Siemiatycze

Rada gminy Grodzisk unieważniła wybory sołtysa we wsi Czaje

Region Czw. 23.03.2023 15:20:52
23
mar 2023

8 lutego we wsi Czaje w gminie Grodzisk odbyły się wybory sołtysa, 10 lutego kilkoro mieszkańców złożyło protest wyborczy podważając ich wiarygodność. W środę, 22 marca tematem zajęła się Rada Gminy Grodzisk.

W wyborach sołtysa we wsi Czaje uczestniczyło 33 mieszkańców, dodatkowo 5 głosów oddano poprzez pośredników na podstawie upoważnień. Było dwoje kandydatów. Jedną osobę wybrano, podpisano protokoły – nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały dwie pracownice urzędu gminy.

Dwa dni później do urzędu gminy Grodzisk, a także na policję wpłynął protest podpisany przez kilkoro mieszkańców, którzy uznali wybory nie tylko za nieważne, ale też za sfałszowane. Przez ponad miesiąc sprawę badała policja, prokuratura i odpowiednia komisja rady gminy. Podczas sesji 22 marca rada uznała protest wyborczy.

Do ogólnej liczby prawidłowo oddanych głosów zaliczono głosy oddane przez pełnomocników wyborczych, które w ocenie osób wnoszących protest nie mogli brać udziału w głosowaniu. W trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że rzeczywiście w trakcie wyborów sołtysa i rady sołeckiej we wsi Czaje dopuszczono 5 osób legitymujących się pełnomocnictwem wyborczym. Nie znaleziono możliwości, by dopuścić takie głosowanie.

- Naruszenie w opinii rady miało na tyle istotny wpływ na przebieg procesu wyborczego, w szczególności na jego transparentność wśród samych wyborców, że uzasadnia to uznanie protestu wyborczego za uzasadniony oraz unieważnienie wyborów sołtysa i rady sołeckiej we wsi Czaje. - informował Władysław Romaniuk przewodniczący Rady Gminy Grodzisk.

W ocenie radnych podczas wyborów złamano fundamentalną zasadę - bezpośredniości wyborów, a tym samym ich transparentności. Wybory sołtysa i rady sołeckiej unieważniono.

12 radnych głosowało za, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Wybory sołtysa i rady sołeckiej we wsi Czaje będą powtórzone. Tym razem mieszkańcy już wiedzą, że nie mogą głosować legitymując się pełnomocnictwem wyborczym.

Z Urzędu Gminy w Grodzisku pozyskaliśmy informację, że wójt Gminy Grodzisk ustalił nowy termin wyborów dnia 31.03.2023 o godzinie 19.00.

Sprawę dotyczącą nieprawidłowości w trakcie wyborów sołtysa w Czajach zamknęła też policja. Jak informuje oficer prasowy KPP w Siemiatyczach - Prowadzone postępowanie sprawdzające zostało zakończone odmową wszczęcia dochodzenia - czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

W załączeniu dokumenty udostępnione przez Urząd Gminy w Grodzisku.

PROTEST WYBORCZY

UCHWAŁA
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.