ZENON STEFANOWSKI

Jeszcze w tym roku rozpocznie się Kłoczewie realizacja inwestycji, na którą mieszkańcy czekali od kilku lat. Jest nią gruntowna przebudowa stacji uzdatniania wody, której przepustowość zostanie znacznie zwiększona. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków unijnych. Druga inwestycja, która jest w ostatnim etapie wykonania, to rozbudowa przedszkola.

ks Stanislaw Chodzko

Ks. Konstantego Kusyka wspomina ks Stanisław Chodźko

Ks Kazimierz Matwiejuk

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. kan. Kazimierz Matwiejuk.

Ks Ryszard Borkowski

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. prałat Ryszard Borkowski.

ks Miroslaw Stanczuk

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. Mirosław Stańczuk.

Ks Jozef Brzozowski

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. kan. Józef Brzozowski.

ks Henryk Drozdek

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. kan. Henryk Drozdek

ks Stefan Karwowski

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. kan. Stefan Karwowski.

ks Bernard Blonski

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. prałat Bernard Błoński.