Siemiatycze

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego z absolutorium za rok 2023

Region Sob. 15.06.2024 10:17:52
15
cze 2024

Udzielenie wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 było tematem głosowania Rady Powiatu Siemiatyckiego podczas sesji Rady Powiatu Siemiatyckiego, która odbyła się w piątek, 14 czerwca.

Najpierw głosowano nad raportem o stanie powiatu, o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego, następnie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Żadna z uchwał nie budziła wątpliwości radnych i wszystkie przyjęto jednogłośnie. Zarówno starosta Mariusz Cieślik, jak i przewodniczący rady Mariusz Pyzowski zwracali uwagę, że jest to uchwała przygotowana przez obecny zarząd, a dotycząca pracy zarządu ubiegłej kadencji. Zdaniem Pyzowskiego to oznaka dobrej współpracy. Za pozytywną ocenę pracy poprzedniego zarządu podziękował radny Krzysztof Andruszkiewicz – w poprzedniej kadencji członek zarządu, obecnie radny.

Nie jednogłośnie Rada Powiatu Siemiatyckiego wprowadziła zmiany w składzie Rady Społecznej SP ZOZ Siemiatycze. Uchwałę tę zgłosił na początku sesji starosta Mariusz Cieślik.

Dotychczasowy skład Rady Społecznej siemiatyckiego szpitala powołano przed rokiem (8 maja 2023r). Zespół tworzyli: przewodniczący Marek Bobel – ówczesny starosta siemiatycki, Bogdan Klepacki jako delegat wojewody oraz Sylwester Zgierun – wówczas wicestarosta, radny Jerzy Szawkało, wójt gminy Milejczyce Jerzy Iwanowiec oraz wójt gminy Perlejewo Jakub Wierzbicki.

Z tego składu w Radzie Społecznej SP ZOZ Siemiatycze pozostał obecnie Sylwester Zgierun – członek Zarządu Powiatu, przewodniczącego i pozostałych członków odwołano. Na stanowisko przewodniczącego powołano obecnego starostę Mariusza Cieślika. Delegatem wojewody podlaskiego został Mariusz Pyzowski. Pozostali członkowie rady to: radny Jan Żeruń, wójt gminy Siemiatycze Edward Krasowski oraz burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz.

Uchwałę o zmianie składu Rady Społecznej SP ZOZ Siemiatycze przyjęto przy 10 głosach za, 2 wytrzymujących się i 3 przeciw.

Podczas sesji wprowadzono zmiany w składach komisji stałych Rady Powiatu. W ostatnim punkcie – sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych, radny Józef Daniluk złożył wniosek, by rada poczyniła działania zmierzające do utworzenia w gminie Dziadkowice zjazdu z budowanej trasy S19. O zjazd ten mieszkańcy zabiegają od czasu, gdy zaprojektowano drogę ekspresową biegnącą przez ich gminę, jednocześnie projektując najbliższe zjazdy w okolicach Bociek, a dalej Siemiatycz, co według mieszkańców gminy Dziadkowice jest dla nich wykluczeniem komunikacyjnym. Radny odczytał wniosek i w wersji pisemnej złożył na ręce przewodniczącego rady.

Radny Krzysztof Andruszkiewicz pytał o sprawę, która obecnie budzi zainteresowanie mieszkańców, tj. posiadane przez powiat miejsca dla migrantów. Odpowiedź ma być udzielona na piśmie. Pytanie radnego dotyczyło też sprawozdań starosty, o których dostarczanie radnym w wersji papierowej prosił na poprzedniej sesji. Przewodniczący rady wyjaśnił, że podjęto decyzję i będą one przekazywane radnym w wersji papierowej przed sesją. Jak wyjaśniał, w ostatniej chwili odbywają się jeszcze posiedzenia zarządu i wcześniej przesyłane sprawozdania byłyby nieaktualne. Papierowe wersje sprawozdań starosty z prac Zarządu pomiędzy sesjami prawdopodobnie trafiać będą do radnych od kolejnej sesji.

Z kolej radny Wiesław Klepacki pytał o zakup koparki i ciągników na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg. Jak wyjaśniali: starosta Mariusz Cieślik, przewodniczący rady Mariusz Pyzowski i skarbnik powiatu Teresa Kłopotowska, decyzja podjęta w poprzedniej kadencji pomimo rozstrzygniętego przetargu nie może być zrealizowana ze względu na brak środków finansowych. Starosta przypomniał, że zakup miał być sfinansowany ze sprzedaży działek w Strefie Ekonomicznej w Czartajewie, a działki te nie zostały sprzedane. Przewodniczący rady dodał, że poprzedni zarząd nie zadbał, by znaleźć klienta na te działki.

Radny Wiesław Klepacki pytał też o zakup działek przy siemiatyckim LO, na jakim etapie są transakcje. Starosta zdeklarował, że sprawdzi to zaraz po sesji i niezwłocznie udzieli odpowiedzi.

Przewodniczący Rady Mariusz Pyzowski zwracał uwagę radnych, że zadawane przez nich pytania mają charakter interpelacji, a te powinny być składane pisemnie do Przewodniczącego Rady.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Nevs4 Pon. 17.06.2024 14:01:49

TO CZYM MAJA PRAVOWNICY DBAC O TERENY DROG POWIATU. JAK NIE MA PIENIEDZY NA ZAKUP TRAKTOROW I INNEGO SPRZETU DO DBANIA O STAN DROG A SZCZEGOLNIE ZIMA.Czy Przewodniczący rady to rozumie?