• Katolickie Radio Podlasie
  • e-mail
  • SMS
  • Radio

radny Mariusz Chudek

W Łukowie, podobnie jak i w innych samorządach, radni debatowali nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu. To swoiste podsumowanie pracy burmistrza, na którą radni dają pieniądze. Teraz sprawdzali, jak je wydał. Podczas sesji Rady Miasta w Łukowie rozmawiano nie tylko o pieniądzach. Była też mowa o „iskrzeniu”. Radni z koalicji chwalili burmistrza. Radny Leonard Baranowski mówił nawet, że z radością popiera jego działania. W innym tonie wypowiadał się natomiast radny Mariusz Chudek. Jak stwierdził, dyskusja nad absolutorium to okazja do tego, aby mówić nie tylko o cyfrach, ale również o ogólnej atmosferze w mieście. Swoją wypowiedź zaczął od cytatu:

burmistrz Dariusz Szustek

W Łukowie, podobnie jak i w innych samorządach, radni debatowali nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu. To swoiste podsumowanie pracy burmistrza, na którą radni dają pieniądze. Teraz sprawdzali, jak je wydał. Podczas sesji Rady Miasta w Łukowie rozmawiano nie tylko o pieniądzach. Była też mowa o „iskrzeniu”. Burmistrz przekonywał go, że te iskrzenia to konkretne konflikty, a on stara się je rozwiązywać:

GOLCE

XIV Przegląd folklorystyczny "Kultura Bez Granic" odbył się 2 lipca w Kobylanach w gminie Terespol. Gwiazdami wieczoru byli: Golec uOrkiestra oraz Andrzej Piaseczny. W trakcie imprezy Izabela Chajkaluk rozmawiała z Łukaszem Golcem z Golec uOrkiestra.

Marek Chcialowski

W pięciu szkołach prowadzonych przez powiat garwoliński zdawalność tegorocznych matur jest wyższa niż w kraju czy województwie mazowieckim. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Garwolinie wskaźniki te są nieznacznie niższe od krajowych, wojewódzkich czy powiatowych, a w miętneńskim Zespole Szkół zdawalność matur była na poziomie niewiele ponad 38 proc.

palace game jam

W Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim trwa Palace Game Jam. 60 osób ma dwa dni na stworzenie gry komputerowej związanej z pałacem. Hasło przewodnie to legenda.

gwiazdy w Radzyniu

W ramach Ogólnopolskiego Spotkania z Piosenką Autorską „Oranżeria”, które będzie się odbywało w Radzyniu Podlaskim wystąpią znani muzycy - Lora Szafran, Marek Dyjak i Renata Przemyk.

festyn

We wtorek, 27 czerwca w Przedszkolu nr 3 w Siemiatyczach zorganizowano rodzinny festyn. Agnieszka Bolewska-Iwaniuk odwiedziła festyn z mikrofonem, a do rozmowy zaprosiła organizatorów imprezy i gości festynu, dorosłych i dzieci.

stypendia

30 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy odbyła się uroczysta gala wręczenia Stypendium Wójta Gminy najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Kąkolewnica w roku szkolnym 2016/2017.

kola

Wiejskie organizacje kobiece zaczęły powstawać w Polsce w połowie 19. wieku. Bardzo liczne w czasach PRL w latach 90 dwudziestego wieku masowo upadały. Dziś znów możemy mówić o modzie na Koła Gospodyń Wiejskich ale i inne stowarzyszenia i grupy nieformalne działające na wsiach i w małych miasteczkach.