Łosice

Wojskowe manewry, wzmożony ruch pojazdów wojskowych i utrudnienia na drogach w naszym regionie

Region Śr. 25.10.2023 16:16:20
25
paź 2023

W najbliższych dniach w naszym regionie, na terenie województw podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego odbędzie się duże ćwiczenie taktyczne. Pod kryptonimem „Żubr 23” będzie ćwiczyć nie tylko wojsko. Samorządy z naszego regionu informują o wzmożonym ruchu pojazdów wojskowych na drogach powiatów: bialskiego, łosickiego, radzyńskiego, parczewskiego, łukowskiego oraz włodawskiego - w dniach od 26 do 29 października.

Kierowcy powinni pamiętać, żeby uważać na konwoje wojskowe, nie wjeżdżać między pojazdy w kolumnie i zachować bezpieczny odstęp. Trzeba pamiętać tez żeby nie wchodzić między żołnierzy, nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk. Wojsko także apeluje o poinformowanie bliskich i znajomych, że to tylko ćwiczenia.

– Celem ćwiczenia jest zacieśnienie współpracy Wojska Polskiego z administracją i doskonalenie prowadzenia działań taktycznych przez pododdziały WZZ „Podlasie”. Ćwiczenie będzie realizowane poza poligonami, w terenie przygodnym. Będzie się to wiązało ze wzmożonym ruchem żołnierzy i sprzętu wojskowego po drogach, terenach zurbanizowanych i terenach leśnych – informuje ppor. Judyta Jasińska, oficer prasowy wojskowego zgrupowania zadaniowego „Podlasie”.

Wojsko już nawiązało współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej. Chodzi tu przede wszystkim o centra zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich, starostwach i urzędach gmin. Zaangażowani będą również leśnicy, policja i straż pożarna.

Mieszkańcy terenów objętych ćwiczeniem mogą się spodziewać na swoich telefonach alertów RCB.Grafika: Gmina Platerów


POBIERZ APLIKACJĘNasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Edyta Łukaszewska

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.