• Katolickie Radio Podlasie
  • e-mail
  • SMS
  • Radio

budzet

Dziś, 24 stycznia odbyła się sesja Rady Gminy Stara Kornica. Radni głosowali nad tegorocznym budżetem. 14 z nich głosowało „za”. Tylko radny Stanisław Maciejuk był przeciwny.

budzet

Dziś, 24 stycznia odbyła się sesja Rady Gminy Stara Kornica. Radni głosowali nad tegorocznym budżetem. 14 z nich głosowało „za”. Tylko radny Stanisław Maciejuk był przeciwny.

Arkadiusz Mazurkiewicz

Arkadiusz Mazurkiewicz - UKS 11 Siedlce

Teodor Mollov

Teodor Mollov - trener PGE MKK Siedlce

Mateusz Januszewski

Mateusz Januszewski - libero KPS Siedlce

Maciej Nowak

Maciej Nowak - II trener KPS Siedlce

Zenon Stefanowski

Reforma szkolnictwa wymaga od samorządów wielu przygotowań i podejmowania ważnych i nie zawsze popularnych decyzji. W trzech placówkach szkolnych prowadzonych przez gminę Kłoczew obniżony zostanie stopień organizacyjny do czwartej klasy, liczba godzin dydaktycznych ogółem ulegnie zmniejszeniu, przewidziane są redukcje w zatrudnieniu, ale żaden z nauczycieli pracy nie straci.

Maria Perek

Miasto Garwolin planuje przystąpić do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli ubiegać się o nawet 75 proc. dofinansowanie zakupu pieca o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.

wod-kan

Kolejna próba wyjścia z impasu związanego z gospodarką wodno-ściekową w Łaskarzewie nie powiodła się. Teraz miasto będzie musiało zaciągnąć 1,5- milionowy kredyt, by zapłacić firmie Elmar nałożone przez sąd zobowiązanie pieniężne za modernizację stacji uzdatniania wody, którą miasto użytkuje od prawie 6 lat.