Sebastian Kieliszek

Ponad 5,7 mln zł dofinansowania pozyskała w tym roku gmina Maciejowice ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych. Dzięki temu i środkom własnym prowadzona jest rozbudowa oczyszczalni ścieków, poprawiany stan infrastruktury drogowej i wykonywane inne zadania zaplanowane w budżecie.

O tym sie mowi

Dominika Martoń-Jaroszewska, wicedyrektor Zespołu Szkół w Łochowie powiedziała, że rozpalanie emocji wokół wyboru dyrektora placówki było niepotrzebne. Szkole potrzeba jest spokoju, który gwarantuje profesjonalne podejście grona pedagogicznego.

zaproszenie

Ojcowie Paulini z Sanktuarium Matki Wiary i Jedności w Leśnej Podlaskiej zapraszają na wspólną modlitwę z zespołem muzycznym VOX EREMI Wyższego Seminarium OO Paulinów w Krakowie na Skałce.

Waldemar Sabak

Jedne zadania są na ukończeniu, inne rozpoczynają się. W ubiegłym tygodniu zakończona została budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Górzno Kolonia, a w najbliższych dniach ruszy podobna inwestycja w Mierżączce i częściowo Reducinie. Dzięki rządowym środkom z tarczy antykryzysowej kontynuowana jest budowa świetlicy w Łąkach i domu strażaka w Samorządkach.

archeolog

Ponad 1000 zabytkowych przedmiotów pochodzących z okresu na przełomie 13 i 20 wieku, a wśród nich średniowieczne monety, podkowy, kule armatnie, strzemiona, gry żydowskie ale także okucia budynków czy fragmenty bram – odnaleziono podczas prac związanych z przebudową ulicy Narutowicza w Węgrowie.

Wieslaw Mazurek

Gmina Radzyń Podlaski zakupiła nowy samochód dla OSP w Bedlnie. Opiewająca na ponad 800 tysięcy złotych inwestycja została zrealizowana dzięki środkom zewnętrznym. Pozyskano je między innymi dzięki ministerialnemu dofinansowaniu i pieniądzom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Swój wkład miał także samorząd. Auto wybrano pod kątem potrzeb. To samochód, który jest dostosowany do poruszania się w „trudnym” terenie.

patron

29 września Radni Międzyrzeca Podlaskiego przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia świętego Jana Pawła II Patronem Miasta. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Albina Lubian

„Aktywizacja mieszkańców gminy Pilawa na rzecz innowacyjnych form przedsiębiorczości”- to nazwa projektu, w ramach którego zorganizowano wyjazd studyjny dla grupy mieszkańców gminy do województwa kujawsko- pomorskiego. Jego celem było zapoznanie się z różnymi formami działalności na terenach wiejskich.

STADION

Dzięki dobrej współpracy samorządu Żelechowa z Klubem Sportowym „Sęp”, stadion miejski zmienia swoje oblicze. W tym celu, dzięki dofinansowaniu środkami zewnętrznymi, wykonano trybuny wraz z siedziskami dla 200 osób i zadaszeniem, a także dokonano remontu wewnątrz budynku klubu. W planach są też inne prace, które powinny być zakończone przed przyszłorocznym jubileuszem stulecia istnienia klubu.