mysliwi

Bartłomiej Kurkus, siedlecki Łowczy Okręgowy, w rozmowie z Radiem Podlasie dementował zarzuty niektórych mediów i środowisk ekologicznych, mówiących o „rzezi dzików”. Gość Marcina Jabłkowskiego mówił o działalności myśliwych i prawdziwych wyliczeniach dotyczących odstrzałów.

budzet

Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w powiecie siedleckim w rozmowie z Radiem Podlasie komentował kształt tegorocznego budżetu samorządu. Chwalił również kondycję finansową powiatu, choć, jak powiedział, zawsze pieniędzy mogłoby być więcej.

Sebastian Kieliszek

Blisko 3,8 mln zł zaplanował samorząd gminy Maciejowice w tegorocznym budżecie na wydatki inwestycyjne, i będzie to w zasadzie kontynuacja zadań rozpoczętych w roku ubiegłym. Ponad 2,3 mln kosztować będzie drugi etap wodociągowania gminy, a około 750 tys. zł podłączenie przeszło 230 przyłączy wodociągowych do posesji. W planach są też inne, większe inwestycje, na które samorząd musi szukać oszczędności w ramach budżetu gminy.

Stanisław Kostyra

Z początkiem bieżącego roku, w większości gmin drastycznie wzrosła opłata za odbiór odpadów komunalnych. W gminie Trojanów jest to niemal dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku, ale jak podkreśla wójt, gmina nie miała w tej kwestii wiele do powiedzenia. Dla pocieszenia gospodarz gminy podaje, że w sąsiadujących z Trojanowem gminach opłaty te są jeszcze większe. O gospodarce odpadami w gminie Trojanów, z wójtem Stanisławem Kostyrą rozmawia Waldemar Jaroń.

szpital

Trwający od sierpnia spór pracowników radzyńskiego szpitala z dyrekcją placówki wciąż nie jest rozwiązany. Domagający się wzrostu płac związkowcy podpisali protokół rozbieżności. To oznacza, że kolejnym krokiem może być strajk - i to dotkliwy dla pacjentów, bo w sporze uczestniczą wszystkie związki zawodowe działające na terenie radzyńskiej placówki. To prawie pięćset osób. Dyrekcja i Starostwo Powiatowe pracują nad porozumieniem.

FELIETON

Felieton Grzegorza Welika

Albina Lubian

W tegorocznym budżecie samorząd gminy Pilawa przeznaczył ponad 7 mln zł na inwestycje i niemal tyle samo dokłada z dochodów własnych do subwencji oświatowej przekazywanej z budżetu centralnego. Największą inwestycją realizowaną przez gminę będzie rozpoczęcie budowy centrum przesiadkowego w Pilawie i rozbudowa szkoły w Gocławiu, a także poprawa infrastruktury drogowej oraz wodociągowej i kanalizacyjnej.

PROTEST

Ponad stu hodowców z powiatów: radzyńskiego, łukowskiego i parczewskiego protestowało w piątek, 11 stycznia na drogach regionu. Dołączyli do ogólnopolskiego protestu Agrounii, który w naszym regionie odbywał się również w Łosicach. Punktem zapalnym stała się decyzja rządu o imporcie wieprzowiny i protesty przeciwko odstrzałowi dzików.

PASJONACI

Zgromadzili setki tysięcy zdjęć i skanów dokumentów dotyczących historii powiatu garwolińskiego, w tym wiele unikatowych. Po raz pierwszy przeprowadzili z grupą sobie podobnych zapaleńców indeksację ksiąg dziewięciu największych parafii powiatu garwolińskiego. Wszystko to za sprawą dwóch pasjonatów historii, którzy sześć lat temu stworzyli największe wirtualne muzeum dziejów ziemi garwolińskiej.