Biała Podlaska

Procesja ulicami Białej Podlaskiej z figurą patrona miasta św. Michała Archanioła

25
wrz 2023

Tradycyjnie w niedzielę poprzedzającą uroczystość świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w Białej Podlaskiej odbyła się procesja ku czci pierwszego z archaniołów. Uroczystość ta rozpoczęła religijny charakter Dni Patrona Białej Podlaskiej.

O godz. 19.00 mieszkańcy oraz parafianie z różnych kościołów miasta zgromadzili się przy kościele św. Anny na ul. Warszawskiej, aby udać się w modlitewnym marszu do kaplicy św. Michała Archanioła przy ul. Pokoju.

Na wstępie zgromadzonych przywitał proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej ks. kan. Henryk Jakubowicz, który rozpoczynając wspólną modlitwę życzył, aby patron miasta i parafii hojnie udzielał swoich łask wszystkim mieszkańcom oraz rządzącym miastem.

Tradycja tej procesji sięga 11 lat, każdego roku licznie gromadząc wszystkich pragnących czcić Księcia Aniołów – św. Michała. Figura z patronem miasta na co dzień znajduje się w kaplicy parafii św. Michała Archanioła przy ul. Pokoju. Jest ona wotum wdzięczności mieszkańców za opiekę nad miastem Biała Podlaska. Jej wykonawcą jest Mariusz Drapikowski – ceniony artysta i bursztynnik z Gdańska. Przy okazji poświęcenia figury w 2011 roku, tak mówił on o tym dziele: „Rzeźba powstawała do sanktuarium, do kościoła, a więc musieliśmy się odpowiednio przygotować przez modlitwę i przemyśleć taką pracę. Stąd projekt rzeźby Archanioła Michała był również przedstawiony na Gargano w najważniejszym sanktuarium Archanioła Michała w Monte Sant'Angelo i tam uzyskał również aprobatę".

Kolejnym punktem uroczystości religijnych w ramach Dnia Patrona Białej Podlaskiej będzie Msza święta sprawowana w uroczystość świętych Archaniołów, 29 września w kaplicy przy ul. Pokoju o g. 10.00 pod przewodnictwem bpa Antoniego Pacyfika Dydycza – biskupa seniora Diecezji Drohiczyńskiej a jednocześnie honorowego obywatela miasta Biała Podlaska.

We Mszy świętej udział wezmą oficjalne delegacje na czele z prezydentem miasta.

Wcześniej w ramach odpustu parafialnego ksiądz proboszcz zaprasza na Msze święte o g. 7.00 z zawierzeniem parafii św. Michałowi Archaniołowi oraz o godz. 17.00. Będzie to Msza święta pod przewodnictwem bpa Kazimierza Gurdy połączona z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania. Jednocześnie podczas tej Eucharystii zostanie zakończony pierwszy etap budowy kościoła przy ul. Pokoju. „Będzie to okazja do podziękowania kapłanom, którzy zapraszali nas na zbiórki tacowe, aby wspomóc budowę, pracownikom, inżynierom oraz wszystkim wspierającym to dzieło swoją ofiarą i modlitwą – wspomina ks. Jakubowicz".0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.