Sylwester Dyminski

W ogłoszonym przez parlament Roku Tadeusza Kościuszki, w Maciejowicach oprócz patriotycznych uroczystości, organizowanych będzie kilkadziesiąt różnego rodzaju imprez kulturalnych i historycznych. Patronat nad obchodami, które będą miały wymiar ogólnopolski objął prezydent RP Andrzej Duda, który prawdopodobnie weźmie też udział w październikowych uroczystościach.

Audycja rolnicza - 21 kwietnia

Obowiązek zwierania umów kontraktacyjnych na dostawę produktów rolnych ma wzmocnić pozycję producentów rolnych względem firm handlowych i przetwórczych. Polski rząd zdecydował się na wdrożenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w zakresie kształtowania właściwych stosunków umownych. Rozporządzenie i polska ustawa określa m.in. co powinna zawierać umowa miedzy rolnikiem a odbiorcą.

Roman Korlaga

Roman Korlaga - fotograf przyrody. Mówi, że to jego pasja. Wyraz zachwytu nad przyrodą. Z aparatem przemierza leśne ścieżki. Podąża za zwierzętami już od pięciu lat. Efekty swojej pracy pokazał na wystawie, której otwarcie odbyło się 21 kwietnia w Urzędzie Gminy Łuków.

Jerzy Jaron

W maju rozpocznie się realizacja największej w gminie Miastków Kościelny inwestycji związanej z ochroną środowiska. Za niewiele ponad 4 mln zł, ale przy wydatnej pomocy finansowej WFOŚiGW zostanie rozbudowana i zmodernizowana gminna oczyszczalnia ścieków. Tym samym rozpoczął się proces kanalizowania kolejnych miejscowości.

Inspektro Ryszard Szklarz

Inspektor Ryszard Szklarz komendant łukowskiej policji z dniem 20 kwietnia odszedł na emeryturę. Na odprawie, podczas której odbyło się pożegnanie komendanta, obecny był m.in. Kondemnat Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Paweł Dobrodziej. Obowiązki szefa łukowskich policjantów powierzono do pełnienia zastępcy komendanta nadkomisarzowi Leszkowi Misiakowi.

Marek Chcialowski

Prace przy budowie nowej siedziby władz powiatu garwolińskiego idą pełną parą. Na placu budowy pracuje każdego dnia 40- 50 pracowników, by do końca listopada zakończyć inwestycję. Potem odbiory techniczne i w pierwszych miesiącach przyszłego roku przeprowadzą się tam wszystkie wydziały starostwa i jednostki organizacyjne powiatu.

Albina Lubian

Generalny remont i rozbudowa czeka pilawski MGOK. Przedsięwzięcie, które kosztować będzie ponad 7 mln zł, dofinansowanie zostanie kwotą prawie 3 mln zł pochodzącą ze środków unijnych. Budowa zakończy się w przyszłym roku, lecz na tym nie koniec inwestowania. Samorząd szykuje kolejny projekt inwestycyjny w centrum Pilawy.

KROTKOFALOWCY

18 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Krótkofalowca. 18 kwietnia 1925 roku została utworzona międzynarodowa organizacja ruchu krótkofalarskiego IARU (International Amateur Radio Union) . IARU reprezentuje krókofalowców wobec administracji. Od 1930 roku do IARU należy Polski Związek Krótkofalowców, który skupia nadawców z całego kraju. Polska jest podzielona na 9 okręgów. Każdy krótkofalowiec ma przydzielony swój jedyny niepowtarzalny znak. Składa się on z prefiksu i sufksu. Kim są krótkofalowcy? Na czym polega ich pasja? - z Karolem SP8HMZ rozmawia Sławek Karczewski.

Kwadrans z Ministrem Rolnictwa z 13 kwietnia

Kwadrans z Ministrem Rolnictwa z 13 kwietnia Obowiązek zwierania umów kontraktacyjnych na dostawę produktów rolnych ma wzmocnić pozycję producentów rolnych względem firm handlowych i przetwórczych. Polski rząd zdecydował się na wdrożenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w zakresie kształtowania właściwych stosunków umownych. Rozporządzenie i polska ustawa określa m.in. co powinna zawierać umowa miedzy rolnikiem a odbiorcą.