Łuków

O instytucjach wspierających rodziny z problemem alkoholowym w audycji wieczornej na antenie Katolickiego Radia Podlasie

Region Czw. 13.06.2024 17:08:17
13
cze 2024

O działaniach instytucji wspierających rodziny z problemem alkoholowym - uzależnionych i ich współmałżonków (partnerów), dzieci niepełnoletnie i dzieci dorosłe, mowa będzie 13 czerwca w audycji wieczornej na antenie Katolickiego Radia Podlasie. Audycja zostanie zrealizowana we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.

Audycji z 13 czerwca można posłuchać TUTAJ

13 czerwca w Audycji Trzeźwiejących Alkoholików "Boże użycz nam pogody ducha" zostanie poruszony temat różnych form wsparcia instytucjonalnego świadczonego na rzecz rodzin z problemem alkoholowym - uzależnionych i ich współmałżonków (partnerów), dzieci niepełnoletnie i dzieci dorosłe. W czerwcu zaplanowane są dwie audycje radiowe na temat przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez integrację społeczną osób z problemem uzależnienia alkoholu lub narkotyków, także po zakończeniu terapii w placówce leczenia odwykowego. 

Prowadzący audycję Lech Zakrzewski - instruktor terapii uzależnień, będzie gościł w radiowym studiu mieszkańców Łukowa. Porozmawia z rodzicami z problemem alkoholowym, którzy obecnie nie piją, o ich relacjach z dziećmi wcześniej i obecnie, o zachowaniach dzieci wcześniej i obecnie, oraz o problemach dzieci, których rodzice nadużywają alkoholu.

Audycja rozpocznie się dziś, 13 czerwca o godzinie 21.40 i zostanie zrealizowana we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Kolejna audycja z tego mini-cyklu zostanie wyemitowana 27 czerwca. Wówczas mowa będzie o pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, o wpływie alkoholizmu rodzica na dzieci w takiej rodzinie i o współuzalżnieniu a także pracy z partnerami/ współmałżonkami osób uzależnionych. W studiu  gościć będą mieszkańcy Łukowa (osoby z problemem alkoholowym i członkowie ich rodzin), uczestnicy grup wsparcia i grup samopomocowych z Łukowa. 


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie na FB

POSŁUCHAJ ON-LINE

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.