Stanisław Kostyra

Z początkiem bieżącego roku, w większości gmin drastycznie wzrosła opłata za odbiór odpadów komunalnych. W gminie Trojanów jest to niemal dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku, ale jak podkreśla wójt, gmina nie miała w tej kwestii wiele do powiedzenia. Dla pocieszenia gospodarz gminy podaje, że w sąsiadujących z Trojanowem gminach opłaty te są jeszcze większe. O gospodarce odpadami w gminie Trojanów, z wójtem Stanisławem Kostyrą rozmawia Waldemar Jaroń.

szpital

Trwający od sierpnia spór pracowników radzyńskiego szpitala z dyrekcją placówki wciąż nie jest rozwiązany. Domagający się wzrostu płac związkowcy podpisali protokół rozbieżności. To oznacza, że kolejnym krokiem może być strajk - i to dotkliwy dla pacjentów, bo w sporze uczestniczą wszystkie związki zawodowe działające na terenie radzyńskiej placówki. To prawie pięćset osób. Dyrekcja i Starostwo Powiatowe pracują nad porozumieniem.

FELIETON

Felieton Grzegorza Welika

Albina Lubian

W tegorocznym budżecie samorząd gminy Pilawa przeznaczył ponad 7 mln zł na inwestycje i niemal tyle samo dokłada z dochodów własnych do subwencji oświatowej przekazywanej z budżetu centralnego. Największą inwestycją realizowaną przez gminę będzie rozpoczęcie budowy centrum przesiadkowego w Pilawie i rozbudowa szkoły w Gocławiu, a także poprawa infrastruktury drogowej oraz wodociągowej i kanalizacyjnej.

PROTEST

Ponad stu hodowców z powiatów: radzyńskiego, łukowskiego i parczewskiego protestowało w piątek, 11 stycznia na drogach regionu. Dołączyli do ogólnopolskiego protestu Agrounii, który w naszym regionie odbywał się również w Łosicach. Punktem zapalnym stała się decyzja rządu o imporcie wieprzowiny i protesty przeciwko odstrzałowi dzików.

PASJONACI

Zgromadzili setki tysięcy zdjęć i skanów dokumentów dotyczących historii powiatu garwolińskiego, w tym wiele unikatowych. Po raz pierwszy przeprowadzili z grupą sobie podobnych zapaleńców indeksację ksiąg dziewięciu największych parafii powiatu garwolińskiego. Wszystko to za sprawą dwóch pasjonatów historii, którzy sześć lat temu stworzyli największe wirtualne muzeum dziejów ziemi garwolińskiej.

Tomasz Majewski

Akcja gaszenia ognia trwała blisko dwie godziny. Następnie trwało dogaszanie pożaru. Jak mówił nam obecny na miejscu zdarzenia komendant łukowskiej straży pożarnej starszy brygadier Tomasz Majewski, w związki z dużym mrozem utrudniony był pobór wody z hydrantów. Sprawdzono cysternę oraz dowożono wodę z hydrantów znajdujących się na terenie łukowskiej jednostki.

Marek Szczerba

W tym roku zmieniają się zasady rozliczania z Urzędami Skarbowymi. Dotyczy to osób, które co roku składają PIT 37. Te osoby rozliczy teraz system Krajowej Administracji Podatkowej.

Lukasz Bogusz

Tegoroczny budżet miasta jest na półmilionowym plusie, a na wydatki inwestycyjne zapisano prawie 4,5 miliona złotych. Priorytetem władz samorządowych jest poprawa stanu dróg gminnych, na co przeznaczono w tym roku około 2 mln zł, a w planach również inwestycje kanalizacyjne i w mniejszym zakresie kubaturowe.