Diecezja siedlecka

Ostrówki: koncert „Perły z klasztornej szkatułki”

19
maj 2023

W niedzielę, 21 maja o godzinie 12:00 w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrówkach odbędzie się koncert zespołu Donne Armoniche. Sopranistki Katarzyna Wiwer, Adrianna Bujak-Cyran i Liliana Pociecha wystąpią przy akompaniamencie klawesynu, na którym zagra Andrzej Zawisza. Artyści do miejscowości Ostrówki przyjadą z programem „Perły z klasztornej szkatułki” złożonym z pieśni benedyktynek Staniąteckich.

Klasztor w Staniątkach, ufundowany w XIII wieku, jest najstarszym klasztorem benedyktynek w Polsce. Miejsce to od wieków było nie tylko siedzibą mniszek, ale także ważnym centrum kulturalnym, promieniującym na całą okolicę. Tutaj oddawano na wychowanie szlacheckie dziewczęta, tutaj mieściła się obszerna i stale poszerzająca się biblioteka, zawierająca zarówno literaturę duchową, jak też literaturę piękną.

Niebagatelną wartość w życiu klasztornym miała muzyka, do tego stopnia, że panny ładnie śpiewające przyjmowano do klasztoru nawet bez posagu. W bibliotece klasztornej można odnaleźć wiele niezwykle cennych muzykaliów, z których duża część nie ujrzała jeszcze światła dziennego w czasach współczesnych. Są to zarówno zbiory chorałowej muzyki liturgicznej, a także wielkiej wartości kancjonały, spisywane w wiekach XVI-XVIII, zawierające pieśni okolicznościowe, przeznaczone zarówno do uświetnienia świątecznej liturgii, jak i dla duchowej rozrywki sióstr. Pośród nich można odnaleźć najstarszą polską kolędę, ale też wspaniałe utwory wielogłosowe przeznaczone na głosy żeńskie, czy pieśni solowe z towarzyszeniem instrumentu continuo (organów, klawesynu lub szpinetu).

Program Perły z klasztornej szkatułki sięga właśnie do niezwykłych muzycznych zasobów kryjących się w owych kancjonałach. Zespół Donne Armoniche, śpiewaczki, które specjalizują się w muzyce przeznaczonej na głosy żeńskie, wyszukały pieśni, które raczej nie były przeznaczone do wykonania podczas liturgii, ale wyłącznie do muzycznej rekreacji sióstr. Znajdziemy wśród nich fascynujące przykłady poezji religijnej, odnoszącej się często w bardzo intymny sposób, do Jezusa czy Maryi, a także ciekawe przykłady pieśni ukazujących ulotność i marność doczesnego świata. Pieśni te są warte odkrywania, a program zespołu jest fascynującą próbą poznania życia muzycznego toczącego się za klasztorną klauzurą.

Zespół Donne Armoniche to wyjątkowy zespół, w którego skład wchodzą śpiewaczki specjalizujące się w muzyce dawnej oraz w kameralistyce, a jego założycielką jest krakowska śpiewaczka Katarzyna Wiwer. Zespół swobodnie czuje się zarówno w repertuarze chorałowym, jak też w barokowej muzyce wielogłosowej, a w kręgu jego zainteresowania znajdują się utwory przeznaczone na głosy żeńskie. Szczególnym zainteresowaniem Donne Armoniche darzy bogate źródło muzyczne, którym są kancjonały polskich benedyktynek, zwłaszcza kancjonały staniąteckie, które są ciągle odkrywane, badane i poznawane.

Program koncertu:
1. Ave Maris Stella – chorał gregoriański (fragment)
2. Gwiazdo morza głębokiego (Kancjonał Joanny Mechtyldy Rosznowskiej, 1705 r.)
3. Jako róża między kolącem głogiem (Kancjonał Joanny Mechtyldy Rosznowskiej, 1705 r.)
4. Girolamo Frescobaldi (1583–1643) – Toccata terza
5. Wszystkaś wszystka piękna jest (Kancjonał Joanny Mechtyldy Rosznowskiej, 1705 r.)
6. Nieskończone i nieprzebrane źródło skarbów (Kancjonał Joanny Mechtyldy Rosznowskiej, 1705 r.)
7. Peter Philips (1560–1628) – Benedicam Dominum
8. Duszo moja (Kancjonał Joanny Mechtyldy Rosznowskiej, 1705 r.)
9. Najwyższe dobro moje (Kancjonał Joanny Mechtyldy Rosznowskiej, 1705 r.)
10. Kędyż mnie nie wtargnione nadzieje wiedziecie (Cantilena de Vanitate Mundi) (Kancjonał Joanny Mechtyldy Rosznowskiej, 1705 r.)
11. Giovanni Picchi (1571–1643) – Pass’e mezzo i Saltarello
12. Huc huc omnes (Kancjonał Joanny Mechtyldy Rosznowskiej, 1705 r.)
13. Najświętsza Panno (Kancjonał Joanny Mechtyldy Rosznowskiej, 1705 r.)

Inf. Pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.