Biała Podlaska

Policja dba o bezpieczeństwo oraz płynność ruchu przy granicy i kontroluje lokalne drogi

Region Sob. 25.02.2023 15:55:05
25
lut 2023

Przez całą dobę funkcjonariusze Policji czuwają nad bezpieczeństwem kierowców podróżujących drogami krajowymi DK-2 i DK-68 prowadzącymi do granicy wschodniej. Reagują na przypadki nieprzestrzegania przez kierowców ciężarówek obowiązujących przepisów, w tym ograniczeń tonażowych i zakazu zatrzymywania się. Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

Policjanci stale monitorują sytuację w rejonie przygranicznym dbając o bezpieczeństwo oraz płynność ruchu na drogach krajowych. Kontrolują również drogi lokalne, którymi kierowcy tirów próbują omijać utworzoną kolejkę, nie stosując się tym samym do ograniczeń tonażowych oraz zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych czy zakazu zatrzymywania się.

Takie nieodpowiedzialne zachowania kierujących mogą mieć daleko idące skutki dla mieszkańców. Masa ciągników siodłowych może prowadzić do uszkodzenia nawierzchni dróg lokalnych. Kierujący, którzy nie przestrzegają przepisów prawa stwarzając zagrożenie innym uczestnikom dróg, muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami.

Znaki drogowe B-36 z tabliczką holowanie zostały ustawione :


na całym odcinku miejscowości Zalesie, po obydwu stronach drogi DK-2
w miejscowości Wólka Dobryńska od początku obszaru zabudowanego do skrzyżowania DK-2/DK-68
na drogach powiatowych odchodzących od DK-2 prowadzących do terminali przeładunkowych: Raniewo, Kowalewo, Podsętków

Policja reaguje na każdą pojawiającą się informację czy zgłoszenie dotyczące utrudnień. Współpracuje też z innymi służbami w celu zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym. "Pełnimy służbę w tym rejonie zarówno w formie posterunków stałych, jak też patroli mobilnych. Kierowcy łamiący przepisy karani są mandatami jak też kierowane są wobec nich wnioski o ukaranie da sądu. Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy!" - informuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z KMP w Białej Podlaskiej.
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Edyta Łukaszewska

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.