R E K L A M A


Rolnicy

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Kwadrans o wsi i rolnictwie z 4 listopada 2021 r.
2021-11-04 12:17:36 Artykuł czytany 69 razy


Polskie winiarstwo W sobotę 30 października minął ważny termin dla producentów wina. Do tego dnia musieli złożyć w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa deklarację o szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym. W rozmowie z Piotrem Burkotem z KOWR Andrzej Ilczuk poruszył również kwestię zmiana, które czekają właścicieli winnic oraz producentów wina i wyrobów winiarskich.


Akcesja Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., a następnie objęcie Polski strefą A uprawy winorośli umożliwiło polskim producentom wina wyrób wina z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu. Polskie prawodawstwo, na początku było bardzo restrykcyjne, jednakże z biegiem lat ewoluowało stając się bardziej przyjaznym umożliwiając coraz szybszy rozwój winiarstwa. Piotr Burkot przypomniał, że przełomowymi momentami dla rozwoju polskiego winiarstwa były: nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym w 2008 r. oraz  wejście w 2011 r. w życie nowej ustawy o wyrobie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami oraz organizacji rynku wina zwalniającej producentów będących rolnikami z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej jeśli ich produkcja nie przekracza 100 hl wina, a także możliwość sprzedaży swojego wina w miejscu jego produkcji bez uzyskiwania zezwolenia na obrót hurtowy wydawanego przez właściwego marszałka województwa, a także zmniejszającej szereg innych obciążeń administracyjnych.

Od początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku z roku na rok obserwuje się znaczny rozwój polskiego winiarstwa. O ile jeszcze w latach gospodarczych 2009/2010 – 2011/2012 (rok gospodarczy na rynku wina zaczyna się 1 sierpnia, a kończy 31 lipca następnego roku) w ewidencji wpisanych było rocznie ok. 30 producentów wina, areał powierzchni uprawy wynosił od 30 do 50 ha, a produkcja wina wynosiła ok. 400 hl to już w roku gospodarczym 2012/2013 uprawa winorośli wyniosła prawie 100 ha, a produkcja wina przekroczyła 900 hl.

W roku gospodarczym 2020/2021 do ewidencji wpisanych zostało już 329 producentów wina, powierzchnia uprawy winorośli przekroczyła 563 ha, a produkcja wina przekroczyła 14 000 hl. W roku gospodarczym 2021/2022 areał uprawy winorośli zadeklarowany przez producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron ubiegających się o wpis do ewidencji DG KOWR wyniósł około 626,69 ha w stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost o 11% .

Piotr Burkot podkreślił, że wzrost zainteresowania polskim winiarstwem nie byłby możliwy gdyby nie wzrastający na niego popyt. Polskie wino coraz częściej trafia na polskie stoły i zaczyna być doceniane przez konsumentów nie tylko ze względu na walory smakowe ale także jakość, która często niczym nie odbiega od win pochodzących z innych krajów. W roku 2020/2021 wprowadzono do obrotu 8 674,84 hl wina pochodzącego z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co stanowi w przeliczeniu na butelki o pojemności 0,75 l około 1 156 645 butelek. Sprzedaż win w Polsce utrzymała się więc na wyższym poziomie niż w poprzednim roku gospodarczym.

Ze względu na zmieniający się model konsumpcji alkoholu, konsumenci w Polsce podobnie jak w innych krajach chętniej sięgają po wina gronowe o czym świadczy ich wzrastająca sprzedaż. W roku gospodarczym 2020/2021 do obrotu wprowadzono 2 735,05 hl wina białego i 5 939,80 hl wina czerwonego. Odnotowany 22 procentowy wzrost sprzedaży wina gronowego w stosunku do ubiegłego roku gospodarczego świadczy o wzroście zainteresowania konsumentów polskimi winami. Także producenci i przedsiębiorcy coraz chętniej inwestują w tę gałąź gospodarczą która dla wielu z nich staje się nie tylko prestiżowym hobby, ale też źródłem dochodu.

Zdanych KOWR wynika, że największy areał uprawianych winorośli znajduje się w województwach: lubuskim (ok. 115 ha), dolnośląskim (ok. 102 ha), małopolskim (ok. 78 ha) i podkarpackim (ok. 59 ha). Winnice powstają także w innych województwach, nie kojarzonych zwykle z produkcją wina, ze względu na niesprzyjające warunki klimatyczne -  np. w warmińsko-mazurskim czy podlaskim.

W Parlamencie trwają prace nad projektem ustawą  o wyrobach winiarskich. Nowe przepisy maja być zgodne z obowiązującymi w Unii Europejskiej. Projektowana ustawa wprowadza zmiany polegające na prowadzeniu przez KOWR ewidencji winnic, wprowadzeniu obowiązku dla producentów wina zamierzających wyrabiać wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli wpisanych do ewidencji winnic informowania KOWR corocznie o tym zamiarze, oraz ograniczeniu liczby przekazywanych przez plantatorów winorośli i producentów wina deklaracji tylko do zapasów win na koniec roku winiarskiego, zbiorów winogron oraz produkcji wina. Zapisy projektu ustawy określają wymagania dotyczące prowadzenia ewidencji winnic, do której wpisywane będą wyłącznie uprawy winorośli położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzenie w projekcie ustawy ewidencji winnic ma na celu ewidencjonowanie wszystkich działek, na których uprawia się winorośl w celu wyrobu wina wprowadzanego do obrotu. Wpis do ewidencji winnic będzie dokonywany jednorazowo, na wniosek plantatora winorośli. Ewidencja winnic będzie jawna, a informacje w niej zawarte będą mogły być zamieszczane na stronie internetowej KOWR. Dane te zapewnią producentom wina nieposiadającym upraw winorośli możliwość uzyskania informacji o uprawach winorośli, z których można pozyskać krajowe winogrona. Ponadto projektowana ustawa wprowadza zmiany dotyczące producentów fermentowanych napojów winiarskich, którzy zobowiązani są do posiadania wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Nastąpi tu przeniesienie kompetencji prowadzenia tego  rejestru do KOWR z Ministerstwa Rolnictwa, zmiany i ujednolicenie definicji fermentowanych napojów winiarskich zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zarówno branży winiarskiej jak i konsumentów,  umożliwienie produkcji np. cydru czy gruszkówki, wina owocowego jakościowego oraz miodu pitnego jakościowego z surowców wyrobionych głównie we  własnym gospodarstwie proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub ilości uli, w tym zwiększenie limitu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców pochodzących z własnego gospodarstwa ze 100 hektolitrów do maksymalnie 1 000 hektolitrów. Będzie możliwy również zakup części surowców do wyrobu takich napojów w województwie, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów, przedsiębiorcom wyrobu takich napojów poza składem podatkowym a także nadawanie kodu podmiotom butelkującym wina, producentom, importerom oraz dostawcom wpisanym do ww. rejestru zgodnie zobowiązującym prawem Unii Europejskiej, co dotychczas nie było regulowane prawem krajowym.

Projekt ustawy o wyrobach winiarskich nakłada na KOWR obowiązek prowadzenia ewidencji winnic i rejestrów w systemie informatycznym, w których gromadzone będą dane dotyczące uczestników rynku wina, tj. plantatorów winnic, producentów wina oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich. System umożliwi dostęp do informacji również innym instytucjom kontrolnym działającym na rynku wina, tj. WIJHARS oraz WIORiN, co umożliwi skuteczną kontrolę w sektorze wina w zakresie kompetencji pełnionych przez te instytucje.
Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie udziału w systemach jakości

Dyrektor Generalny  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił  ósmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania  „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości,. Chodzi tu o gwarantowane tradycyjne specjalności, chronione nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne, rolnictwo ekologiczne, ochronę nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich oraz krajowe systemy jakości. Wnioski będzie można składać w oddziałach terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa od 29 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.

Więcej ziemi dla rolników

Pod koniec października odbyło się spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w formie hybrydowej. W konferencji wzięło udział blisko 1000 osób – ok. 350 stacjonarnie i ok. 650 zdalnie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Michał Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Generalnego. Dzięki nawiązanej współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z Głównym Geodetą Kraju przeglądarka nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, udostępniona na stronie internetowej KOWR i na sukcesywnie rozwijającej się platformie eRolnik w ostatnich dniach zyskała nową funkcjonalność – została wzbogacona o wizualizację działek na mapach Geoportalu.

Krajowy Ośrodek wdraża inicjatywę strategiczną pod nazwą „Więcej ziemi dla rolników”, czyli budowę Centralnego Systemu Informatycznego katalogującego Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa. System jest dostępny dla każdego zainteresowanego podmiotu oraz kontrahenta KOWR. POSŁUCHAJ

AI [ja]
wykop
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

Prosto z lasu z 19 maja 2022
2022-05-19 07:31:08 Kategoria:

Spacery na świeżym powietrzu często przynoszą nam niespodzianki. Na przykład w postaci spotykanych na naszych ścieżkach dzikich zwierząt. Tym bardziej, jeśli jest to...

więcej »


foto

Najbardziej wymagające kondycyjnie sporty
2022-05-18 14:19:45 Kategoria:

Nie ma znaczenia, ile czasu spędzasz na ćwiczeniach, ale jak dobrze go wykorzystujesz. Możesz poświęcić wiele godzin na siłowni i nie uzyskać żadnych wyników, ale masz...

więcej »
foto

Stan branży konferencyjno-eventowej po pandemii
2022-05-13 16:05:13 Kategoria:

- Bardzo się staraliśmy, żeby utrzymać ośrodek, a w szczególności pracowników. To był bardzo ciężki okres – mówi Karolina Lipnicka, menedżer ośrodka rekreacyjno-...

więcej »
foto

Dom i samochód - naprawy, specjaliści i modyfikacje
2022-05-12 08:04:21 Kategoria:

Serwisy lokalne mają w sieci ogromną konkurencję. W tym miejscu wystarczy wspomnieć o mediach społecznościowych czy portalach informacyjnych, z których codziennie...

więcej »

Co, gdzie, kiedy

w lewoMaj 2022w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

KRAJ, 01.05 - 07.05

XIV Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego

więcej »
2

POWIAT BIALSKI, 02.05 19:00

Koncert wirtuoza skrzypiec Vadima Brodskiego w Janowie Podl.

więcej »
3

SIEMIATYCZE, 03.05

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w gminie Mielnik

więcej »

GARWOLIN, 03.05

Witaj Majowa Jutrzenko... 3 maja w Garwolinie

więcej »

POWIAT BIALSKI, 03.05

Niemen akustycznie

więcej »

MIŃSK MAZ., 03.05

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Dobrem

więcej »

ŁOSICE, 03.05

3 maja w Łosicach

więcej »

SIEMIATYCZE, 03.05

Mecz charytatywny dla Igi

więcej »

WŁODAWA, 03.05

Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja

więcej »

GARWOLIN, 03.05

3 maja w Borowiu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.05 10:00

Siedlce: Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

więcej »

GARWOLIN, 03.05 10:00

Żelechów: patriotyczno-strażackie uroczystości

więcej »

MIĘDZYRZEC, 03.05 11:30

3 maja w Międzyrzecu Podlaskim

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 03.05 11:30

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Białej Podlaskiej

więcej »
4 5

MIASTO SIEDLCE, 05.05

Zmiana organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Św. Stanisława

więcej »
6

ŁUKÓW, 06.05

Łuków w nowych barwach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.05

Siedlce-zbiórka elektrośmieci

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.05

Zmiana organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Św. Stanisława

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.05 10:00

XIII Siedlecki Jarmark św. Stanisława

więcej »
7

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 07.05

Szczypiorniści AZS AWF Biała Podlaska znowu na parkiecie

więcej »

ŁUKÓW, 07.05

Łuków: O depresji bez tabu

więcej »

GARWOLIN, 07.05

Wystawa w Galerii Kotłownia

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 07.05

Mokobody: Wieczór z Matką Budzieszyńską

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.05

Zmiana organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Św. Stanisława

więcej »

SIEMIATYCZE, 07.05

Po raz 14. w Mielniku królować będzie korowaj

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.05

Męski Różaniec w Siedlcach

więcej »

ŁUKÓW, 07.05

Kino Łuków: seanse po ukraińsku

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.05 09:30

Kongres Służby Liturgicznej /OGLĄDAJ/

więcej »
8

PARCZEW, 08.05

Koncert Jana Kondraka w Parczewie

więcej »

GARWOLIN, 08.05

Święto 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie

więcej »

ŁUKÓW, 08.05

Kino Łuków: seanse po ukraińsku

więcej »

ŁUKÓW, 08.05

Łuków: Dzień Strażaka

więcej »

KRAJ, 08.05 - 15.05

Tydzień Modlitw o Powołania. Orędzie Papieża na 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

więcej »

ŁUKÓW, 08.05

Pontyfikat Jana Pawła II malowany piaskiem

więcej »

PARCZEW, 08.05 10:00

Przed nami Diecezjalny Dzień Rodziny

więcej »

ŁUKÓW, 08.05 17:00

W niedzielę pokazy kaskaderskie w Łukowie!

więcej »
9 10 11

SIEMIATYCZE, 11.05

Kolejna Środa w Karmelu

więcej »
12 13

WŁODAWA, 13.05

Uroczystości w Centrum Religijno-Zabytkowym w Hannie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.05

Nocne Czuwanie Młodych w Siedlcach

więcej »
14

GARWOLIN, 14.05

Garwolińska Noc Muzeów bez Muzeum

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.05 18:00

Muzeum Regionalne zaprasza na Noc Muzeów

więcej »
15

WŁODAWA, 15.05

XIV Wiosenny Spływ Kajakowy - POWITANIE BOBRÓW 2022

więcej »

ŁUKÓW, 15.05

Pierwszy koncert Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie

więcej »

SOKOŁÓW, 15.05

Senior Show

więcej »

ŁUKÓW, 15.05

Łuków: Chór KOE i Mateusz Rzewuski na pierwszym koncercie Festiwalu

więcej »

RADZYŃ, 15.05 10:00

VII MŁODZIEŻOWY CZEMPIONAT KONI RAS ZIMNOKRWISTYCH w Bedlnie k. Radzynia Podlaskiego

więcej »
16 17

ŁUKÓW, 17.05

Gmina Łuków: rusza pomoc żywnościowa

więcej »
18

ŁOSICE, 18.05

Koncert Katarzyny Żak w Łosicach

więcej »

SOKOŁÓW, 18.05

Janusz Korczak. Król dzieci

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05

Kolejna Środa w Karmelu

więcej »
19

ŁUKÓW, 19.05

Łuków: spotkanie burmistrza z mieszkańcami

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.05 10:00

VIII Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”

więcej »
20

POWIAT BIALSKI, 20.05

Wernisaż Arkadiusza Markiewicza

więcej »

POWIAT BIALSKI, 20.05

Rekolekcje Maryjne w Kodniu

więcej »

SIEMIATYCZE, 20.05

Piknik muzyczny w Siemiatyczach

więcej »
21

GARWOLIN, 21.05

Chcesz wiedzieć więcej o służbie wojskowej? Przyjdź przed garwolińskie starostwo

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.05

„O Matce Pieśń”. Koncert Zespołu Artystycznego Seniorynki

więcej »

POWIAT BIALSKI, 21.05

Rekolekcje Maryjne w Kodniu

więcej »
22

MIŃSK MAZ., 22.05

Kulturomaniak - Finał

więcej »

POWIAT BIALSKI, 22.05

Rekolekcje Maryjne w Kodniu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 22.05 11:00

Uczelnia zaprasza na Piknik Naukowy

więcej »
23 24 25

GARWOLIN, 25.05

Z Joanną Bator o przemocy w relacjach międzyludzkich

więcej »
26 27

POWIAT BIALSKI, 27.05

Dzień Matki w Janowie Podlaskim

więcej »

ŁUKÓW, 27.05

Łuków: ruszyły zapisy na Bieg z Pochodniami

więcej »

ŁUKÓW, 27.05

Dni Łukowa 2022

więcej »

SOKOŁÓW, 27.05 17:00

ZPiT Sokołowianie: Koncert Jubileuszowy

więcej »
28

ŁUKÓW, 28.05

Dni Łukowa 2022

więcej »

ŁUKÓW, 28.05

Łuków: Triduum z Błogosławionym Kardynałem Wyszyńskim

więcej »
29

ŁUKÓW, 29.05

Dni Łukowa 2022

więcej »
30 31

Najnowsze Informacje