Biała Podlaska

Piękne karty historii Kapituły Kolegiackiej Janowskiej

31
maj 2023

Dzisiaj Kościołowi, który żyje i posługuje dziełu zbawienia na ziemi podlaskiej potrzeba świadków na wzór św. Wiktora, który oddał życie za swego Pana; potrzeba świadków na wzór naszych błogosławionych Męczenników z Pratulina - mówił bp Kazimierz Gurda podczas uroczystej Mszy św. we wtorek 30 maja w Bazylice Mniejszej w Janowie Podlaskim. Eucharystia była centralnym punktem Zwyczajnej Sesji Kapituły Kolegiackiej Janowskiej.

Eucharystię poprzedziła modlitwa przy relikwiach św. Wiktora – patrona kapituły. W związku z odnowieniem cennego relikwiarza, w historię sprowadzenia relikwii do Janowa Podl. wprowadził ks. prałat Wiesław Mańczyna.

- Oddając cześć Czcigodnym Relikwiom, tutaj w Janowie Podlaskim, w Bazylice Mniejszej, dawniej stolicy biskupiej diecezji Janowskiej, trzeba koniecznie zobaczyć kontekst historyczny naszego narodu i posługi pasterskiej biskupa Piotra Pawła Beniamina Szymańskiego. Jako niestrudzony duszpasterz rozpoczął mozolną pracę nad rozpaleniem pobożności u duchowieństwa i świeckich. Jako pierwszy z biskupów Królestwa Polskiego, niemalże na samym początku swego urzędowania, wprowadził w diecezji nabożeństwo majowe. Zaniepokojenie wśród urzędników carskich wzbudziła religijna euforia katolików obrządków łacińskiego i wschodniego, w związku ze sprowadzeniem do Janowa relikwii św. Wiktora, męczennika rzymskiego z III wieku - wskazał ks. prał. Wiesław Mańczyna.

Przed rozpoczęciem Mszy św., bp Kazimierz Gurda dokonał instalacji kanoników gremialnych: ks. kan. Michała Oleszczuka–proboszcza parafii Piszczac oraz ks. kan. Tadeusza Lamenta–proboszcza parafii Adamów i dziekana dekanatu adamowskiego. Do grona kanoników honorowych włączeni zostali: ks. Mirosław Krupski – proboszcz parafii Terespol i dziekan dekanatu terespolskiego oraz ks. Zbigniew Karwowski – proboszcz parafii pw. bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej.
W homilii biskup siedlecki przedstawił postać św. Wiktora – męczennika z IV w.

- Święty Wiktor, uwierzył w Chrystusa i przyjął Go jako fundament swego życia. Odrzucił pogańskich bożków, bo odnalazł Boga jedynego i prawdziwego. […] On usłyszał o Chrystusie, który za Niego umarł, zmartwychwstał i zesłał mu Ducha Świętego; który pozostawił mu Ewangelię i w niej pokazał mu drogę jaką winien iść w swym życiu by być szczęśliwym na ziemi i być szczęśliwym, gdy to ziemskie życie już się zakończy. Św. Wiktor przyjął naukę Jezusa, dzięki nauczaniu Kościoła. To w nim odnalazł Chrystusa, to w nim spotkał uczniów Chrystusa, którzy pokazali mu piękno życia wiarą - wskazał biskup siedlecki.

Męczennik Wiktor, dzięki działaniu Bożej łaski oraz działaniu Kościoła, w którym spotkał Jezusa, nie zaparł się Zbawiciela w czasie próby wiary. On poprzez swoje męczeństwo, potwierdził prawdziwość Bożej nauki. Dziś my także jesteśmy wezwani to trwania przy Panu Bogu. Mimo naszych słabości, które prowadzą do braku wierności, Jezus jest wierny nam, jeśli jesteśmy świadomi grzechów i wiemy, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia.

Bp Kazimierz Gurda przypomniał, że św. Wiktor, dla prześladowanych Unitów, stał się wzorem do naśladowania w zachowaniu wierności Jezusowi i Jego Kościołowi. Dzisiaj także potrzebujemy takiego umocnienia. Trwający rok duszpasterski, który upływa pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy” jest dla nas wszystkich wezwaniem do trwania w Chrystusowym Kościele.

- Niech św. Wiktor, którego relikwie w tej bazylice się znajdują, jeden z tych, którzy wiernie szli za Jezusem, wyprasza nam wszystkim: biskupom, księżom i wiernym świeckim; łaskę wierności naszemu powołaniu, a przez to wierności Jezusowi i Jego Kościołowi - zakończył bp Gurda.

Po Eucharystii wszyscy zebrani udali się do Domu Pielgrzyma w Pratulinie na zaplanowane obrady. Głównym zagadnieniem, któremu poświęcono wiele uwagi i czasu był zbliżający się (w 2024r.) Jubileusz 100.rocznicy ustanowienia Kapituły. Jej dzieje są ściśle związane z historią diecezji, kiedy to papież Pius XI w 1924 r. na prośbę bpa Henryka Przeździeckiego ustanowił kościół katedralny w Siedlcach i tam przeniósł stolicę diecezji. W związku z powyższym Stolica Apostolska nadała byłej katedrze pod wezwaniem Świętej Trójcy w Janowie Podl. tytuł Kościoła Kolegiackiego i ustanowiła przy niej Kapitułę Kolegiacką. Uczynił to papież Pius XI, wydając 20 lutego 1924 r. Breve apostolskie nr 249 „Cum Venerabilis”. Dekret wykonawczy, biskupa Przeździeckiego nosi datę 29 kwietnia 1924 r. Powołanie Kolegiaty Janowskiej było nawiązaniem do tradycji, istniejącej w Janowie Kolegiaty Janowskiej diecezji łuckiej od 1711 r.Info: ks. Marek Weresa
Foto: Tomasz Młynarczyk
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
ks. Marek Weresa

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Emilka Pt. 02.06.2023 13:26:15

Mogłyby być organizowane jakieś diecezjalne uroczystości np święcenia diakonatu, nasza bazylika jest trochę zapomniana