Dariusz Lobejko

W połowie lutego w Wiejskim Domu Kultury w Kolanie rozpocznie swoją działalność Dzienny Dom Pomocy. Docelowo będzie się on mieścił w Pałacu Łubieńskich.

Miroslaw Szekalis

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Trzebieszów, za selektywną zbiórkę śmieci zamiast 7 zł od osoby, trzeba będzie zapłacić 12 zł. Selektywna zbiórka odpadów będzie dotyczyć wszystkich mieszkańców. W przypadku niewłaściwej segregacji będzie naliczana kara w wysokości 48 zł od osoby za każdy miesiąc.

BUDZET

Po stronie dochodów i wydatków budżet gminy Żelechów kształtuje się na poziomie niewiele ponad 40 mln zł. Wydatki na zadania inwestycyjne ustalono na 3,19 mln zł. Byłoby więcej, ale prawie 6 mln zł gmina musi dopłacić z własnych środków do subwencji oświatowej, by wywiązać się z podwyżek dla nauczycieli, jak również ze zwiększonej od 1 stycznia płacy minimalnej dla pracowników oświaty.

Romuald Murawski

Obecne warunki pogodowe cieszą samorządowców. Wiosenna aura pozwala zaoszczędzić środki przeznaczone na odśnieżanie dróg. Wójt gminy Konstantynów Romuald Murawski powiedział w rozmowie z Radiem Podlasie, że samorząd nie musiał jeszcze korzystać z usług firmy zajmującej się odśnieżaniem.

Wieslaw Gaska

W gminie Borowie już od dziesięciu lat realizowane są inwestycje ze środków wyodrębnionych z budżetu na fundusz sołecki. W większości przeznaczane są one na remonty świetlic wiejskich, dróg, strażnic, placów zabaw i innych, które służą mieszkańcom danego sołectwa. Więcej o inicjatywach mieszkańców gminy Borowie w rozmowie Waldemara Jaronia z wójtem gminy Wiesławem Gąską.

spotkanie

Niemal 200 osób uczestniczyło w noworocznym spotkaniu elity samorządowo- społeczno- gospodarczej powiatu garwolińskiego. W przemówieniach nie było politycznych sporów, bo i polityków ze stolicy nie dojechali. Dominowała troska o dalszy rozwój miast i gmin powiatu we współpracy ponad podziałami.Relacja Waldemara Jaronia

Muzeum

W 2011 roku w Jabłoniu koło Parczewa zostało utworzone Muzeum Augusta Zamoyskiego. Muzeum powstało na bazie utworzonej w 1994 roku Izby Pamięci Augusta Zamoyskiego. Obecnie jest to jedyne na świecie muzeum poświęcone wybitnemu rzeźbiarzowi Augustowi Zamoyskiemu, który urodził się 28 czerwca 1893 r. w Jabłoniu.

Jerzy Jaron

Miastków Kościelny jako jedyna gmina w powiecie garwolińskim i jedna z dwudziestu na Mazowszu otrzyma rządową dopłatę do reaktywowanych 6 linii autobusowych. Środki pochodzą z uruchomionego w roku ubiegłym Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Usługę wykonywał będzie prywatny podmiot.

Ciepła zima a pszczoly

Choć kalendarzową zimę powitaliśmy już prawie miesiąc temu, próżno szukać zimowej aury. Dość wysokie temperatury jak na tę porę roku mogą stanowić zagrożenie np. dla pszczół. Jak uważa Witold Konkol, pszczelarz z kilkuletnim doświadczeniem, w powiedzeniu „Ciepła zima zabija pszczoły” jest wiele prawdy.