Waldemar Sabak

Kontynuowana jest budowa gminnego przedszkola i ze wsparciem środkami zewnętrznymi realizowane są dwie inwestycje proekologiczne. Dzięki nim w 29 gospodarstwach domowych wybudowane zostaną przydomowe oczyszczalnie ścieków, a w ośmiu wymienione będzie ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne.

inwestycja

Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przebudowano ponad dwa kilometry drogi na trasie Sosnowica-Urszulin-Hańsk. Jak poinformował wicestarosta parczewski, Adam Domański, wysokość dofinansowania to prawie 800 tysięcy złotych.

Dariusz Stefaniuk

Prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk był gościem Marcina Jabłkowskiego w czwartkowym wydaniu audycji O Tym Się Mówi. Rozmówca Radia Podlasie mówił o przymiarkach do odbudowy Pałacu Radziwiłłów, planowaniu budżetu pod kątem kampanii wyborczej i atakch na jego rodzinę.

Zelechow

Po niemal dwóch latach od złożenia wniosku, żelechowski samorząd otrzymał półmilionowe dofinansowanie do wykonania kompleksowej termomodernizacji budynku ośrodka kultury. Oprócz tego, w przyszłym roku, między innymi zmodernizowane zostaną dwie ulice w centrum miasta.

Dariusz Szustek

Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek był gościem Marcina Jabłkowskiego w środowej audycji O Tym Się Mówi na antenie Radia Podlasie. Rozmowa dotyczyła między innymi inwestycji w rozbudowę wysypiska odpadów w Adamkach pod Radzyniem Podlaskim, nieporozumień z urzędnikami starostwa powiatowego w Łukowie, a także sytuacji lokalnego szpitala powiatowego.

Waldemar Jaron

Mieszkańcy powiatu garwolińskiego mogą czuć się bezpiecznie, chociaż jest jeszcze sporo do zrobienia, aby poziom poczucia bezpieczeństwa w dalszym ciągu podnosić. Świadczą o tym statystyki oraz wypowiedzi uczestników debaty o bezpieczeństwie, którą zorganizowano 7 listopada.

ADAMKI

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach zbuduje nową halę z nowoczesnym sprzętem za 38 milionów złotych. To wszystko, by spełnić wymogi dotyczące recyklingu.

Zenon Stefanowski

Ponad pół tysiąca uczniów szkół prowadzonych przez gminę Kłoczew bierze udział w projekcie edukacyjnym „Kształcenie bez granic”. Koszt przedsięwzięcia, to około półtora miliona złotych, z tego blisko 500 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół biorących w nim udział.

osrodek zdrowia

6 listopada Rada Gminy Kąkolewnica wyraziła zgodę na dzierżawę Gminnego Ośrodka Zdrowia bez przetargu na 10 lat. 13 radnych głosowało „za”. Dwóch radnych obecnych na sesji Grzegorz Gałecki i Wacław Sójka nie uczestniczyło w głosowaniu.