homilia

- Wszędzie gdzie był i pełnił posługę kapłańską był otwarty na swoich wiernych, życzliwy, serdeczny wyrozumiały, wrażliwy na potrzeby innych – mówił biskup siedlecki Kazimierz Gurda podczas uroczystości pogrzebowych ks. kan. Andrzeja Filipiuka. 29 grudnia w parafii nawiedzenia NMP w Domanicach pożegnano jej proboszcza i jednocześnie dziekana domanickiego. Eucharystię koncelebrowali Grzegorz Suchodolski – biskup pomocniczy Diecezji Siedleckiej i ks. kan. dr Jerzy Duda, administrator parafii Domanice.

prawo farmaceutyczne 2

W audycjach z cyklu Po prostu Gospodarka sporo miejsca poświęcamy ostatnio opiece farmaceutycznej. I chyba nie ma się czemu dziwić. Wszak żyjemy w czasach pandemii, służba zdrowia w całości jest przeciążona, a pacjenci wymagają stałej opieki. Zwłaszcza ci, których dotknęły choroby przewlekłe. W ich przypadku jakiekolwiek zaburzenia w trwaniu terapii są jeszcze bardziej niewskazane od sytuacji, gdy komuś potrzebne leki na katar… Wspominana w poprzednich audycjach opieka farmaceutyczna i na tym polu ma sporo do zrobienia.

prawo farmaceutyczne 1

W audycjach z cyklu Po prostu Gospodarka sporo miejsca poświęcamy ostatnio opiece farmaceutycznej. I chyba nie ma się czemu dziwić. Wszak żyjemy w czasach pandemii, służba zdrowia w całości jest przeciążona, a pacjenci wymagają stałej opieki. Zwłaszcza ci, których dotknęły choroby przewlekłe. W ich przypadku jakiekolwiek zaburzenia w trwaniu terapii są jeszcze bardziej niewskazane od sytuacji, gdy komuś potrzebne leki na katar… Wspominana w poprzednich audycjach opieka farmaceutyczna i na tym polu ma sporo do zrobienia.

apteka 2

Słowa pandemia i koronawirus odmieniamy w ostatnim czasie praktycznie przez wszystkie przypadki znane naszemu językowi. Gdzie się nie obejrzeć, praktycznie każda dziedzina naszego życia jest w mniejszym, czy większym stopniu podporządkowana, czy poddana wpływowi tego wirusa. Na pierwszej linii frontu stoi oczywiście służba zdrowia, ale i, o czym przekonują się przede wszystkim pacjenci – również farmaceuci.

apteka 1

Słowa pandemia i koronawirus odmieniamy w ostatnim czasie praktycznie przez wszystkie przypadki znane naszemu językowi. Gdzie się nie obejrzeć, praktycznie każda dziedzina naszego życia jest w mniejszym, czy większym stopniu podporządkowana, czy poddana wpływowi tego wirusa. Na pierwszej linii frontu stoi oczywiście służba zdrowia, ale i, o czym przekonują się przede wszystkim pacjenci – również farmaceuci.

BUDZET

Łukowscy radni wprowadzili do budżetu na 2021 rok piętnaście nowych inwestycji. Czy możliwa jest ich realizacja? W urzędzie trwa analiza, która już pokazuje, że mogą być z trudności z wykonaniem przyszłorocznego budżetu.

Sebastian Kieliszek

Oprócz realizacji mniejszych inwestycji infrastrukturalnych, w gminie Maciejowice wykonywane są lub będą w najbliższym czasie duże zadania ze wsparciem środkami zewnętrznymi. To między innymi rozbudowa oczyszczalni ścieków, zakończenie wodociągowania gminy, termomodernizacja dużego obiektu szkoły w Samogoszczy czy budowa nowej siedziby władz gminy.

doktor Zbigniew Pasik

Tuż przed świętami ukazał się ostatni numer „Nowej Gazety Łukowskiej”. Czasopismo zamyka się po 25 latach. To decyzja wydawcy, czyli Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego im. Jana Stanisława Majewskiego.

Zyczenia dyrektor