Kiedy dziecko powinno jechać w foteliku, a kiedy wystarczy przypiąć je pasami?

Kierowcy Wt. 26.01.2021 11:22:53
26
sty 2021

Bezpieczeństwo naszych dzieci w trakcie jazdy samochodem jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że wypadek drogowy to zdarzenie losowe, na które nie zawsze mamy wpływ. Polska jest niestety przodującym w Europie krajem, jeżeli chodzi o liczbę wypadków drogowych, osób zabitych i rannych.

Należy podkreślić, że przeciążenia wpływające na dorosłego pasażera, a powstające, np. podczas hamowania i ruszania mogą być bardzo niebezpieczne dla dziecka. Jednak możemy starać się zminimalizować jego ewentualne skutki. W jaki sposób? Prosty. Wystarczy przestrzegać obowiązujących przepisów… W tym przypadku dot. pasów bezpieczeństwa, przewożenia dzieci w fotelikach lub innych urządzeń przytrzymujących czy też jazdę z prędkością dostosowana do warunków panujących na drodze. Pamiętajmy, że prędkość dopuszczalna nie zawsze jest prędkością bezpieczną!!!
Ustawa z dnia 20 kwietnia 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 110) stanowi, że:
w pojeździe wyposażanym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu przewożone jest w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zgodnie z masą i wzrostem dziecka oraz właściwymi warunkami technicznymi,
możliwe jest przewożenie dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na względu na masę i wzrost tego dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego urządzenia,
przewożenie na tylnym siedzeniu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu, dozwolone jest w przypadku, gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących zainstalowanych na tylnym siedzeniu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego urządzenia.
Ponadto przepisy zakazują przewożenia dziecka:
- w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka,
- w wieku poniżej 3 lat w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące,
- na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu.
Niespełnienie jednego z powyższych obowiązków grozi otrzymaniem mandatu karnego w kwocie 150 zł i 6 punktów karnych (art. 45 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym).
Pamiętajmy, że odpowiednio dobrany fotelik lub urządzenie przytrzymujące i zapięte pasy mogą uchronić Nas i Naszych bliskich przed utratą zdrowia, a nawet życia!


Źródło: KPP Mińsk Maz.
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Magda Szewczuk

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.