Ks Kazimierz Matwiejuk

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. kan. Kazimierz Matwiejuk.

Ks Ryszard Borkowski

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. prałat Ryszard Borkowski.

ks Miroslaw Stanczuk

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. Mirosław Stańczuk.

Ks Jozef Brzozowski

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. kan. Józef Brzozowski.

ks Henryk Drozdek

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. kan. Henryk Drozdek

ks Stefan Karwowski

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. kan. Stefan Karwowski.

ks Bernard Blonski

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. prałat Bernard Błoński.

ks Mieczyslaw Glowacki

Księdza Konstantego Kusyka wspomina były Rektor WSD w Opolu Nowym ks. prałat Mieczysław Głowacki.

ks Piotr Packowski

Księdza Konstantego Kusyku wspomina Ks. kan. Piotr Paćkowski Rektor WSD.