Szymon Bereza

Mateusz Grabda

BOZENA KWIATKOWSKA

Około 10 mln zł zainwestował w tym roku samorząd województwa mazowieckiego w poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Parysów. Dobiega też końca budowa kanalizacji sanitarnej w Parysowie, na którą gmina pozyskała unijną dotację w wysokości 1,2 mln zł. Tym samym stolica gminy będzie w stu procentach skanalizowana. Rozpoczęła się adaptacja budynku po byłym banku na klub seniora.

ks Andrzej Kania

Gdy ks. prałat Mieczysław Łuszczyński był proboszczem w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Siedlcach, funkcję wikarego pełnił obecny proboszcz parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie ks. kan. Andrzej Kania. - Ks. prałat był postacią nietuzinkową. Jego naczelne hasło, kiedy przychodził na spotkanie z wikariuszami brzmiało „mobilizujmy się” – podkreśla ks. kan. Andrzej Kania

ks. Adam Patejuk

- To był pierwszy ksiądz, którego spotkałem w murach naszego Seminarium, nim odbyłem pierwszą rozmowę kwalifikacyjną z rektorem. Był dla mnie bardziej ojcem duchownym niż proboszczem czy prałatem – wspomina ks. Mieczysława Łuszczyńskiego obecny proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Siedlcach ks. kan. Adam Patejuk.

Teresa Kozos

Zmarłego kapłana wspomina również pani Teresa Kozos z parafii Trzebieszów, której proboszczem był niegdyś śp. ks. prałat Mieczysław Łuszczyński.

ks. Jacek Swiatek

16 listopada w Domu Księży Emerytów w Opolu Nowym w przededniu 90. urodzin, po długiej chorobie, zmarł ks. prałat Mieczysław Łuszczyński, wieloletni proboszcz parafii św. Stanisława BM w Siedlcach, Honorowy Obywatel Miasta Siedlce. Zmarłego kapłana wspominają m.in. ks. kan. Andrzej Sochal - dyrektor Katolickiego Radia Podlasie oraz ks. dr Jacek Świątek - dyrektor I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach.

Marcin Zboina

W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest blisko cztery tysiące osób pozostających bez pracy, w tym niemal siedemset z prawem do zasiłku. Na różne formy pomocy dla pracodawców, w ramach tarczy antykryzysowej wydano prawie trzydzieści dwa miliony złotych.

Janina Ewa Orzelowska

Radni Rady Miasta w Węgrowie wsparli zamiar podziału województwa mazowieckiego. Wniosek w tej sprawie złożyła przewodnicząca Klubu PiS Beata Gashi. Poparło go 10 radnych. 5 było przeciw. - Przyjęte przez radnych PiS stanowisko to smutny – choć na szczęście odosobniony – przykład, jak polityka centralna niszczy samorządy, solidarność i zdrowy rozsądek – odpowiada marszałek Adam Struzik i przesyła obszerne wyjaśnienie w tej sprawie.