Robert Gołaszewski

Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski w rozmowie z Radiem Podlasie komentował ostatnie wydarzenia w swoim samorządzie. Mówił między innymi o uchwalonym budżecie, apetytach na remonty dróg i wydatkach, na jakie muszą przygotować się mieszkańcy.

Romuald Murawski

Romuald Murawski, wójt Gminy Konstantynów również podsumował współpracę z KRP.

Wieslaw Panasiuk

Katolickie Radio Podlasie od wielu lat współpracuje również z Gminą Biała Podlaska. Jak wójt Wiesław Panasiuk ocenił tą współpracę?

Krzysztof Iwaniuk

Od samego początku z KRP współpracuje Gmina Terespol i wójt Krzysztof Iwaniuk

Jan Sikora

Izabela Chajkaluk rozmawiała z Janem Sikorą, wójtem Gminy Zalesie.

Wieslaw Gaska

Blisko dziewięć milionów złotych, czyli 33 procent ogólnych wydatków budżetu, zamierza samorząd gminy Borowie wydać w tym roku na inwestycje. Lwią część pieniędzy przeznaczonych na te zadania pochłonie gospodarka ściekowa i drogi. Do subwencji oświatowej gmina będzie musiała dołożyć ponad dwa miliony. Mówi Wiesław Gąska.

Seroczyn

W Seroczynie w gminie Wodynie rozpoczął działalność Klub Senior +. Mieści się w części tamtejszej remizy OSP. Na przygotowanie i wyposażenie tego miejsca gmina Wodynie otrzymała 150 tys. zł z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Pierwsze spotkanie odbyło się we wtorek 8 stycznia.

Jerzy Jaron

Ponad siedem milionów złotych zaplanował w tegorocznym budżecie samorząd gminy Miastków Kościelny na realizację inwestycji. Będą to przede wszystkim zadania związane z ochroną środowiska, a konkretnie gospodarką ściekową. Priorytetem jest zakończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej. O tegorocznych zamierzeniach inwestycyjnych, z wójtem Jerzym Jaroniem rozmawia Waldemar Jaroń.

spotkanie w Tulilowie

6 stycznia mieszkańcy gminy Międzyrzec Podlaski spotkali się w świetlicy OSP w Tuliłowie. Dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia. Spotkanie opłatkowo-noworoczne odbyło się już po raz szósty.