Weź udział w jednym z konkursów prewencyjnych KRUS online i wygraj nagrody!

Archiwum Pt. 20.10.2023 11:43:55
20
paź 2023

Jeszcze w tym roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w dwóch konkursach prewencyjnych: IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” – dla rolników oraz „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” – dla dzieci rolników. Obydwa konkursy odbywają się w formule online. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

IV Ogólnopolski Konkurs Testowy „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” ma na celu popularyzowanie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, aby ograniczyć liczbę wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zalogować się na https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ i rozwiązać test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru losowanych z puli 50, dotyczących kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pięćdziesiąt osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto. Konkurs trwa do 20 listopada 2023 r. do godz. 12:00.

Uczestnik konkursu musi być osobą pełnoletnią i w dniu rozwiązywania testu podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie dostępne są na: https://www.gov.pl/web/krus/zapraszamy-rolnikow-do-udzialu-w-iv-ogolnopolskim-konkursie-testowym-z-zakresu-bezpiecznej-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-bezpieczny-rolnik-bezpieczna-wiesKurs e-learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2009-2017, których przynajmniej jeden rodzic/ opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS.

Kurs w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Wśród dzieci, które ukończą szkolenie i prześlą swoje zgłoszenie KRUS rozlosuje 50 hulajnóg.

Aby wziąć udział w losowaniu należy:

1. zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy
2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy
3. przesłać do KRUS do 6 listopada 2023 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe zasady przyznawania hulajnóg dzieciom, które wykonają kurs e-learningowy dostępne są na: https://www.gov.pl/web/krus/rozwiaz-kurs-e-learningowy-i-wygraj-jedna-z-50-hulajnog-ufundowanych-przez-kase-rolniczego-ubezpieczenia-spolecznego.Konkursy KRUS organizowane są w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”, którego celem jest zwiększenie zainteresowania rolników problematyką bezpieczeństwa pracy na wsi, a także szersze zaangażowanie mieszkańców wsi w eliminowanie ryzyk wypadkowych w gospodarstwach rolnych.