Biała Podlaska

Z edukacją przez wiek. Jubileusz Szkoły Podstawowej w Rokitnie

Region Czw. 21.09.2023 15:16:24
21
wrz 2023

Nowoczesny budynek szkoły, nowe przedszkole i zaszczytny patron Jan Paweł II. W czwartek, 21 września w Szkole Podstawowej w Rokitnie świętowano jubileusz stulecia istnienia szkoły, trzydziestolecie nadania szkole imienia oraz poświęcono nowy obiekt – przedszkole.

Dzisiejsze uroczystości rozpoczęła Msza św., której przewodniczył biskup pomocniczy Grzegorz Suchodolski. Następnie wszyscy zaproszeni goście, pedagodzy oraz władze gminy przeszli przed budynek szkoły, gdzie odbyło się poświęcenie i przecięcie wstęgi w nowym obiekcie, jakim jest przedszkole.

Następnie w sali gimnastycznej powitano wszystkich przybyłych gości. Młodzież zatańczyła poloneza, a Mirosława Szpyruk, dyrektor szkoły przedstawiła pokrótce historię placówki. Głos zabrał także Jacek Szewczuk, Wójt Gminy Rokitno, który wspominał swoje lata edukacji w tej szkole, a także podziękował obecnym jak i byłym dyrektorom placówki.

Wśród gości obecnych na uroczystościach rocznicowych był biskup pomocniczy Grzegorz Suchodolski.


W rozmowie z Radiem Podlasie wójt Jacek Szewczuk podkreślił jak ważny jest to jubileusz.Historia Szkoły w Rokitnie

Do 1915 r. funkcjonowała w Rokitnie szkoła 3 klasowa, która w czasie działań wojennych została spalona. Nauka odbywała się w domach prywatnych najpierw Szymczuka Antoniego, później u Trochyma Tura (obecnie dom Plickiego Czesława).

Po odzyskaniu niepodległości, w 1923 r. w Rokitnie została założona Szkoła Powszechna. Różne były koleje jej działalności, lecz ani wojna, ani kolejne zmiany w systemie naszej oświaty nie zmieniły jej głównego zadania: wychowywać i wszechstronnie kształcić dzieci i młodzież, zgodnie z tradycjami narodowymi.

W latach 1926-1928 dzięki pomocy mieszkańców Rokitna wybudowano murowaną szkołę. W czasie okupacji niemieckiej nauczanie odbywało się w domu prywatnym u p. Tomasza Tura. W cieplejsze miesiące uczono w stodole. Szkołę murowaną zajęli Niemcy, a potem udostępniono ją uczniom pochodzenia ukraińskiego. W latach 1947-1948 z Państwowego Funduszu Ziemi przeniesiono na teren szkoły drewniany dom, w którym zorganizowano dwie klasy lekcyjne dla uczniów.

W okresie międzywojennym na terenie dzisiejszej gminy kaganek oświaty nieśli m.in.: M. Marczewski (1923-1938), W. Jankowski (1938-1946). Po wojnie dyrektorami szkoły w Rokitnie byli: J. Rywko-Rowicki (1946-1963), E. Wieliczuk (1963-1966), Z Mikołajczuk (1966-1973), M. Szpyruk (1973-1984), E. Mikołajczuk (1984-1990), J. Jakubiec (1990-1995), B. Hołota (1995-2001), K. Greczuk (1999-2012, gimnazjum) i od 2001 r. Mirosława. Szpyruk.

W 70. Rocznicę istnienia szkoły odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Pawła II. Patron szkoły został wyłoniony w drodze plebiscytu, zorganizowanego wśród uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a także innych mieszkańców Rokitna. 16 czerwca 1993 roku w obecności ówczesnych władz: kuratora oświaty Joanny Marchel, wicewojewody bialskopodlaskiego Jerzego Zalewskiego i dyrektora szkoły Jana Jakubca, uczniowie odebrali z rąk rodziców sztandar.

W piątą rocznicę nadania imienia szkole, z inicjatywy ówczesnej dyrektor szkoły Bogusławy Hołota, ze zbiórki pieniędzy wśród społeczeństwa zakupiono popiersie patrona.
Od 2001 r. placówka należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II i uczestniczy w jej zjazdach. Ważnym dniem w życiu szkoły jest 16 października. Tego dnia obchodzi się Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Jego słowa stanowią misję szkoły i motto działań wychowawczych:

„Nie ulegajcie słabościom, nie dajcie się zwyciężyć złu!
Jeśli widzisz, że brat Twój upada podźwignij go, a nie pozostaw w zagrożeniu”

Jan Paweł II.

W latach 2011-2017 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i Gimnazjum tworzyły Zespół Szkół. Do Zespołu Szkół w Rokitnie uczęszczało 327 uczniów. Dyrektorem była Mirosława Szpyruk, a wicedyrektorem Dorota Hura.

Od 1 września 2017 r., wraz z reformą systemu oświaty likwidującą w całej Polsce gimnazja, zmieniono nazwę placówki z Zespołu Szkół na Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Rokitnie, naukę w szkole podstawowej wydłużono do ośmiu klas. Przy SP funkcjonują także oddziały przedszkolne 3-, 4-, 5-, i 6- latków.

21 września 2023 r. odbędzie się Jubileusz 100-lecia Powstania Szkoły połączony z Jubileuszem 30-lecia Nadania Imienia Szkole oraz uroczystym otwarciem przedszkola.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Izabela Chajkaluk
+48.500106004

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.