Jubileusz

Jubileusz 70- lecia powstania obchodziło 28 maja Samorządowe Przedszkole im. Misia Uszatka w Pilawie. Uroczystość połączona była z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To ważne wydarzenie dla społeczności Pilawy, bo do przedszkola uczęszcza ponad 300 dzieci i jest jednym z nowocześniejszych w powiecie garwolińskim.

Petycja

Rolnicy z powiatu łukowskiego liczne stawili się na spotkanie, które w poniedziałek 28 maja odbyło się w szkole w Zalesiu. Mieli okazję dyskutować i zadawać pytania wojewodzie oraz przedstawicielom służb weterynaryjnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po kilkugodzinnej dyskusji, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łuków Bogumiła Rozwadowska odczytała petycję. Jeden z postulatów dotyczył odwołania zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii.

dyskusja

Rolnicy z powiatu łukowskiego liczne stawili się na spotkanie, które w poniedziałek 28 maja odbyło się w szkole w Zalesiu. Mieli okazję dyskutować i zadawać pytania wojewodzie oraz przedstawicielom służb weterynaryjnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas spotkania jako pierwszy głos zabrał wojewoda. Zapewniał, że wszyscy przyjechali aby wsłuchać się w głosy rolników i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Nie ukrywał jednak, że wszystkich obowiązują pewne zasady. Jak podkreślał wojewoda, nikt nikomu nie nakazuje likwidacji stad. Ale rolnicy muszą dostosowywać się do obowiązujących zasad bioasekuracji.

Waldemar Sabak

Samorząd gminy Górzno zaplanował na ten rok realizację inwestycji gminnych za kilkanaście milionów złotych. Oprócz tego, na ostatniej sesji, która była absolutoryjną, radni podjęli uchwałę o wprowadzeniu do budżetu następnych inwestycji wartości 2 mln zł.

rocznica

W minioną sobotę 26 maja, w Kąkolewnicy podczas uroczystej sesji Rady Gminy z okazji 600 - lecia powstania miejscowości Kąkolewnica i 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, został wręczony Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kąkolewnica oraz odsłoniono pamiątkową tablicę.

Tomasz Wrzosek

Pięć kilometrów biegiem, tyle samo rowerem i zagadka logiczna do rozwiązania. W minioną sobotę 26 maja w Siedlcach odbył się Niebanalny Triathlon Młodzieżowy. Po raz drugi zorganizowała go tutejsza Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS. Tomasz Wrzosek - zastępca dyrektora Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach, pomysłodawca imprezy powiedział Radiu Podlasie, że tym razem oprócz Wiosek SOS, Wspólnoty Młodzieżowej i świetlic środowiskowych, reprezentacje wystawiły domy dziecka z Siedlec i Kisielan, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, świetlice środowiskowe i Stowarzyszenie ,,Szansa”.

Barbara Rajkowska

Pięć kilometrów biegiem, tyle samo rowerem i zagadka logiczna do rozwiązania. W minioną sobotę 26 maja w Siedlcach odbył się Niebanalny Triathlon Młodzieżowy. Po raz drugi zorganizowała go tutejsza Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS. Barbara Rajkowska dyrektor krajowy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce powiedziała, że w Niebanalnym Triathlonie chodzi przede wszystkim o integrację instytucji pieczy zastępczej i lokalnego środowiska. ,,Bardzo nam zależy, żeby pokazać, że możemy coś osiągnąć, jeżeli się wzajemnie wspieramy” powiedziała dyrektor Rajkowska.

Lukasz Szumowski

Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski był gościem Marcina Jabłkowskiego w poniedziałkowym wydaniu audycji O Tym Się Mówi na antenie Radia Podlasie. Szef resortu zdrowia przekonywał do wprowadzanego właśnie projektu e-recepty.

Slawomir Jakubaszek

Po latach starań i uzgodnień, rajcy miejscy Garwolina na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjęli „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolin”. Dokument ten dostosowuje zapisy do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz określa politykę przestrzenną miasta. To ważny dokument m.in. dla dalszego rozwoju miasta, w tym Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.