Galeria - 300 rodzin w Siemiatyczach otrzyma żywność dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Wojskiem Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej w ramach działania „Odporna wiosna” w Siemiatyczach wspierają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dostarczaniu żywności dla osób potrzebujących.