• Katolickie Radio Podlasie
  • e-mail
  • SMS
  • Radio

Galeria - Bliskie spotkanie z Rexem i Amonitami 2

Spacery z dinozaurem i poszukiwanie amonitów - tak minęła niedziela, 17 września w Klimach, w gminie Łuków. Tego dnia odbywał się tam II Festiwal Jurajski, do udziału w którym zaprosiła Gmina oraz Lokalna Grupa Działania „Razem ku Lepszej Przyszłości”.