ks. Stanislaw Chodzko

Blisko stu kapłanów, przedstawiciel Komisji Episkopatu Polski, Papieskich Dzieł Misyjnych, liczne grono parafian żegnali zmarłego 5 października księdza kanonika Bogdana Kozioła, proboszcza parafii w Leopoldowie. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

o. Kazimierz Szymczycha

Blisko stu kapłanów, przedstawiciel Komisji Episkopatu Polski, Papieskich Dzieł Misyjnych, liczne grono parafian żegnali zmarłego 5 października księdza kanonika Bogdana Kozioła, proboszcza parafii w Leopoldowie. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

homilia 09.10.2020

Blisko stu kapłanów, przedstawiciel Komisji Episkopatu Polski, Papieskich Dzieł Misyjnych, liczne grono parafian żegnali zmarłego 5 października księdza kanonika Bogdana Kozioła, proboszcza parafii w Leopoldowie. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

Urzad Gminy Olszanka

Zakończyły się prace związane z odnawianiem budynku Urzędu Gminy w Olszance. Teraz budynek Urzędu Gminy wygląda jak nowy i jest wizytówką stolicy gminy.

jednostka

Starania strażaków z Wygnanki koło Kąkolewnicy zostaną uwieńczone sukcesem. Jednostka zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na mocy zawartego trójstronnego porozumienia pomiędzy jednostką OSP, Państwową Strażą Pożarną i gminą. Włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnance do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy i powiatu oraz umożliwi dalszy rozwój jednostki.

spis

Powszechny Spis Rolny rozpoczął się 1 września i potrwa do 30 listopada. Rolnicy mogą sami spisać się przez internet lub telefon. Do tej pory w gminie Trzebieszów spisało się zaledwie kilkanaście procent rolników. Większość rolników czeka na rachmistrzów spisowych ale ze względu na pandemię koronawirusa wywiady rachmistrzów w gospodarstwach rolnych zostały wstrzymane.

porozumienie

W Urzędzie Gminy w Trzebieszowie zostało podpisane Porozumienie Międzygminne w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz Gmin: Trzebieszów, Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski na lata 2020-2030.

Lukasz Bogusz

Samorząd Żelechowa pozyskuje środki zewnętrzne i inwestuje w poprawę infrastruktury technicznej i społecznej gminy. Dotacje z rządowych i samorządowych funduszy sprawiają, że w każdym niemal sołectwie realizowane są mniejsze lub większe zadania inwestycyjne. Co z budową oczyszczalni?

Piotr Pludowski

Burmistrz Piotr Płudowski zwołał w czwartek 8 października konferencję prasową. Dotyczyła planów modernizacji Placu Narutowicza. Burmistrz spotkał się z mediami, aby odpowiedzieć na pismo radnych klubu PiS, którzy chcą aby zrezygnowano z likwidacji miejsc postojowych na placu.