali .Wstrzymywanie się to pozwolenie na swawolę rodem z Platformy Obywatelskiej a ta jak decyduje zawsze jest kłopot.Nie tylko przedsiębiorców bierzmy pod uwagę ale rodziny , dzieci , młodzież i tych , którzy są zagrożeni alkoholizmem i pijaństwem. Stop rozpijanie miasta i okolic.

 • Ewa
  2020-02-24 09:45:15

  arrow

  Pragnę wyrazić swoją opinię na temat propozycji radnego Popławskiego jest ona negatywna.

 • łukowiak
  2020-02-24 07:44:29

  arrow

  Popławski i odpowiedzialność. Dobre.

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


 

REKLAMA
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

41. Piesza Pielgrzymka Podlaska na antenie Katolickiego...
2021-07-30 14:39:00 Kategoria:

Zapraszamy słuchaczy do towarzyszenia pielgrzymom za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie. Na trasie 41. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę będą obecni...

więcej »


foto

Współwłaściciel sposobem na obniżenie kosztów za OC?
2021-07-31 21:03:07 Kategoria:

Współwłaściciel sposobem na obniżenie kosztów za OC? Samochód nie musi być własnością jednej osoby. Prawa do niego równie dobrze mogą mieć zarówno nasi...

więcej »
foto

3 aktywności na świeżym powietrzu, na które warto...
2021-07-29 12:33:00 Kategoria:

Ruch na świeżym powietrzu do podstawa do dbania o prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Warto zamienić ściany klubów fitness na plener - widoki są przede wszystkim...

więcej »
foto

Kształcimy w zawodach, w których jest praca
2021-07-27 06:54:00 Kategoria:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach jest placówką oświatową Samorządu Województwa Mazowieckiego. W skład Centrum wchodzą: Medyczna Szkoła...

więcej »

Łuków

w lewoSierpień 2021w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

ŁUKÓW, 01.08

ŁOK: giełda kolekcjonerów

więcej »

ŁUKÓW, 01.08

Łukowskie obchody wybuchu Powstania Warszawskiego

więcej »

ŁUKÓW, 01.08

Łuków: taniec nad zalewem

więcej »

ŁUKÓW, 01.08

Mobilny punkt szczepień w Stoczku Łukowskim

więcej »

ŁUKÓW, 01.08 12:00

Święto Miodów Ziemi Łukowskiej

więcej »

ŁUKÓW, 01.08 13:00

Szczepienia w Ławkach i Serokomli

więcej »
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Kondolencje

Najnowsze Informacje