Diecezja siedlecka

Instalacja kanoników honorowych Kapituły Kolegiackiej Parczewskiej

25
cze 2024

W poniedziałek, 24 czerwca, podczas sumy odpustowej o godzinie 18.00 w uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Bazylice Mniejszej w Parczewie biskup siedlecki Kazimierz Gurda mianował nowych kanoników honorowych Kapituły Kolegiackiej Parczewskiej. Dekret został odczytany przez kanclerza Kurii Diecezjalnej ks. kan. Jana Babika w Wielki Czwartek, 28 marca, na zakończenie Mszy Krzyżma sprawowanej w Katedrze Siedleckiej pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Gurdy.

Podczas homilii wygłoszonej z okazji odpustu parafialnego biskup Kazimierz Gurda zwrócił uwagę na świadectwo życia nowo mianowanych kanoników.

- My, jako ludzie wierzący winniśmy się czuć zobowiązani do ukazywania ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci w relacji do Boga. Przychodzimy na świat, ponieważ Bóg tego pragnie. Żyjemy, ponieważ On daje nam życie. On zna historię tego, którego do życia powołał. Sens życia Świętego Jana Chrzciciela zawarty był w jego bliskości z Jezusem. Taki jest sens każdego, kto idzie drogą wiary. Jesteśmy wezwani, aby odczytać drogę naszego życia. Odczytać plan, jaki On ma wobec nas. Każdy ten sens odczytuje, wybiera drogę swojego powołania. Decyduje, że będzie szedł z Jezusem drogą zbawienia, wypełniając powołanie do życia rodzinnego, czy do życia kapłańskiego. Księża, którzy dzisiaj zostali odznaczeni tytułem kanonika, tak sens swojego życia odczytali. Na drodze swojego życia są z Jezusem, Jemu służą i wskazują na Jezusa, jako na Baranka Bożego, który zgładził grzechy świata. Wskazują wszystkim, którym na drodze wiary towarzyszą. Są dla nich świadkami zbawienia przygotowanego dla człowieka przez Jezusa.

Na zakończenie Eucharystii w imieniu kanoników głos zabrał ks. dr Jarosław Oponowicz, który podziękował biskupowi siedleckiemu za nominację, a wiernych prosił o modlitwę, aby w jak najlepszy sposób kapłani mogli wypełniać swoją misję i powołanie.

Kanonikami honorowymi zostali mianowani:
Ks. Marian Franczuk – proboszcz parafii Chrystusa Miłosiernego w Urszulinie,
Ks. Roman Banasiewicz – proboszcz parafii Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim,
Ks. Marek Uzdowski – proboszcz parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie,
Ks. dr Jarosław Oponowicz – proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach,
Ks. dr Grzegorz Koc – dyrektor Domu Pielgrzymkowo-Rekolekcyjnego w Siedlanowie i diecezjalny duszpasterz ds. ruchów i stowarzyszeń maryjnych.


Zdj. Ks. Karol Zadrożniak, EzG
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Elżbieta Zielińska-Gomółka

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.