Węgrów

WFOŚiGW: światło, dachy i pikniki. Powiat węgrowski i wchodzące w jego skład gminy podpisały umowy łącznie na 1,5 mln złotych

Region Pon. 29.05.2023 18:22:59
29
maj 2023

Oszczędzanie energii, edukacja, usuwanie azbestu – to główne kierunki działań prośrodowiskowych, dofinansowanych w powiecie węgrowskim przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat i wchodzące w jego skład gminy podpisały 29 maja umowy łącznie na 1,5 mln złotych.

Na modernizację oświetlenia i wymianę źródeł ciepła samorządy mogły pozyskać do 300 tys. zł. Większość zaczęła wymieniać uliczne latarnie już wcześniej, ale jest to proces rozciągnięty w czasie. – Wymieniamy w pierwszej kolejności lampy na drogach krajowych, bo tam mamy największą oszczędność. Z lamp o mocy 150 W przechodzimy na 50-watowe. W tym roku korzystaliśmy już z dotacji WFOŚ na ten cel. Łącznie z tą obecną wymienimy więc w 2023 roku ok. 450 lamp. W całej gminie mamy ich 3600 i jesteśmy teraz gdzieś w połowie drogi – powiedział Radiu Podlasie burmistrz Łochowa, Robert Gołaszewski.

Drugim ważnym działaniem jest edukacja. Fundusz dołożył tu do 10 projektów. Są to głównie ekologiczne pikniki, ale i budowa ścieżki dydaktycznej (w Miedznie). – Edukujemy w każdej sferze, zarówno jeśli chodzi o oszczędzanie energii, jak i postępowanie z odpadami. W ramach tego programu beneficjentem końcowym są szkoły. Znają się na edukacji, bo robią to na co dzień. Zasada „czym skorupka nasiąknie….” po prostu się sprawdza – mówi Kamila Mokrzycka, zastępca prezesa WFOŚiGW w Warszawie. Jednym z beneficjentów będzie tutaj powiat węgrowski, który zorganizuje piknik ekologiczny w swojej szkole w Sadownem. – Mamy też drugi projekt: promocja idei „zero waste” wśród mieszkańców powiatu – informuje starosta Ewa Besztak.

Niemal wszystkie gminy powiatu węgrowskiego wzięły też po kilkadziesiąt tys. zł na kontynuację działań związanych z usuwaniem azbestu. Program ten zainicjowano już dawno, ale tempo jego realizacji trudno uznać za zadowalające. – Korzystamy z tych dofinansowań co roku, ale ilość azbestowych pokryć dachowych w gminie jest tak duża, że w obecnym tempie nie wyrobimy się w obowiązujących terminach. Nie stać nas, by przyspieszać to z własnych środków. Przeważnie w ciągu roku korzysta z tego około 40 gospodarstw – mówi wójt gminy Miedzna, Tadeusz Okulus. Większą pomoc w tym zakresie obiecał goszczący dziś w węgrowskim starostwie wicepremier Henryk Kowalczyk: – W tym roku ten program jest wyjątkowo istotny, bo ministerstwo rolnictwa uruchomiło program dopłat do wymiany dachów w ramach Krajowego Programu Odbudowy. W skali kraju było to ponad 40 tys. wniosków, stąd w tym roku ilość utylizowanego azbestu się zwiększy.
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Adam Białczak
+48.500187558

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
EXXXde Czw. 06.07.2023 14:12:07

ale ładna Pani po prawo <3

Najnowsze informacje

Facebook