Elzbieta Matejko

33 księży, rodzina, przyjaciele, grupka parafian, żegnali 5 listopada zmarłego nagle w wieku 60 lat ks. Czesława Jakubca, pochodzącego z Wilczysk proboszcza parafii w Brzozowicy Dużej. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda

Paulina Lazurek

33 księży, rodzina, przyjaciele, grupka parafian, żegnali 5 listopada zmarłego nagle w wieku 60 lat ks. Czesława Jakubca, pochodzącego z Wilczysk proboszcza parafii w Brzozowicy Dużej. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda

ks. Andrzej Glasek

33 księży, rodzina, przyjaciele, grupka parafian, żegnali 5 listopada zmarłego nagle w wieku 60 lat ks. Czesława Jakubca, pochodzącego z Wilczysk proboszcza parafii w Brzozowicy Dużej. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda

ks. pral. E. Filipiuk

33 księży, rodzina, przyjaciele, grupka parafian, żegnali 5 listopada zmarłego nagle w wieku 60 lat ks. Czesława Jakubca, pochodzącego z Wilczysk proboszcza parafii w Brzozowicy Dużej. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda

Homilia Bp K. Gurda

33 księży, rodzina, przyjaciele, grupka parafian, żegnali 5 listopada zmarłego nagle w wieku 60 lat ks. Czesława Jakubca, pochodzącego z Wilczysk proboszcza parafii w Brzozowicy Dużej. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda

Jerzy Jaron

Zakończyła się trwająca cztery lata inwestycja, dzięki której mieszkańcy Kujaw, Woli Miastkowskiej, Przykór i Glinek posiadają już dostęp do kanalizacji sanitarnej. Ku końcowi zbliża się też rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym. Koszt obu inwestycji, to ponad 12 mln zł, ale udało się je zrealizować dzięki pozyskanemu przez gminę wsparciu środkami zewnętrznymi.

Bartosz Tarachulski

Dariusz Szustek

Rozmowa ze starostą łukowskim Dariuszem Szustkiem

Waldemar Sabak

Koronawirus nie wpłynął specjalnie na realizację zapisanych w budżecie na ten rok inwestycji w gminie Górzno. Ostatnie dni to wyłonienie dwóch firm przetargowych na opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej w trzech miejscowościach. Ku końcowi zbliża się budowa świetlicy wiejskiej i modernizacja boiska sportowego w Łąkach, a jeszcze w tym roku powinien być oddany stan surowy domu strażaka w Samorządkach.