R E K L A M A


POWIAT BIALSKI

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Nowenna do Błogosławionych Męczenników Podlaskich (AUDIO)
2018-01-22 14:44:00 Artykuł czytany 1517 razy


23 stycznia przypada wspomnienie błogosławionych Męczenników Podlaskich. W Pratulinie od 14 do 22 stycznia codziennie odprawiana jest Nowenna do Bł. Wincentego Lewoniuka i jego Towarzyszy, połączona z Eucharystią. Transmisję Nowenny przeprowadza Katolickie Radio Podlasie.


14 I  - PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY


Nasza nowenna rozpoczęła się wołaniem o Ducha Świętego, bowiem przez spotkania przy grobie męczenników podlaskich mają na celu umocnić nas w wierze. Prosiliśmy zatem pierwszego dnia o pogłębienie wiary przez świadectwo, tych którzy dziś po otrzymaniu łaski za wstawiennictwem błogosławionych Unitów dają najlepszy bo żywy dowód tego, że orędują za nami.

Homilia z I Dnia Nowenny dostępna w Archiwum Dźwiękowym Katolickiego Radia Podlasie. Kliknij TUTAJGalerię zdjęć z I Dnia Nowenny znajdziesz TUTAJ


15 I -  DRUGI DZIEŃ NOWENNY

Nadzieja zawieść nie może – z takim motywem przewodnim czciciele i radiosłuchacze stanęli w II dniu nowenny do Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Rozpoczęła się koronką przez przyczynę Unitów Podlaskich a tuż przed samą Eucharystią Biskup Piotr Sawczuk pobłogosławił nowe 10 ornatów z wizerunkami błogosławionych. Eucharystię tego dnia w asyście licznie przybyłych księży z dekanatu janowskiego sprawował Biskup Pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk, a słowo wygłosił Ks. kanonik Krzysztof Czyrka – proboszcz i dziekan dekanatu ryckiego, którzy wraz ze swymi parafianami przybył, by pokłonić się unitom.

Licznie przybyli pielgrzymi po Eucharystii oddali się z nadzieją w ręce i orędownictwo Męczenników Podlaskich, których przyzywali w kolejnym dniu nowennowym polecając swoje intencje i sprawy serca.
Na zakończenie wspólnie w jedności zgromadzeni wyśpiewali Apel zawierzając się na wzór Męczenników Maryi Królowej Podlasia.

Spotkanie zakończyła Agapa zorganizowana przez mieszkańców Łęg, którym jesteśmy wdzięczni za dar dzielenia się z innymi.

Homilia z II Dnia Nowenny dostepna w Archwium Dźwiękowym Katolickiego Radia Podlasie. Kliknij TUTAJGalerię zdjęć z II Dnia Nowenny znajdziesz TUTAJ


16 I  - TRZECI DZIEŃ NOWENNY


W nowennowym odkrywaniu pogłębionej wiary przyszedł czas refleksji nad miłością. I ta prawda i cnota stała się tematem rozważań i modlitwy do błogosławionych Unitów w III dniu nowenny.

Eucharystii przewodniczył dziekan terespolski Ks. kan. Zdzisław Dudek, który przed Mszą świętą poświęcił i przekazał dla sanktuarium dar od parafii w Terespolu w postaci ornatu z wizerunkiem Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Główny celebrans także skierował słowo do zebranych ukazując piękno miłości, tej bez obłudy – w życiu i śmierci tej męczeńskiej Wincentego Lewoniuka i dwunastu towarzyszy, Pratulińskich Unitów. Wskazując na istotny moment z ich męczeńskiego życia wskazał na miłość, która przede wszystkim wypływa z przebaczenia zachęcając do podjęcia tej drogi, która jak Unitów tak i nas może doprowadzić do Boga i Jego szczęśliwości.

Po zakończonej Eucharystii w wierze i nadziei, którą uczestnicy nowenny odkrywali w poprzednie dni zgromadzeni stanęli w modlitwie o czynną miłość, bez obłudy w dążeniu za dobrem.

Homilia z III Dnia Nowenny dostępna w Archiwum Dźwiękowym Katolickiego Radia Podlasie
. Kliknij TUTAJGalerię zdjęć z III Dnia Nowenny znajdziesz TUTAJ


17 I  - CZWARTY DZIEŃ NOWENNY

W nowennowym spotkaniu przy relikwiach błogosławionych obrońców wiary i jedności kościoła gromadzi się kościół – wspólnota serc zebrana przy swoim mistrzu. W łączności ze słuchaczami Katolickiego Radia Podlasie w tych wieczornych chwilach stanowi jedną rodzinę ludzi wiary – czyli Kościół. I to jest znak dziedzictwa, które w świadectwie Błogosławionych z Pratulina przejęliśmy i czynnie go pogłębiamy. Dlatego ten symbol stał się motywem przewodnim w kolejnym spotkaniu z Błogosławionymi. Pod hasłem zaczerpniętym z Ewangelii św. Jana Aby wszyscy stanowili jedno w sanktuarium modlono się o jedność Kościoła, której tak ofiarnie bronili i swoją krwią przypieczętowali Męczennicy Podlascy.
Wyrazem tej jedności stała się Eucharystia, gdzie zgromadzeni księża pod przewodnictwem Prałata Ks. Romana Wiszniewskiego z Radzynia Podlaskiego uobecniali tę tajemnicę wraz z przybyłymi licznie pielgrzymami.

Zawierzając zaś przywiezione intencje i sprawy serca po zakończonej Mszy świętej oddawali w orędownictwo Męczennikom w kolejnym dniu nowennowego pogłębiania wiary.

Homilia z IV Dnia Nowenny dostepna w Archwium Dźwiękowym Katolickiego Radia Podlasie. Kliknij TUTAJGalerię zdjęć z IV Dnia Nowenny znajdziesz
TUTAJ


18 I - PIĄTY DZIEŃ NOWENNY


Darem styczniowych dni dla czcicieli Męczenników jest nowenna – szczególny czas odkrywania drogi do Boga w świadectwie Unitów Podlaskich. Na tej drodze obrazem świętości Unitów staje się modlitwa czyli szczególny dialog Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. I ona też stała się motywem przewodnim V dnia przygotowania przed liturgicznym wspomnieniem męczeństwa Wincentego Lewoniuka i XII współbraci.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego przekazania przez parafian z Janowa Podlaskiego i Kornicy dwóch nowych ornatów z wizerunkami błogosławionych jako dar wdzięczności za przeżyte rekolekcje parafialne. Pobłogosławił je Prałat Kolegiaty Janowskiej ks. Stanisław Grabowiecki i proboszcz kornickiej parafii ks. Mirosław Pietrzak. Następnie został uroczyście wniesiony i umieszczony na sarkofagu kamień z fundamentu unickiego kościoła, który 23 stycznia zostanie wmurowany do powstającego domu pielgrzyma w Pratulinie.

Podczas sprawowanej eucharystii w koncelebrze stanęło 10 kapłanów, którzy pod przewodnictwem proboszcza z Kornicy ks. Mirosława Pietrzaka prosili Boga o dar dobrej modlitwy, którą w jasny i obrazowy sposób przybliżył w słowie Prałat Janowskiej Kolegiaty Ks. Stanisław Grabowiecki.
Zachęceni przez kaznodzieję do ufnego zawierzenia się w modlitwie orędownictwu Męczenników po zakończonej Eucharystii zgromadzeni prosili Boga o łaski w kolejnym dniu nowenny.

Homilia z V Dnia Nowenny dostępna w Archiwum Dźwiękowym Katolickiego Radia Podlasie. Kliknij TUTAJGalerię zdjęć z V Dnia Nowenny znajdziesz TUTAJ


19 I - SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY


W naszej drodze do świętości za wstawiennictwem męczenników podlaskich uczestnicy nowenny w VI dniu pochylali się nad głębszym znaczeniem życia sakramentami czyli odkrywali moc wiary życia z Bogiem.

Przez koronkę do Męczenników odprawianą o 19.15 uczestnicy modlili się w osobistych intencjach, a o 19.30 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył Ks. Piotr Wojdat.

Pochylając się zaś nad świadectwem Męczenników z Pratulina w słowie wskazywał na źródła siły jakie daje Kościół w swoich sakramentach – tyle że nie z tradycji, ale wypływające z wiary. Mówił: Potrzeba nam świadków męczeńskiego Podlasia, bo oni w historiach jakie pisało ich życie i męczeństwo pokazują nam głębię wartości życia sakramentalnego. Taka postawa ma nas zachęcić, ma nas doprowadzić do przyjęcia za swoje słów zapisanych w liście do Galatów: Teraz zaś już nie ja żyję lecz żyje we mnie Chrystus. Tak też jest i teraz z Męczennikami. 

Tradycyjnie po zakończonej Mszy świętej uczestnicy na kolanach przyjęli dar modlitwy nowennowej wzywając wstawiennictwa Unitów Podlaskich, a o godz. 21.00 wspólnie w jedności z całym Kościołem wyśpiewali słowa Apelu Jasnogórskiego. Zwieńczeniem spotkania nowennowego był akt ucałowania relikwii, którego dokonał każdy uczestnik.


Homilia z VI Dnia Nowenny dostępna w Archiwum Dźwiękowym Katolickiego Radia Podlasie
. Kliknij  TUTAJGalerię zdjęć z VI Dnia Nowenny znajdziesz
TUTAJ

20I - VII DZIEŃ NOWENNY

Mało liczący się ludzie, mało znacząca miejscowość – Pratulin i mało znaczące już wspólnoty Unickie – co mogły zmienić. Sobą nic – ale swoją wiarą i jednością – wszystko. Świadectwo ich drobnej – małej rzeczy jaką stała się wiara wydało i wydaje błogosławione owoce. Tę tajemnicę wierności w rzeczach małych rozważano w kolejnym spotkaniu z Błogosławionymi. Pod przewodnictwem Ks. kan. Mariana Daniluka dziekana Białej Podlaskiej i proboszcza parafii Narodzenia uczestnicy przeżyli Eucharystię ze słowem o wartości dorastania do rzeczy wielkich przez naszą codzienność. Z niej jak powiedział kaznodzieja Ks. Marian wyrasta zdrowa, żywa i piękna wiara – wiara jaką mieli błogosławieni unici.

Dlatego dowodem wdzięczności za tak piękne świadectwo Męczeńskiego Podlasia stała się ta nowenna, która w sobotni wieczór zgromadziła wiele osób przybyłych do Pratulina z różnych miejscowości naszej diecezji oraz skautów europy hufca garwolińsko – pilawskiego, którzy każdego roku w sobotę
poprzedzającą liturgiczne wspomnienie Męczeństwa Unitów pielgrzymują do swoich patronów. Nowennę tradycyjnie zakończył Apel Jasnogórski i zachęta kustosza do trwania w ufnej modlitwie. Po ucałowaniu relikwii pielgrzymi udali się do sali na słodki poczęstunek.


Homilia z VII Dnia Nowenny dostępna w Archiwum Dźwiękowym Katolickiego Radia Podlasie. Kliknij TUTAJGalerię zdjęć z VII Dnia Nowenny znajdziesz TUTAJ


21 I- ÓSMY DZIEŃ NOWENNY


Przedostatni dzień nowennowy w Pratulinie to krok w stronę Boga przez dar człowieka który uwierzył i jest szczęśliwy. Tym znakiem i symbolem w świadectwie Męczenników z Pratulina jest Matka Najświętsza, która uwierzyła, że spełnią się Słowa powiedziane od Pana. Dlatego VIII dzień nowennowego przygotowania uczestnicy przeżywali w duchu słów: Błogosławiona która uwierzyła… w darze zaś Eucharystii pod przewodnictwem Kustosza Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej Ks. kan. Jacka Owsianki zgromadzeni prosili o prawdziwą pobożność Maryjną.

Homilia z VIII Dnia Nowenny dostępna w Archiwum Dźwiękowym Katolickiego Radia Podlasie. Kliknij TUTAJ
Galerię zdjęć z VIII Dnia Nowenny znajdziesz TUTAJ


Uroczystości odpustowe we wspomnienie bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie  odbędą się 23 stycznia. O godz. 11.30 zaplanowano Koronkę przez przyczynę bł. Męczenników Podlaskich. O 12.00 w sanktuarium rozpocznie się Eucharystia pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy, po której odprawiona zostanie Litania do bł. Męczenników Podlaskich, będzie można dokonać osobistego zawierzenia się bł. Męczennikom i ucałować relikwie. O 13.30 nastąpi natomiast wmurowanie kamienia węgielnego w budowanym domu pielgrzyma.

[ja]
wykop
Sponsor galerii zdjęć


Nasi reporterzy są do państwa dyspozycji:

Izabela Chajkaluk
tel. 500 106 004
biala@radiopodlasie.pl
|
|
|
Sławomir Karczewski
tel. 500 106 003
miedzyrzec@radiopodlasie.pl

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Zgodnie z orzeczeniem NSA, redakcja portalu podlasie24.pl, zastrzega sobie prawo udostępnienia IP użytkownika sieci, na żądanie osoby pokrzywdzonej.
REKLAMA

Biała Podl.

w lewoLuty 2018w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 01.02

Co łączy Białą Podlaską i Nieśwież?

więcej »
2

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 02.02 18:00

Wernisaż wystawy „Mama, I’m Coming Home” – RZEŹBA

więcej »
3 4

POWIAT BIALSKI, 04.02

Transmisja Eucharystii z Janowa Podlaskiego w TVP Polonia

więcej »
5 6 7 8 9 10

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 10.02

Bialscy szczypiorniści podejmą ekipę z Ostrowca Świętokrzyskiego

więcej »
11

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 11.02 17:00

The Best of Sting - koncert dla zakochanych

więcej »
12 13

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 13.02

Szkolenie dla bibliotekarzy i pedagogów

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 13.02 20:30

Zbliżają się walentynki jazzowe. Wystąpi krakowskie trio

więcej »
14 15 16

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 16.02

Spotkanie dla przedsiębiorczych

więcej »

POWIAT BIALSKI, 16.02

Nocne Czuwanie Młodych: o jedności w Kodniu

więcej »
17 18
19 20 21

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 21.02

Luter i rewolucja protestancka - projekcja filmu w Białej Podlaskiej

więcej »
22

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 22.02 17:00

Pielgrzymowanie szlakiem św. Jakuba. Spotkanie w bibliotece

więcej »
23 24 25
26 27 28

Kondolencje

Najnowsze Informacje