Stanislaw Puch

9 milionów to kwota, jaką w tym roku wyda Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie na aktywizację osób bezrobotnych. Pieniądze pochodzą z Funduszu Pracy oraz z Funduszy Europejskich. Ich wydawane już się rozpoczęło.

RZECZNIK

Przedsiębiorców oferujących sprzedaż różnego rodzaju usług jest na rynku coraz więcej, ale też rośnie liczba skarg zgłaszanych przez konsumentów, którzy czują się oszukani przez firmy np. proponujące tańszą energię elektryczną czy abonament za usługi telekomunikacyjne. Co zrobić, by nie dać się naciągnąć na „tani prąd” czy abonament?

Grzegorz Uss

Nadleśnictwo Łuków apeluje do wszystkich, którzy odwiedzają łukowskie lasy, czy też spacerują po Rezerwacie Jata, aby uważali na watahy zdziczałych psów. Dwie takie grupy czworonogów przebywają teraz na terenie nadzorowanym przez Nadleśnictwo. Psy są groźne i nie boją się ludzi.

Kardiologia

Zarząd Centrum Kardiologii w Józefowie chce przekazać cesją Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Garwolinie kontrakt, który ma na swoje usługi w zakresie kardiologii. Oznacza to, że specjalistyczny sprzęt, fachowcy i kompleksowa opieka kardiologiczna będą bliżej pacjenta garwolińskiego szpitala powiatowego, a po remoncie pomieszczeń przeniesione zostaną na jego teren.

starosta Janusz Koziol

Starosta Kozioł, starosta Wolski i starosta Szcześniak? Czy jest to nam potrzebne? – pytał na sesji Rady Powiatu Łukowskiego radny Krzysztof Fornal. Tym pytaniem nawiązał do zmiany w Statucie Powiatu, wprowadzającej stanowisko urzędującego członka Zarządu Powiatu, który ma nadzorować rozbudowę łukowskiego szpitala.

Krzysztof Fornal

Starosta Kozioł, starosta Wolski i starosta Szcześniak? Czy jest to nam potrzebne? – pytał na sesji Rady Powiatu Łukowskiego radny Krzysztof Fornal. Tym pytaniem nawiązał do zmiany w Statucie Powiatu, wprowadzającej stanowisko urzędującego członka Zarządu Powiatu, który ma nadzorować rozbudowę łukowskiego szpitala.

Mariusz Kucewicz

6 lutego w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach odbyła się konferencja poświęcona kształceniu zawodowemu kierowców.

Jan Oleksiuk

6 lutego w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach odbyła się konferencja poświęcona kształceniu zawodowemu kierowców.

Jan Buczek

6 lutego w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach odbyła się konferencja poświęcona kształceniu zawodowemu kierowców.