R E K L A M A


Rolnicy

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Kwadrans o wsi i rolnictwie z 24 listopada 2022 r.
2022-11-24 17:16:51 Artykuł czytany 50 razy


Działania na rzecz odnawialnych źródeł energii, udział w XXIX Targach Mleczarskich MLEKO-EXPO 2022, kolejne kroki ku tworzeniu systemu paszportyzacji polskiej żywności oraz umowa z Polską Agencją Inwestycji i Handlu to zadania realizowane w ostatnim czasie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.


Działania KOWR na rzecz OZE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na terenach wiejskich. Prowadzi działania, które mogą pozytywnie wpływać na rozwój gmin, a w rezultacie na podnoszenie standardu życia społeczności lokalnych. O wspieraniu przez KOWR wykorzystania odnawialnych źródeł energii Andrzej Ilczuk rozmawiał z Mateuszem Balcerowiczem dyrektorem Departamentu Innowacji tej instytucji. Mateusz Balcerowicz przypomniał, że Dyrektor Generalny KOWR sprawuje nadzór nad rynkiem biogazu rolniczego, biokomponentów, biopłynów, a także funkcjonowaniem spółdzielni energetycznych oraz wytwarzaniem przez rolników biopaliw ciekłych na użytek własny. Dyrektor Generalny KOWR realizuje także działania ukierunkowane na promocję i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie.

Dyrektor Mateusz Balcerowicz podkreślił, że Polska jest krajem o bardzo dużym potencjale produkcji biogazu rolniczego, jednym z najwyższych w Europie. Istnieją różne szacunki co do wielkości tego potencjału, ale najczęściej przyjmuje się, że wynosi on około 7-8 mld m3 biogazu rocznie. Można założyć, że surowców, które mogą być wykorzystywane jako wsad w biogazowniach rolniczych z powodzeniem wystarczy do zasilenia nawet 2 tys. biogazowni.

Obszary wiejskie posiadają ogromny potencjał do rozwoju OZE. Świadczą o tym przede wszystkim bogate zasoby biomasy pochodzenia rolniczego, czy też dostępność gruntów, które mogą być przeznaczane na inwestycje fotowoltaiczne, wodne czy wiatrowe. Własna energia to przede wszystkim wymierne oszczędności dla lokalnych społeczności, poprawa środowiska naturalnego, a także aktywizacja gospodarcza całego regionu.

Od pewnego czasu istnieją rozwiązania prawne, które powinny przyczynić się do jeszcze szybszego niż dotychczas rozwoju OZE na terenach wiejskich.

Na koniec grudnia 2021 r. w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego wpisanych było 128 instalacji, należących do 109 podmiotów, z czego 104 podmioty ujęte w powyższym rejestrze zadeklarowały wykonywanie działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, a 5 podmiotów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz wytwarzania biogazu rolniczego w celu wykorzystania go w inny sposób.
Instalacje zarejestrowane na koniec 2021 r. pozwalały na wytworzenie ponad
513 mln m3 biogazu rolniczego rocznie.

Nowością w zakresie OZE jest możliwość zakładania spółdzielni energetycznych. Mateusz Balcerowicz przypomniał, że mogą one powstawać tylko na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. To forma, której podstawą jest zrzeszenie lokalnego społeczeństwa, jednostek samorządu terytorialnego lub działających na tym obszarze przedsiębiorców, w celu budowy nowych lub łączenia ze sobą już istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących lokalnie dostępne zasoby. Takie rozwiązanie umożliwia także rozłożenie kosztów inwestycyjnych na większą liczbę podmiotów, tym samym daje możliwość wybudowania wydajniejszych instalacji, zaopatrujących w energię większą liczbę odbiorców.

W przypadku spółdzielni energetycznych, których działalność będzie opierała się na wytwarzaniu energii elektrycznej, będą one uprawnione do skorzystania z tzw. rozliczenia prosumenckiego. Oznacza to możliwość wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej niewykorzystanej energii w celu jej zmagazynowania, a następnie pobrania tej energii w okresach niedoboru produkcji.

Wykorzystanie biomasy do produkcji energii na terenach wiejskich znacznie zmniejszy ślad węglowy.

KOWR zorganizował m.in. szkolenie dla przedstawicieli samorządów dotyczące zakładania spółdzielni energetycznych,  uczestniczy też w organizowanych konferencjach i seminariach dotyczących OZE. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje warsztaty dla rolników poświęcone odnawialnym źródłom energii.  Do udziału w nich zaproszeni są przede wszystkim producenci rolników zajmujący się hodowlą bydła mlecznego  lub trzody chlewnej. W czasie szkoleń poruszone zostaną zagadnienia związane z zagospodarowaniem odchodów zwierzęcych poprzez ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej w mikrobiogazowniach rolniczych. Zaplanowano trzy spotkania. jedno z nich w województwie mazowieckim - 1 grudnia w Chamsku koło Żuromina. O tych warsztatach przeczytamy tez na stronie KOWR.

KOWR na MLEKO-EXPO 2022

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się XXIX Targi Mleczarskie MLEKO-EXPO 2022. Targi są czołową imprezą branży mleczarskiej, na której producenci wyrobów mlecznych i przedsiębiorstwa produkujące na rzecz branży mogą zaprezentować swój dorobek. W uroczystości otwarcia XXIX Targów udział wzięli Wicepremier Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryk Kowalczyk i Dyrektor Generalny KOWR, Waldemar Humięcki.  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od ponad 20 lat aktywnie uczestniczy w tym wydarzeniu. Jednym z kluczowych zadań KOWR jest wspieranie eksportu produktów mleczarskich oraz promocja i zwiększanie ich konkurencyjności na rynku rodzimym i zagranicznym. W tym roku Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Waldemar Humięcki uhonorował 10 największych spółdzielczych eksporterów wyłonionych w rankingu Największych i najlepszych spółdzielni mleczarskich. Jest to wysoko cenione wyróżnienie w branży.

Kolejny krok ku tworzeniu systemu paszportyzacji polskiej żywności


Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy zawarła umowę z KOWR na testowe wdrożenie systemu dla śledzenia zdarzeń w produkcji ziemniaka w ramach realizowanego pilotażowego projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności, koordynowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Umowa obejmuje także dostarczenie: czujników, urządzeń, narzędzi zbierania i śledzenia danych, interfejsów umożliwiających przekazywanie niezbędnych danych do pilotażowego systemu w NASK–PIB i technologii potwierdzających autentyczność danych i produktów, a także zasilenie systemu danymi archiwalnymi oraz bieżącymi. W następnym kroku przeprowadzone zostaną konsultacje rynkowe, a następnie konkursy dla monitorowania zdarzeń występujących podczas cyklu produkcyjnego dla rynków mięsa wieprzowego i mięsa wołowego.

Umowa KOWR i PAIH


Krajowy  Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisał umowę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Umowa zawarta została na potrzeby realizacji wspólnych działań na rzecz wspierania wymiany handlowej produktami żywnościowymi i rolnymi z zagranicą, w tym promocji polskiego sektora rolno-spożywczego. Dokument zakłada pogłębienie współpracy KOWR z wybranymi Zagranicznymi Biurami Handlowymi PAIH, działającymi na rynkach o największym potencjale eksportowym dla polskich firm.

AI/MR

wykop
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

23 stycznia transmisja z Pratulina
2023-01-22 22:50:50 Kategoria:

23 stycznia diecezja siedlecka wspomina bł. Unitów, którzy w obronie wiary, jedności Kościoła i polskości, ponieśli śmierć męczeńską broniąc swej świątyni....

więcej »


foto

Rozmowa PGE: „Spotkania ze sztuką” - wzmożony ruch...
2023-01-30 15:41:48 Kategoria:

Mecenat biznesu nad sztuką to nie tylko pieniądze. Fundacja PGE kończy właśnie projekt edukacyjny, który poszerza grono odbiorców sztuki pokazywanej w trzech muzeach...

więcej »
foto

Jak sprawdzić gdzie jest ubezpieczony samochód?
2023-01-30 08:08:23 Kategoria:

Istnieje wiele rodzajów polis komunikacyjnych. Jedną z nich jest ubezpieczenie OC i każdy zarejestrowany w Polsce samochód musi je posiadać. Może zapomniałeś do kiedy...

więcej »

Co, gdzie, kiedy

w lewoLuty 2023w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2

MIASTO SIEDLCE, 02.02 12:00

2 lutego - Dzień Życia Konsekrowanego

więcej »
3 4

ŁUKÓW, 04.02

Łuków: Siostry Nazaretanki organizują bal

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.02

Spektakl muzyczny - Ni pies, ni wydra... coś na kształt miłości

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.02 10:00

Ku lepszej komunikacji Kościoła. Szkolenie medialne w Siedlcach

więcej »
5
6 7 8

RADZYŃ, 08.02

Opowieści z Gruzji Marcina Mellera

więcej »
9 10

POWIAT SIEDLECKI, 10.02

Rekolekcje powołaniowe

więcej »

POWIAT BIALSKI, 10.02

Miłość cierpliwa jest - Rekolekcje dla niepłodnych małżeństw

więcej »
11

MIŃSK MAZ., 11.02

Mrozy: Stand-up z okazji walentynek

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 11.02

Rekolekcje powołaniowe

więcej »
12

POWIAT SIEDLECKI, 12.02

Rekolekcje powołaniowe

więcej »
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22

ŁUKÓW, 22.02

Łuków: Spektakl teatralny dla dzieci pt. Smok wawelski

więcej »
23 24 25 26
27 28

Najnowsze Informacje