GALERIA

Spotkanie Diecezjalnej Rady Akcji Katolickiej

W Uroczystość Zwiastowania NMP odbyło się spotkanie Rady DIAK oraz obrady zarządu na których udzielono absolutorium zarządowi i zatwierdzono sprawozdanie komisji rewizyjnej. Wtedy również podano 3 propozycje na stanowisko prezesa DIAK, nowy skład zarządu oraz komisji rewizyjnej.