Zdrowie i uroda

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Zabezpieczenie personelu medycznego przed chorobami zakaźnymi, priorytetem dla pracodawców i mieszkańców z województwa lubelskiego
2019-10-28 15:42:39 Artykuł czytany 76 razy


W 2018 roku w województwie lubelskim inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP) u 50% pacjentów wywołała posocznicę tzw. Sepsę a u 30% zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Podobne statystyki towarzyszą inwazyjnej chorobie meningokokowej (IChM). Z kolei w 2017 roku w wyniku posocznicy meningokokowej doszło do zgonu 3 osób. Niezależnie od wieku pacjenta każdy przypadek zakażenia tą bakterią bezwzględnie wymaga leczenia szpitalnego. Personel medyczny jest grupą zawodową szczególnie narażoną na bezpośredni i stały kontakt z groźnymi chorobami zakaźnymi stanowiącymi bezpośrednie zagrożenie ich życia i zdrowia.


Eksperci wskazują 3 działania profilaktyczne, w tym jako najbardziej skuteczne – szczepienia ochronne. Inne to unikanie kontaktu z chorymi oraz przyjmowanie antybiotykoterapii po kontakcie z osobą zakażoną. Niestety w przypadku białego personelu kontakty z osobami chorymi są nieuniknione, a przyjmowanie antybiotyków negatywnie wpływa na zdrowie, w tym obniża ich odporność. W efekcie zwiększa również ich absencję zawodową. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Działania profilaktyczne przynoszą również wiele korzyści finansowych, ekonomicznych i wizerunkowych.

Podczas konferencji, zorganizowanej w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”, środowisko medyczne oraz przedstawiciele szerokorozumianych pracodawców dyskutowali o profilaktyce chorób zakaźnych oraz o priorytetach zdrowotnych pracodawców z województwa lubelskiego. Eksperci zwracali szczególną uwagę na personel medyczny, który podczas wykonywania podstawowych obowiązków zawodowych jest szczególnie narażony na stały i bezpośredni kontakt z chorymi oraz materiałem zakaźnym. Na spotkaniu edukacyjnym przedstawiono również dobre przykłady profilaktyki zakażeń inwazyjnych pracowników ochrony zdrowia, korzyści i aspekty prawne dla pracodawców oraz wytyczne i przykłady realizacji programów zdrowotnych.
– Na choroby zakaźne narażony jest każdy z nas. Jednak to pracownicy szpitali, przychodni czy laboratoriów przebywają na co dzień w środowisku kumulującym wszelkie biologiczne czynniki chorobotwórcze. Obecnie najwięcej mówi się o zdrowiu pacjentów zapominając, że to właśnie biały personel należy do grupy najwyższego ryzyka. Pracownicy służby medycznej realizując swoje obowiązki zawodowe każdego dnia spotykają się z różnorodnymi przypadkami zachorowań, które stale narażają ich na zakażenia. Do infekcji może dojść w każdych okolicznościach – poprzez przypadkowe skaleczenie, kontakt z materiałem biologicznym czy patogenami chorobotwórczymi stale obecnymi w zamkniętej przestrzeni szpitalnej. Wszystko to stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, dlatego bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy jest podejmowanie takich działań, które w należyty sposób ochronią ich przed tym niebezpieczeństwem. Jako Ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych jestem pełna obaw o zdrowie mojego personelu i dostrzegam ogromną potrzebę jego ochrony. Na co dzień mamy styczność z wieloma chorobami, w tym na przykład wywoływanymi przez groźną bakterię meningokokową, która ze względu na uogólniony charakter i piorunujący przebieg może doprowadzić do zapalenia opon mózgowych, śpiączki, a nawet śmierci. Dlatego uważam, że tylko konsekwentne prowadzenie programów zdrowotnych wśród personelu, a zwłaszcza szczepień ochronnych rekomendowanych dla konkretnych grup zawodowych, skutecznie zabezpieczy przed zagrożeniami wynikającymi z charakteru wykonywanej pracy. Pamiętajmy, że jedynie kompleksowe zabezpieczenie personelu medycznego może zapewnić skuteczną ochronę zarówno pracownikom, jak również ich pacjentom – poinformowała dr n. med. Barbara Hasiec, ordynator oddziału chorób zakaźnych dziecięcych Szpitala SPSW im. Jana Bożego w Lublinie.

Obecni na konferencji eksperci zwracali uwagę na ogromne korzyści wynikające z obejmowania pracowników programami profilaktyki zdrowotnej, przy czym to właśnie szczepienia ochronne zostały ocenione jako wysoko efektywne kosztowo, gdyż rosnąca liczba absencji pracowniczych przekłada się na wzrost wydatków ponoszonych zarówno przez pracodawców, a w przypadku szpitali – Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

Absencja pracownicza

Rosnąca absencja chorobowa wywoływana przez różnego rodzaju choroby, w tym również łatwo rozprzestrzeniające się w skupiskach ludzkich choroby zakaźne, generuje dla pracodawcy nie tylko dodatkowe koszty, ale wymusza również stałe zmiany w organizacji pracy. Badania potwierdzają, że szczepienia jako forma profilaktyki, zwłaszcza w grupach ryzyka zawodowego, dają wymierne korzyści ekonomiczne wynikające
ze skutecznej profilaktyki. Dobrze przebadanym przykładem są tutaj szczepienia przeciwko bakteriom pneumokokowym. Z danych raportu  pt.: „Szczepienia przeciw pneumokokom w populacji osób dorosłych
w Polsce. Analiza bieżąca” wynika, że absencja chorobowa istotnie maleje po szczepieniach przeciw pneumokokom (w pierwszym roku o 18%, w drugim – o 21,4%). Wśród chorych ze schorzeniami dolnych dróg oddechowych absencja chorobowa spada w stosunku do absencji notowanej przed szczepieniem odpowiednio o 23 i 60,3%. Z kolei u osób z rozpoznaniem chorób układu krążenia spadek wyniósł 25% w pierwszym roku i 38% w drugim roku po szczepieniu. Spadek dotyczy nie tylko całkowitej liczby dni zwolnienia lekarskiego w roku, ale także liczby pacjentów korzystających ze zwolnień. Biorąc do analizy koszt pośredni jednego dnia nieobecności pracy (wg rachunku po czynnikach kosztów produkcji – ok. 300 zł) średnie zmniejszenie kosztów pośrednich na jednego zawodowo aktywnego szczepionego w pierwszym roku po szczepieniu wynosi 173 zł, a w drugim – 204 zł, dla chorób dolnych dróg oddechowych odpowiednio: 886 i 2307 zł.


Zdrowe miejsce pracy

We wrześniu 2019 r. Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie podjęła uchwałę dotyczącą dofinansowywania szczepień członków Lubelskiej Izby Lekarskiej (LIL). Podjęto decyzję o pokryciu do 90% poniesionych kosztów szczepień przez jednego członka LIL do łącznej maksymalnej kwoty 200 zł. O wyborze rodzaju szczepienia decyduje członek LIL, który może również wskazać do zabezpieczenia swoje dzieci do 18 r.ż. lub współmałżonka.
Ochrona pracowników przed chorobami – przywilej czy obowiązek?
Obowiązki pracodawcy wobec pracowników narażonych na czynniki biologiczne reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

– Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy, chociażby poprzez zastosowanie wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie go na czynniki szkodliwe w miejscu pracy. Zgodnie z art.20 ust.1 „Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” w celu zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych u osób pracujących i narażonych na działanie czynników biologicznych przeprowadza się, po uzyskaniu ich zgody, szczepienia ochronne wskazane na danym stanowisku pracy. Co do zasady koszty przeprowadzenia szczepień ochronnych (wraz z kosztem samych szczepionek) w sytuacji wykonywania pracy w narażeniu na działanie szkodliwych czynników ponosi pracodawca, z wyjątkiem szczepień przeciw WZW B m.in. dla osób wykonujących zawód medyczny, które są finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia. – poinformował radca prawny Marcin Pieklak z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.


Wsparcie dla pracodawców

Wychodząc naprzeciw potrzebom samorządów, w tym również jako pracodawców oraz podążając za rekomendacjami polskich i światowych trendów – powstał ogólnopolski projekt „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” skierowany do przedstawicieli samorządów i pracodawców, osób zarządzających zasobami ludzkimi oraz mających wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzebę angażowania się w profilaktykę chorób zakaźnych oraz dostarczanie informacji nt. narzędzi, które ułatwią efektywne wdrożenie, przeprowadzenie i ewaluację działań i dostarczanie praktycznej wiedzy o pozyskiwaniu alternatywnych środków do realizacji projektów z zakresu profilaktyki, w tym także ze środków unijnych. Organizatorzy zachęcają pracodawców z całej Polski do korzystania z gotowych rozwiązań dostępnych na stronie projektu www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl. Oprócz analiz i danych statystycznych oraz regulacji prawnych można znaleźć tam przykłady działań, dobre praktyki oraz porady i wskazówki, w tym informacje o dodatkowym finansowaniu, które pomogą osiągnąć zamierzony cel – zbudowanie zdrowego miejsca pracy. W ramach projektu, organizatorzy oferują również wsparcie ekspertów w kompleksowym planowaniu i wdrażaniu  programów profilaktyki zdrowotnej w firmie. Osoby zainteresowane uzyskaniem szerszych informacji na temat możliwości przeprowadzenia działań zdrowotnych proszone są o kontakt  poprzez adres mailowy sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl.

Efektem spotkania była deklaracja ekspertów wspólnego opracowania rekomendacji dot. wdrożenia programów szczepień białego personelu w placówkach medycznych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego.

Spotkanie zorganizowano w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Lubelskiej Izby Lekarskiej, Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP.


Inf. pras.

wykop

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.

foto

Oprocentowanie lokat w bankach - kluczowe informacje w...
2020-06-01 13:54:23 Kategoria:

Cel zakładania lokat oszczędnościowych jest różny, dlatego nie ma jednej najlepszej oferty, która w 100% odpowiadałaby każdemu. Niektóre osoby chcą ochronić swoje...

więcej »
foto

REKRUTACJA DO STO NADAL TRWA!
2020-05-30 07:38:40 Kategoria:

Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach istnieje od ponad 25 lat. Założona została w 1991 roku jako pierwsza niepubliczna szkoła na...

więcej »
foto

Idealne firany do salonu nowoczesnego. Jakie wybrać?
2020-05-28 12:40:41 Kategoria:

Firany to niezwykłe ozdoby i praktyczne rozwiązania, które sprawdzają się w każdym domu i mieszkaniu. Pozwalają w prosty sposób odmienić wnętrze i sprawić, że...

więcej »
foto

Projekt „Wsparcie samodzielności społecznej osób z...
2020-05-28 11:15:05 Kategoria:

Czas pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 stanowi duże wyzwanie dla naszego zdrowia psychicznego. Osoby chorujące na różne schorzenia często bywają poddawane stygmatyzacji i...

więcej »
foto

Fotowoltaika dla mieszkańców Białegostoku
2020-05-28 08:40:46 Kategoria:

Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (OZE) w naszym kraju rośnie wprost proporcjonalnie do ilości nowych kanałów dofinansowań o charakterze ogólnopolskim, jak...

więcej »
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

1 czerwca - specjalny program na antenie Katolickiego...
2020-05-29 18:45:00 Kategoria:

W święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, 1 czerwca o godz. 11.00, w katedrze siedleckiej będą miały miejsce święcenia biskupie ks. Grzegorza Suchodolskiego....

więcej »


Co, gdzie, kiedy

w lewoCzerwiec 2020w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

ŁUKÓW, 01.06

Ł'OK LIVE: spektakl z okazji Dnia Dziecka

więcej »
2

ŁUKÓW, 02.06

Rusza plenerowe kino w łukowskim amfiteatrze

więcej »
3

MIASTO SIEDLCE, 03.06

Spotkanie kapłanów posługujących w Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę

więcej »
4 5

MIASTO SIEDLCE, 05.06

Moralność Pani Dulskiej - online

więcej »

ŁUKÓW, 05.06

Łuków: różne oblicze piękna

więcej »
6

MIASTO SIEDLCE, 06.06

Moralność Pani Dulskiej - online

więcej »

MIŃSK MAZ., 06.06

Promenada w Mrozach - koncert plenerowy 6 czerwca

więcej »

MIŃSK MAZ., 06.06

Oscarowa sobota w kinie Mikroklimat

więcej »

ŁUKÓW, 06.06

Dzień Dziecka w Łukowie

więcej »
7
8 9 10 11 12

MIASTO SIEDLCE, 12.06

Żarciowozy ponownie w Siedlcach

więcej »
13

MIASTO SIEDLCE, 13.06

Żarciowozy ponownie w Siedlcach

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.06

Żarciowozy ponownie w Siedlcach

więcej »
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Najnowsze Informacje