Wojciech Zalewski

W stolicy powiatu wiele inwestuje się w infrastrukturę drogową. Budowane są i modernizowane kolejne odcinki dróg i chodników, ale powstają też nowe zatoki parkingowe. Dobiega końca przebudowa głównej ulicy miasta, na co miasto pozyskało wsparcie środkami zewnętrznymi. O realizowanych i planowanych do wykonania inwestycjach, z Wojciechem Zalewskim- kierownikiem Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego w magistracie rozmawia Waldemar Jaroń.

uroczystosci odpustowe

Dzisiaj, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w parafii św. Józefa w Międzyrzecu odbyły się uroczystości odpustowe połączone z dożynkami parafialnymi. Z wieńcami dożynkowymi przybyły delegacje mieszkańców wsi Żabce, Tłuściec, Wysokie, Halasy i Sitno. Sumę odpustową odprawił i homilię wygłosił ks. Roman Banasiewicz – proboszcz parafii Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim.

uroczystosci odpustowe

Dzisiaj, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w parafii św. Józefa w Międzyrzecu odbyły się uroczystości odpustowe połączone z dożynkami parafialnymi. Z wieńcami dożynkowymi przybyły delegacje mieszkańców wsi Żabce, Tłuściec, Wysokie, Halasy i Sitno. Sumę odpustową odprawił i homilię wygłosił ks. Roman Banasiewicz – proboszcz parafii Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim.

strazacy

Jedna z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Ulan przy wsparciu samorządu doposażyła się w nowe sprzęty, które ułatwią pracę przy gaszeniu pożarów i konserwację wozów strażackich. OSP w Sobolach zakupiła m.in. kamerę termowizyjną. Jak mówi prezes jednostki Jan Salamończyk, kamera ułatwi lokalizowanie źródła pożaru w zadymionych miejscach. Jej koszt został pokryty dzięki dofinansowaniu z Komendy Głównej Straży Pożarnej i wsparciu Urzędu Gminy Ulan- Majorat.

Zenon Stefanowski

W gminie zmieniona została metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalono stawkę tej opłaty. Obecnie za odpady segregowane mieszkaniec płaci siedemnaście złotych miesięcznie, ale kompostujący bioodpady mają pięciozłotowy upust.

Turniej

W niedzielę 23 sierpnia w Międzyrzecu odbył się Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej. Wzięło w nim udział 15 drużyn z całej Polski. Turniej wygrała drużyna Piotr Groszek z Rzeszowa i Kamil Warzocha z Głogowa Małopolskiego. Drugie miejsce zajęła para Bartek Malec i Tobiasz Kaniewski Trzecią nagrodę otrzymała drużyna – Michał Piłat z Lublina i Adam Olejniczek z Nowej Woli.

Stanislaw Kostyra

Trojanów jest jedną z ponad stu gmin na Mazowszu, gdzie mieszkańcy nie mają dostępu do gazu ziemnego. Mając na uwadze poprawę życia mieszkańców oraz troskę o czyste powietrze, na jesieni 2018 roku władze samorządowe rozpoczęły procedurę budowy sieci gazowej na terenie gminy.

Piotr Szczepanik

Nie żyje Piotr Szczepanik. Polski piosenkarz, aktor i gitarzysta autor piosenek zmarł w wieku 78 lat. W listopadzie 2012 roku Piotr Szczepanik był gościem spotkania z cyklu "Gwiazdy polskiej estrady" organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie. Spotkanie z legendą polskiej piosenki uwiecznił na fotografiach Jarosław Kurzawa. Piotr Szczepanik udzielił wtedy wywiadu Radiu Podlasie.

KAPELA RETRO

23 sierpnia w Parku Potockich w Międzyrzecu Podlaskim odbył się koncert Kapeli Retro zatytułowany „Jak za dawnych lat”. Występ cieszył się dużym zainteresowaniem. Kapela zaśpiewała m.in. dawne przeboje z zabaw podmiejskich i wiejskich. Na koncercie Kapeli Retro był Sławek Karczewski