Galeria - Pilawa: 4 mln dofinansowania na rozbudowę szkoły

Samorząd Mazowsza przyznał miastu i gminie Pilawa finansowe wsparcie w realizacji dużej inwestycji, jaką jest rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gocławiu. Koszt zadania to niemal 7 mln zł. Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce 9 lipca. fot. A. Trzeciak