Olga Koc

- Wszędzie gdzie był i pełnił posługę kapłańską był otwarty na swoich wiernych, życzliwy, serdeczny wyrozumiały, wrażliwy na potrzeby innych – mówił biskup siedlecki Kazimierz Gurda podczas uroczystości pogrzebowych ks. kan. Andrzeja Filipiuka. 29 grudnia w parafii nawiedzenia NMP w Domanicach pożegnano jej proboszcza i jednocześnie dziekana domanickiego. Eucharystię koncelebrowali Grzegorz Suchodolski – biskup pomocniczy Diecezji Siedleckiej i ks. kan. dr Jerzy Duda, administrator parafii Domanice.

ks. pralat Edward Jarmoch

- Wszędzie gdzie był i pełnił posługę kapłańską był otwarty na swoich wiernych, życzliwy, serdeczny wyrozumiały, wrażliwy na potrzeby innych – mówił biskup siedlecki Kazimierz Gurda podczas uroczystości pogrzebowych ks. kan. Andrzeja Filipiuka. 29 grudnia w parafii nawiedzenia NMP w Domanicach pożegnano jej proboszcza i jednocześnie dziekana domanickiego. Eucharystię koncelebrowali Grzegorz Suchodolski – biskup pomocniczy Diecezji Siedleckiej i ks. kan. dr Jerzy Duda, administrator parafii Domanice.

homilia

- Wszędzie gdzie był i pełnił posługę kapłańską był otwarty na swoich wiernych, życzliwy, serdeczny wyrozumiały, wrażliwy na potrzeby innych – mówił biskup siedlecki Kazimierz Gurda podczas uroczystości pogrzebowych ks. kan. Andrzeja Filipiuka. 29 grudnia w parafii nawiedzenia NMP w Domanicach pożegnano jej proboszcza i jednocześnie dziekana domanickiego. Eucharystię koncelebrowali Grzegorz Suchodolski – biskup pomocniczy Diecezji Siedleckiej i ks. kan. dr Jerzy Duda, administrator parafii Domanice.

prawo farmaceutyczne 2

W audycjach z cyklu Po prostu Gospodarka sporo miejsca poświęcamy ostatnio opiece farmaceutycznej. I chyba nie ma się czemu dziwić. Wszak żyjemy w czasach pandemii, służba zdrowia w całości jest przeciążona, a pacjenci wymagają stałej opieki. Zwłaszcza ci, których dotknęły choroby przewlekłe. W ich przypadku jakiekolwiek zaburzenia w trwaniu terapii są jeszcze bardziej niewskazane od sytuacji, gdy komuś potrzebne leki na katar… Wspominana w poprzednich audycjach opieka farmaceutyczna i na tym polu ma sporo do zrobienia.

prawo farmaceutyczne 1

W audycjach z cyklu Po prostu Gospodarka sporo miejsca poświęcamy ostatnio opiece farmaceutycznej. I chyba nie ma się czemu dziwić. Wszak żyjemy w czasach pandemii, służba zdrowia w całości jest przeciążona, a pacjenci wymagają stałej opieki. Zwłaszcza ci, których dotknęły choroby przewlekłe. W ich przypadku jakiekolwiek zaburzenia w trwaniu terapii są jeszcze bardziej niewskazane od sytuacji, gdy komuś potrzebne leki na katar… Wspominana w poprzednich audycjach opieka farmaceutyczna i na tym polu ma sporo do zrobienia.

apteka 2

Słowa pandemia i koronawirus odmieniamy w ostatnim czasie praktycznie przez wszystkie przypadki znane naszemu językowi. Gdzie się nie obejrzeć, praktycznie każda dziedzina naszego życia jest w mniejszym, czy większym stopniu podporządkowana, czy poddana wpływowi tego wirusa. Na pierwszej linii frontu stoi oczywiście służba zdrowia, ale i, o czym przekonują się przede wszystkim pacjenci – również farmaceuci.

apteka 1

Słowa pandemia i koronawirus odmieniamy w ostatnim czasie praktycznie przez wszystkie przypadki znane naszemu językowi. Gdzie się nie obejrzeć, praktycznie każda dziedzina naszego życia jest w mniejszym, czy większym stopniu podporządkowana, czy poddana wpływowi tego wirusa. Na pierwszej linii frontu stoi oczywiście służba zdrowia, ale i, o czym przekonują się przede wszystkim pacjenci – również farmaceuci.

BUDZET

Łukowscy radni wprowadzili do budżetu na 2021 rok piętnaście nowych inwestycji. Czy możliwa jest ich realizacja? W urzędzie trwa analiza, która już pokazuje, że mogą być z trudności z wykonaniem przyszłorocznego budżetu.

Sebastian Kieliszek

Oprócz realizacji mniejszych inwestycji infrastrukturalnych, w gminie Maciejowice wykonywane są lub będą w najbliższym czasie duże zadania ze wsparciem środkami zewnętrznymi. To między innymi rozbudowa oczyszczalni ścieków, zakończenie wodociągowania gminy, termomodernizacja dużego obiektu szkoły w Samogoszczy czy budowa nowej siedziby władz gminy.