GALERIA

Ostania droga śp. ks. prał. Czesława Mazurka

29 września, przeżywszy 88 lat, w tym 60 lat w stanie kapłańskim, zmarł śp. ks. prał. Czesław Mazurek. W jego ostatniej ziemskiej drodze uczestniczyli kapłani, rodzina, przyjaciele, osoby bliskie oraz parafianie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniach 1 - 2 października.