R E K L A M ARADZYŃ

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Szkoła Podstawowa w Turowie ma 100 lat
2019-11-11 11:06:06 Artykuł czytany 335 razy


Jubileuszowe uroczystości z okazji 100 rocznicy utworzenia Szkoły Podstawowej w Turowie, w gminie Kąkolewnica, odbyły się 9 listopada. Rozpoczęły się Mszą św. w miejscowym kościele parafialnym.


Eucharystii przewodniczył ks. Krzysztof Pełka - kierownik  Regionalnego Portalu Informacyjnego podlasie24.pl. 

Podczas jubileuszu proboszcz parafii ks. Edward Molenda dokonał  poświęcona tablicy pamiątkowej. Uczniowie przedstawili część artystyczną. Na mogiłach zmarłych nauczycieli, pochowanych na miejscowym  cmentarzu parafialnym, zostały zapalone znicze pamięci.

POSŁUCHAJ:

Zobacz zdjęcia w większym rozmiarze
HISTORIA SZKOŁY

Pierwszą nauczycielką w Turowie była Paulina Okaryn ze Lwowa, którą w 1919 roku mianował Rząd Polski . Nauka odbywała się w jednej klasie w lokalu wynajętym u gospodarza. W listopadzie 1923 r. w Turowie były już 3 klasy. Kierownikiem szkoły była Ewa Błądzińska. 25 września 1934 roku ks. infułat Tadeusz Osiński z Radzynia Podlaskiego dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę szkoły. Nauka w nowym budynku szkolnym rozpoczęła się 29 stycznia 1936 roku.

24 listopada 1939 roku z polecenia władz niemieckich szkoła zostaje zamknięta. Niemcy pozwalają na rozpoczęcie nauki 20 grudnia 1939r.

7 stycznia 1940 roku wydano zarządzenie o zabraniu podręczników do nauki historii, geografii i czytanek polskich. Nakazano nauki języka niemieckiego. Zabroniono również wypożyczania książek z biblioteki szkolnej.W lipcu 1940 roku Niemcy po raz drugi zajmują szkołę. Nauka odbywa się w lokalach wynajętych u gospodarzy: Bronisława Matysiewicza i Antoniego Korulczyka. Wychodzi zakaz używania jakichkolwiek podręczników za wyjątkiem arytmetyki. Dzieci same przynoszą z domu drewno lub torf same palą w piecach, same sprzątają szkołę. Z końcem lipca 1942 roku szkoła zostaje przejęta pod magazyn zbożowy i ulega zniszczeniu. Pod ciężarem zboża załamuje się podłoga w sali rekreacyjnej. 13 października 1942 roku nauka rozpoczyna się we właściwym budynku szkolnym.W 1944 roku wojska sowieckie kwaterują w szkole. 4 września 1944 roku rozpoczyna się nauka w budynku szkolnym. Szkoła liczy 6 oddziałów. Uczy się w niej 205 uczniów.

Przywrócono wolność nauczania. 5 grudnia 1944 roku ściąga na kwatery wojsko polskie i zajmuje dwie sale lekcyjne. W związku z budową ziemianki w lesie, wojsko polskie zabiera 37 okien, rozbija i zabiera cały budynek gospodarczy, barak wojskowy stojący na boisku oraz część sprzętów. W lutym 1945 roku szkoła jest wolna od kwater. Nauka odbywa się normalnie w trzech salach lekcyjnych. Na przełomie lipca i sierpnia 1945 roku szkoła przechodzi remont. Został naprawiony dach, obielone wnętrze i elewacja budynku oraz oszklone okna.

W listopadzie 1945 roku swoją działalność rozpoczęło Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża pod kierownictwem Ireny Golec.W czerwcu 1947 roku rozwija się drużyna ZHP pod kierownictwem p. Ludmiły Lurasowny. Natomiast w marcu 1948 roku zorganizowano na terenie szkoły SKO. Pod opieką Zuzanny Mróz w grudniu 1948 roku ruszyła świetlica szkolna. 13 lutego 1949 roku rozpoczęto w szkole badania wyników nauczania egzaminem pisemnym z języka polskiego i matematyki. 1 września 1949 r. po 26 letniej pracy szkołę pożegnała Ewa Błądzińska. Kierownikiem szkoły został Marczuk Mieczysław. We wrześniu 1956 roku warunki w szkole jak za czasów okupacji. W ścianach budynku szkoły potworzyły się dziury.

Budynek postanowiono podmurować. Nad pracami czuwa nowa kierowniczka szkoły Zuzanna Mróz. Dwie izby lekcyjne mieszczą się w budynku szkolnym, dwie w sporym oddaleniu u miejscowych gospodarzy. W marcu 1957 roku prace remontowe dobiegły końca. Nastąpiło całkowite przejście do budynku szkoły.

We wrześniu 1957 roku kierownictwo nad szkołą obejmuje Irena Golec, dzięki jej pracy zostają pomalowane lamperie oraz wyremontowane piece. 1 września 1958 roku następuje zdjęcie emblematów religijnych w szkole. Jest to pierwszy rok szkoły świeckiej. Kierownikiem szkoły zostaje Ksawery Rosiński.
7 stycznia 1960 roku po raz pierwszy w szkole zabłysło światło elektryczne.

Szkoła wzbogaciła się o aparat radiowy „Symfonia”, maszynę do pisania i zegar ścienny wahadłowy. 10 maja 1960 roku do szkoły zawitała ekipa estradowa Polskiego Radia.1 września 1961 roku gmach szkolny w przebudowie.

Szkoła mieści się w pomieszczeniach po Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, w świetlicy ZMW, w domu obywatela Łozińskiego oraz w byłych czworakach.

Przebudowę ukończono 18 stycznia 1962 roku. 29 stycznia 1936 roku rozpoczyna się nauka w nowym budynku szkolnym. W roku szkolnym 1937/1938 następuje zmiana organizacyjna szkoły na szkołę II stopnia. 8 lipca 1963 roku założono w szkole instalację telewizyjną. Dwa dni później rozpoczął pracę kulturalną, w naszej wsi, telewizor Szmaragd 902, przydzielony przez wydział Kultury i Oświaty dnia 19 czerwca 1963 roku. 30 września 1964 roku powołano w szkole Samorząd Uczniowski. 30 marca 1966 roku zakończono budowę ogrodzenia szkoły.

Wiele starań w pozyskanie materiałów i funduszy włożyli: kierownik szkoły Ksawery Rosiński, przewodniczący Gr.R.N. Józef Kołodziejczyk, sołtys Józef Daniluk oraz Stanisław Chorek,
Jan Osak, Tadeusz Dąbrowski i Stanisław Korulczyk. Ogrodzenie wykonali: Stanisław Osak, Zbigniew Mróz, Antoni Duda, Tadeusz Niepsuj.

31 sierpnia 1969 roku na emeryturę, po 13-letniej pracy w Turowie, odchodzi kierownik szkoły Ksawery Rosiński. Jego miejsce z dniem 1 września 1969 roku zajmuje Daniela Kołtun 2 września 1974 roku funkcję dyrektora szkoły obejmuje Henryk Góralski. W październiku 1975 roku w szkole wprowadzono Kodeks Ucznia – zbiór praw i obowiązków młodzieży szkolnej uwzględniający potrzeby socjalistycznej szkoły w Polsce Ludowej. 26 listopada 1979 roku zespół harcerski Czajka występuje w Telewizyjnym Turnieju Zastępowych w programie II TVP. Opiekunem zespołu jest p. Barbara Góralska. 30 czerwca 1982 roku w czynie społecznym rozpoczęto budowę kotłowni centralnego ogrzewania. Prace zakończono 28 października. W komitecie organizacyjnym znaleźli się: Danuta Waszkiewicz, Kazimierz Waszkiewicz, Eugeniusz Korulczyk, Roman Mróz, Andrzej Dęga, Eugeniusz Kaliszuk, Tadeusz Osak, Romuald Osak, Stanisław Niepsuj, Zdzisław Musiatowicz i Stanisław Ślusarczyk. 6 stycznia 1983 roku przystąpiono do instalacji centralnego ogrzewania. Uruchomienie centralnego ogrzewania nastąpiło 26 lutego 1983 roku. 20 września 1987 roku odbyło się zebranie ogólnowiejskie w sprawie rozbudowy szkoły – powstania nowego skrzydła.

Społeczeństwo zadeklarowało pomoc społeczną w formie pieniężnej i robociźnie. Ustalono stawkę od rodziny w wysokości 10.000zł W skład komitetu rozbudowy weszli: Jerzy Zesiuk, Józef Dąbrowski, Helena Ochnio, Ireneusz Osak, Andrzej Dęga, Eugeniusz Korulczyk, Tadeusz Duda, Zbigniew Osak, Teresa Mróz, Ryszard Dąbrowski, Zbigniew Janeczek, Irena Komoń, Tadeusz Piekarski, Danuta Waszkiewicz, Wiesław Musiatowicz, Józef Czerwiński, Jadwiga Matysiewicz, Wiesław Korulczyk, Jerzy Dębiński.

22 lutego 1989 roku wytyczono miejsce na placu szkolnym pod wykopy fundamentalne. 24 lutego - nastąpił wykop i wywóz ziemi. 4 marca – zalano ławy fundamentowe. 14 marca 1989 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły.

4 grudnia 1990 roku ekipa budowlana wykonała zadaszenie budynku. Niestety z powodu braku funduszy bez pokrycia. W dniach 8 – 9 października 1991 roku ponownie przystąpiono do prac związanych z zadaszeniem budynku. Na płytach stropowych położono warstwę izolacyjną betonu. W lipcu 1992 roku następuje lepikowanie i pokrywanie dachu szkoły papą. 15 września 1994 roku oddano do użytku nowe skrzydło szkoły. We wrześniu 1999 roku w naszej szkole utworzono I zamiejscową klasę gimnazjalną. 9 września 2005 roku na budynku szkoły zostaje odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzowi BCH, zasłużonej nauczycielce, mieszkance Turowa p. Irenie Golec. 9 listopada 2005 roku placówkę odwiedził Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski.  5 listopada 2006 roku w naszej szkole miała miejsce Uroczystość Sadzenia Dębów III Tysiąclecia.

Dęby upamiętniły postaci Wielkich Polaków. Z końcem roku szkolnego 2006/2007 po 35 latach pracy, w tym 15 na stanowisku dyrektora na emeryturę odchodzi Romana Osak. Z dniem 1 września 2007r. funkcję dyrektora szkoły obejmuje  Adam Mróz. Pełni ją do 31 sierpnia 2012r. Po 10-miesięcznej przerwie (W tym czasie od 1 września 2012r. Do 30 czerwca 2013r. szkołą kieruje p. Elżbieta Kancik) powraca na stanowisko dyrektora i pełni je do 31 sierpnia 2019r. 18 października 2012 roku w szkole w Turowie rozpoczęło działalność Szkolne Koło Caritas (SKC). 17 czerwca 2018 roku szkoła włączyła się w obchody jubileuszu 600 – lecia wsi Turów. W ostatnich latach w szkole wykonane zostały następujące prace: ocieplenie i elewacja budynku, zmiana pokrycia dachowego, wymiana okien, wymiana podłóg w salach w najstarszej części szkoły, wymiana podłogi w sali gimnastycznej, budowa placu zabaw, budowa boiska do koszykówki.

Ponadto pracownia komputerowa została zaopatrzona w nowe komputery, a w kilku salach pojawiły się tablice multimedialne i interaktywne.

Na przestrzeni 100 – letniej działalności szkoły, placówką kierowało 12 dyrektorów:
 Paulina Okaryn IX.1919r. - IX.1923r.
 Ewa Błądzińska 1.X.1923r. - 31.VIII.1949r.
 Mieczysław Marczuk 1.IX.1949r. - 31.VIII.1956r.
 Zuzanna Mróz 1.IX.1956r. - 31.VIII.1957r.
 Irena Golec 1.IX.1957r. - 31.VIII.1958r.
 Ksawery Rosiński 1.IX.1958r. - 31.VIII.1969r.
 Daniela Kołtun 1.IX.1969r. - 1.IX.1974r.
 Henryk Góralski 2.IX.1974r. - 31.VIII.1992r.
 Romana Osak 1.IX.1992r. - 31.VIII.2007r.
 Adam Mróz 1.IX.2007r. - 31.VIII.2012r.
 Elżbieta Kancik 1.IX.2012r. - 30.VI.2013r.
 Agnieszka Gawryluk 1.IX.2019r. - obecnie

Historia szkoły spisana na podstawie prezentacji przygotowanej   na jubileuszowe uroczystości.

SK/ Turów   [MSz]
wykop
Nasi reporterzy są do państwa dyspozycji:

Karolina Suchodolska
tel. 500 105 909
radzyn@radiopodlasie.pl
|
|
|
Sławomir Karczewski
tel. 500 106 003
miedzyrzec@radiopodlasie.pl

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


 

REKLAMA
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

„Społecznym okiem na środowisko” - cykl audycji na...
2020-07-09 18:42:00 Kategoria:

Na antenie Katolickiego Radia Podlasie został wyemitowany cykl czterech audycji pt.: ”Społecznym okiem na środowisko”. Tematyka audycji związana jest z uruchomionym...

więcej »


Radzyń Podl.

w lewoLipiec 2020w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2

RADZYŃ, 02.07 21:00

Wakacyjne „Kino pod chmurką” w Radzyniu

więcej »
3

RADZYŃ, 03.07

Wkrótce obchody 80 rocznicy egzekucji radzyńskich harcerzy

więcej »
4 5

RADZYŃ, 05.07

Rusza Letnia Scena Rok. W najbliższa niedzielę spektakl dla najmłodszych

więcej »
6 7 8 9 10 11

RADZYŃ, 11.07

Warsztaty tworzenia domowych kosmetyków w gminie Radzyń

więcej »
12

RADZYŃ, 12.07

Gabriel Fleszar wystąpi w Radzyniu

więcej »

RADZYŃ, 12.07

Siedlanów: Dzień Skupienia dla Małżonków

więcej »
13 14 15 16 17

RADZYŃ, 17.07

Podróżujący na wózku inwalidzkim Michał Woroch przyjedzie do Radzynia

więcej »

RADZYŃ, 17.07 18:00

Krok po kroku z Michałem Worochem

więcej »
18

RADZYŃ, 18.07

Wkrótce koncert charytatywny dla pogorzelca z Nowin

więcej »
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
foto

Zdrowa żywność
2020-07-13 08:33:14 Kategoria:

Zdrowie żywienie jest bardzo ważne dla każdego z nas, gdyż dzięki temu unikniemy wielu chorób i zadbamy o dobre samopoczucie. Nie bez powodu uważa się, że jesteśmy...

więcej »
foto

Masażyści poszukiwani na Podlasiu
2020-07-13 08:18:27 Kategoria:

Jak wynika z danych „Barometru zawodów” w województwie podlaskim wciąż odczuwalny jest deficyt masażystów. Osoby z odpowiednimi kwalifikacjami są poszukiwane na...

więcej »
foto

Kredyt gotówkowy - gdzie najlepiej wziąć kredyt z...
2020-07-07 12:36:39 Kategoria:

Przyszli kredytobiorcy, którzy obserwują oferty kredytów gotówkowych, szukają tych atrakcyjnych cenowo i posiadających niskie oprocentowanie. Szczególnie jest to istotne...

więcej »

Kondolencje

Najnowsze Informacje