R E K L A M A


Rolnicy

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util

Kwadrans z Ministrem Rolnictwa z 13 lipca 2018
2018-07-13 13:11:00 Artykuł czytany 204 razy


Do Chin ponownie trafi polski drób. Umowę w tej sprawie podpisali dziś minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i minister generalnej administracji celnej Chin Ni Yeufeng. Drugie porozumienie, podpisane przez ministrów dotyczyło eksportu ikry pstrąga i łososia.


Jak powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski, w czasie rozmów podkreślono, że dobre relacje polityczne między Polską a Chinami przekładają się też na stosunki gospodarcze.
Minister Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że niebawem w Sofii, podczas spotkania państw Europy i Chin, Polska podpisze trzecią umowę dotyczącą eksportu koni rekreacyjnych. Eksport drobiu został zablokowany w 2016 roku z powodu ptasiej grypy. Choć formalne uznano Polskę za kraj wolny od choroby w lipcu 2017 roku, realne otwarcie niektórych rynków krajów trzecich na nasz drób wymagało kolejnych miesięcy starań. Od listopada ubiegłego roku do Chin mogły trafiać jaja wylęgowe i pisklęta, a od dziś może być też eksportowane mięso.

Piotr Serafin został nowym dyrektorem generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na stanowisko powołał go premier Mateusz Morawiecki, a nominację wręczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Piotr Serafin zastąpi na tym stanowisku Witolda Strobla. Piotr Serafin to menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem i członek Narodowej Rady Rozwoju w sekcji wieś, rolnictwo przy Prezydencie RP. Do tej pory był zastępcą dyrektora w oddziale terenowym ośrodka KOWR w Krakowie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Piotr Serafin z ramienia ministerstwa rolnictwa współorganizował logistyczne zaplecze Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, a także kampanię promocyjną „Polska smakuje”. Ostatnio pełnił też funkcję pełnomocnika do spraw tworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Był również dyrektorem Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie. Poprzednik Piotra Serafina na stanowisku, Witold Strobel był pierwszym dyrektorem generalnym KOWR po utworzeniu tej instytucji. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa funkcjonuje od początku września ubiegłego roku. Połączył zadania Agencji Nieruchomości Rolnych i część zadań Agencji Rynku Rolnego.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że prawie rok działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pokazał, iż potrzebne są zmiany w kierownictwie tej instytucji. Szefem KOWR został Piotr Serafin, zastępując na tym stanowisku odwołanego Witolda Strobla.

Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową, że KOWR jest jedną z najważniejszych instytucji rolniczych. Dodał, że celem Ośrodka jest wspieranie rolnictwa, czyli tworzenie nowoczesnego rynku i minimalizowanie wahania na tym rynku, szukanie możliwości eksportu i skutecznej promocji polskich artykułów przez wybitnych fachowców. Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że ma zaufanie do nowego dyrektora generalnego KOWR-u Piotra Serafina i ceni jego wiedzę oraz kwalifikacje.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa funkcjonuje od początku września ubiegłego roku. Połączył zadania Agencji Nieruchomości Rolnych i część zadań Agencji Rynku Rolnego. Ministerstwo rolnictwa wystąpiło o dodatkowe pieniądze z rezerwy budżetu państwa na etaty w Inspekcji Weterynaryjnej. Poinformował o tym w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. Dodał, że niezbędne jest uruchomienie tych środków jeszcze w tym roku. Wiceminister Bogucki przyznał, że w Inspekcji brakuje pracowników a wynagrodzenia są niskie. Minister widzi szansę w utworzeniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, która miałaby przejąć zadania kilku instytucji, w tym Inspekcji Weterynaryjnej. Projekt ustawy w tej sprawie jest już w Sejmie.

O „bardzo kiepskiej sytuacji kadrowo-finansowej” Inspekcji Weterynaryjnej mówi Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Izba twierdzi, że przez zbyt małą liczbę pracowników kontrole bioasekuracyjne mają „niskie tempo” i mogą potrwać 7 lat. Do tej pory od kwietnia skontrolowano 6 tysięcy gospodarstw na terenach, na których nie wystąpił wirus ASF.

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski zaznacza, że kontrole wstępnie zaplanowano na 3 lata, ale nigdy nie wykluczano, że ten okres może się wydłużać.

Od końca lutego w całym kraju obowiązują zaostrzone wymogi bioasekuracji. Mają one zminimalizować ryzyko pojawienia się wirusa afrykańskiego pomoru świń w stadach trzody chlewnej. W Polsce jest 230 tysięcy gospodarstw utrzymujących świnie. Inspekcja Weterynaryjna skontrolowała też rolników na terenach zagrożonych wirusem - to prawie 14 tysięcy kontroli. Wymogi bioasekuracji określają szczegóły utrzymania świń i higieny w gospodarstwie. Rolnik niespełniający tych wymogów, po drugiej kontroli Inspekcji Weterynaryjnej, będzie musiał dokonać uboju zwierząt. Od kwietnia powiatowi lekarze weterynarii skontrolowali około 6 tysięcy gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na terenach, na których nie pojawił się afrykański pomór świń. Powiedział o tym Informacyjnej Agencji Radiowej zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski.
Kontrole to pokłosie zaostrzonych przepisów - weterynarze sprawdzają, czy rolnicy przestrzegają wymagań bioasekuracji. Mają one zminimalizować ryzyko pojawienia się ASF w stadach trzody chlewnej. Jak mówi Krzysztof Jażdżewski, po kontrolach wydano kilkaset decyzji, z których większość dotyczy poprawy warunków utrzymania świń w bezpiecznych warunkach. Decyzję o nakazie uboju stada weterynarz podejmuje dopiero przy ponownej kontroli, jeśli rolnik po 3-4 miesiącach nie dostosował się do wymogów.

Ministerstwo rolnictwa przygotowało już projekt rozporządzenia, który zakłada pomoc dla rolników. Chodzi o osoby, które zrezygnują z utrzymywania świń - do 50 sztuk. Projekt w tej sprawie czeka na zatwierdzenie przez rząd - informuje wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. Dodaje, że przewidziano też inną formę pomocy. Rolnik będzie mógł też otrzymać środki finansowe na zabezpieczenie gospodarstwa przed ASF - będzie to dofinansowanie do 75 procent kosztów. Susza dotknęła wszystkie monitorowane uprawy, a poszkodowane są 42 tysiące gospodarstw. To informacje, które przekazał na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Po raz kolejny zapewnił, że rolnicy otrzymają pomoc od państwa, ale najpierw komisje muszą oszacować straty.

Wiceminister Romanowski powiedział, że samorządy lokalne w niektórych województwach, takich jak wielkopolskie i podkarpackie, szybko zareagowały na suszę i powoływały komisje. Są jednak województwa, w których duża liczba gmin nie powołała zespołów. Na przykład na Mazowszu na 314 gmin 84 nie wystąpiły z odpowiednimi wnioskami. Susza w Polsce dotknęła łącznie 2300 gmin. Wiceminister rolnictwa dodał, że opady deszczu, które wystąpiły w kraju pod koniec czerwca, mogą poprawić kondycję tylko kukurydzy i roślin okopowych. Nie będą miały one wpływu na pozostałe uprawy. Rafał Romanowski podkreślił, że rolnicy będą mogli liczyć na dopłaty do hektara upraw. Poza wsparciem z budżetu, rolnicy mogą wnioskować o umorzenie lub odroczenie części zobowiązań finansowych i preferencyjne kredyty. W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mogą składać wnioski o umorzenie składek ubezpieczeniowych. Natomiast w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa można wnioskować o obniżenie opłat za dzierżawę, a w gminie - o umorzenie podatku rolnego. Rozmowa na temat nowych, skuteczniejszych zasad współpracy z organizacjami rolniczymi – na rzecz polepszenia sytuacji polskiego rolnictwa – zdominowała dzisiejsze spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych. Minister zapowiedział zacieśnianie współpracy z organizacjami rolniczymi. − Krajowa Rada Izb Rolniczych jest dla mnie najważniejszą organizacją reprezentującą wszystkich rolników i jedyną, która ma prawo wypowiadać się w imieniu wszystkich rolników. KRIR będzie dla mnie partnerem do rozmów – powiedział minister Ardanowski. Szef resortu podkreślił, że będzie kontynuował współpracę ze wszystkimi organizacjami rolniczymi. Jednak oczekuje na merytoryczne postulaty, poparte wiedzą i głęboką analizą tematu. Zaznaczył, że oczekuje na propozycje, jak zdaniem rolników powinien funkcjonować samorząd rolniczy i jaki kształt powinna mieć ustawa o izbach rolniczych.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski powołał na stanowisko Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  panią Monikę Rzepecką.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w  naradzie Ambasadorów RP – dorocznym spotkaniu szefów placówek, które organizowane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tematem przewodnim spotkania były założenia polskiej polityki zagranicznej oraz rola dyplomacji ekonomicznej w nowym systemie promocji polskiej gospodarki zagranicą. Minister Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił rolę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w systemie promocji polskiego sektora rolno-spożywczego. Zwrócił uwagę na rolę radców rolnych i potrzebę zmiany struktury polskiego eksportu. Minister podkreślił także konieczność ścisłej współpracy pomiędzy resortami rolnictwa, spraw zagranicznych i przedsiębiorczości.

Na południu Włoch poddali się, już nie walczą z ASF, zlikwidowali hodowle świń. Choroba jest w krajach nadbałtyckich, na Węgrzech, w Czechach, jest również na wschód od Polski – stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji, która odbyła się w Państwowym Instytucie Weterynarii – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Konferencja była poświęcona afrykańskiemu pomorowi świń. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że rozprzestrzenianie się tego wirusa nie jest tylko sprawą Polski, ale całej Europy. W konferencji w Puławach ministrowi towarzyszyli: sekretarz stanu Szymon Giżyński i podsekretarz stanu Rafał Romanowski, który przedstawił administracyjne metody zwalczania ASF.

Na wniosek Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwolił 9 lipca br. na czasowe - na okres do 120 dni - wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS. Środki te będą mogły być stosowane w sposób ograniczony i kontrolowany w uprawie rzepaku ozimego, do zwalczania pchełek ziemnych, chowacza galasówka, miniarki kapuścianej, gnatarza rzepakowca, mszycy brzoskwiniowej, rolnic, mączniaka rzekomego kapustnych oraz zgorzeli siewek. KZPRiRB wskazało na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej, spowodowanej panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i wzrastającą presję organizmów szkodliwych. Powoduje to brak możliwości zapewnienia skutecznej ochrony rzepaku ozimego z wykorzystaniem dostępnych metod. We wniosku Zrzeszenia podkreślono także, że w obecnej sytuacji  niezbędne jest wielokrotne wykonywanie zabiegów nalistnych powodujących dodatkowe obciążenie dla środowiska naturalnego. Natomiast stosowane metody niechemiczne są mało skuteczne.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa zaprzestali produkcji świń. Pomoc udzielana przez ARiMR będzie dotyczyła wyrównania utraconych przez producentów świń dochodów w wyniku obowiązywania zakazu utrzymywania tych zwierząt w gospodarstwie lub ich wprowadzania do niego, który został wydany w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Pomoc ta będzie przyznawana na wniosek producenta świń złożonym na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Na wniosek ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska przygotowała decyzję umożliwiającą rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2018 w ramach zazielenienia. Susza jaka wystąpiła w Polsce w okresie maj-czerwiec 2018 r. spowodowała, że w wielu gospodarstwach nastąpiło znaczne pogorszenie dostępności zasobów paszowych dla zwierząt gospodarskich oraz wartości odżywczej pasz.  Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw, nawet jeśli na takich gruntach dokonywano wypasu zwierząt lub w inny sposób były przeznaczone do celów produkcyjnych. Grunty takie będą też uznane za obszary proekologiczne EFA. Z odstępstwa będą mogły skorzystać gospodarstwa, które zostały dotknięte suszą skutkującą stratami w zasobach paszowych dla zwierząt gospodarskich. Derogacja ma na celu umożliwienie wypasania zwierząt lub dokonywania zbioru na cele produkcyjne na ugorach z uwagi na niekorzystną sytuację.AI [ja]

wykop
foto

Rośliny w akwarium – efektowne, zielone mchy
2019-02-14 12:30:48 Kategoria:

Dla akwarystów oraz amatorów podwodnego świata wygląd roślin w akwarium ma ogromne znaczenie. Bogata oferta mchów i wątrobowców obejmuje gatunki przeznaczone do...

więcej »
foto

Jak urządzić salon w stylu eko
2019-02-13 14:36:49 Kategoria:

Każdy, kto kocha naturę, stara się przemycić choć jeden element do swojego mieszkania, który będzie stylistycznie się z nią wiązał. Może to być dekor, drewniana...

więcej »

Co, gdzie, kiedy

w lewoLuty 2019w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

RADZYŃ, 01.02

XX - lecie Klubu Żeglarskiego Korab

więcej »

ŁOSICE, 01.02 18:00

Będą rozmawiać o fermach

więcej »
2

MIASTO SIEDLCE, 02.02

Sobotni wieczór z siatkówką

więcej »

ŁOSICE, 02.02

SERPEL 2019

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.02

Koncert kolęd i pastorałek

więcej »

RADZYŃ, 02.02

300 artystów wystąpi w widowisku „Nasze Betlejem”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.02 10:30

Biskup Siedlecki zaprasza na obchody Dnia Życia Konsekrowanego

więcej »
3

SIEMIATYCZE, 03.02

Cztery Pory Muzyki – Zima

więcej »

POWIAT BIALSKI, 03.02 10:00

Jubileuszowa pielgrzymka Amazonek do Matki Bożej Kodeńskiej

więcej »
4

MIASTO SIEDLCE, 04.02

Siedlce: bezpłatne badania i porady specjalistów

więcej »

LUBARTÓW, 04.02 15:00

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie S19 Kock - Lubartów

więcej »
5

LUBARTÓW, 05.02 15:00

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie S19 Kock - Lubartów

więcej »

LUBARTÓW, 05.02 18:30

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie S19 Kock - Lubartów

więcej »
6

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 06.02 18:45

Seminarium Odnowy Wiary w Białej Podlaskiej

więcej »
7

SOKOŁÓW, 07.02 17:00

SUTW: Charles Aznavour - artysta globalny

więcej »

WŁODAWA, 07.02 17:00

Spotkanie z arborystami we Włodawie

więcej »
8

WŁODAWA, 08.02

Spotkanie z arborystami we Włodawie

więcej »
9 10

WĘGRÓW, 10.02

ŁOCHÓW: CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA ELI

więcej »

MIŃSK MAZ., 10.02

Zimowy maraton w Jeruzalu

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 10.02

Spotkanie z Wojciechem Sumlińskim

więcej »

SOKOŁÓW, 10.02

Bal kostiumowy dla dzieci w Sterdyni

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.02 17:00

X lat Chóru Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

więcej »
11

ŁUKÓW, 11.02

Bajkowe Poranki w Kinie Łuków

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.02 10:00

Siedlce: Światowy Dzień Chorego

więcej »
12 13

RADZYŃ, 13.02

Wyrusz w podróż nad Bajkał z Moniką Radzikowską

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.02 11:00

X lat Chóru Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

więcej »
14

ŁUKÓW, 14.02

Akcja „Randka w ciemno z książką”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.02 10:00

Kamień Wiary - finał

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 14.02 17:00

Spotkanie „Poezja i Malarstwo czyli Akomodacja” w Białej Podlaskiej

więcej »

LUBARTÓW, 14.02 17:00

Koncert „Miłość przychodzi”

więcej »

MIŃSK MAZ., 14.02 18:30

Wernisaż wystawy „Ogień i walka”

więcej »

GARWOLIN, 14.02 19:00

Bluesowe Walentynki w GCAK Sulbiny

więcej »
15

WĘGRÓW, 15.02 18:00

Gala Sportu w Węgrowie

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 15.02 18:30

Emilia Komarnicka w Walentynki w Chodowie

więcej »
16

KRAJ, 16.02

II Otwarte Zawody o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego w Slalomie Narciarskim

więcej »

ŁOSICE, 16.02

Bieg Trapera dla Natalii

więcej »
17

GARWOLIN, 17.02

Garwolin: rejonowe spotkanie młodzieży

więcej »

ŁOSICE, 17.02

Koncert charytatywny dla Natalii Kowaluk

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.02 17:00

Niedzielny Salon Muzyczny - Piosenki z Kabaretu Starszych Panów

więcej »

ŁUKÓW, 17.02 17:00

Łuków: Wspólnota Rodziców Dzieci Utraconych zaprasza do wspólnej modlitwy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.02 17:00

Spotkanie formacyjne dla prawników

więcej »
18

WŁODAWA, 18.02 11:00

Włodawa: Ferie z Biblioteką 2019

więcej »
19

MIASTO SIEDLCE, 19.02

Orlen Przedszkoliada Tour w Siedlcach

więcej »
20

ŁOSICE, 20.02 12:00

I Powiatowa Konferencja Edukacyjna w Łosicach

więcej »

WŁODAWA, 20.02 16:00

Promocja książki Patryka Osieleńca „Oko Kordoby”

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 20.02 20:30

Koncert Apostolis Anthimos Quartet w Białej Podlaskiej

więcej »
21

MIASTO SIEDLCE, 21.02

Koncerty z cyklu „Spotkania z muzyką. Małe Filharmonie”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.02

VITOexTrEAM: Katarzyna Boni i jej książka „Ganbare! Warsztaty umierania”

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 21.02 17:00

Spotkania z archeologią. Tajemnice podlaskich rezydencji

więcej »

SOKOŁÓW, 21.02 18:00

Spotkanie z Marcinem Sitko i promocja książki „Rysiek Riedel”

więcej »
22

MIASTO SIEDLCE, 22.02

VITOexTrEAM: Katarzyna Boni i jej książka „Ganbare! Warsztaty umierania”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 22.02 10:00

Nie daj się oszukać. Przyjdź i posłuchaj - spotkanie w „Domu nad Stawami”

więcej »

RADZYŃ, 22.02 18:00

„Chwile refleksji” Bronisławy Niebrzegowskiej

więcej »
23

LUBARTÓW, 23.02 15:00

Nowy cykl #SPOTKANIA Z PASJĄ

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 23.02 18:30

Promocja książki „Projekt życie”

więcej »
24

POWIAT BIALSKI, 24.02

Koncert Noworoczny w Terespolu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.02 14:00

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.02 17:00

Miting z blondynką

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.02 18:00

Miting z blondynką

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.02 19:00

Spektakl „Nasze żony” w Siedlcach

więcej »
25 26 27

MIASTO SIEDLCE, 27.02 11:00

Wykłady Wiesławy Chaleckiej dla słuchaczy SUTW

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 27.02 14:00

Wykłady Wiesławy Chaleckiej dla słuchaczy SUTW

więcej »
28

RADZYŃ, 28.02

Radzyń: Ruszyły zapisy na absolwencki turniej tenisa stołowego

więcej »

Najnowsze Informacje