Droga Krzyżowa

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Droga Krzyżowa - Aneta Misior
2016-03-18 18:10:00 Artykuł czytany 2248 razy


Rozważania Drogi Krzyżowej nadesłane na konkurs przez Anetę Misior – z miejscowości Świder w gminie Wola Mysłowska w powiecie łukowskim.


Twoja Droga Krzyżowa, Jezu, do której rozważania za chwilę przystąpię, jest najtrafniejszym i jedynym przykładem nieskończonego miłosierdzia. Obecne jest ono w Twojej postawie brania na siebie wszelkich ludzkich grzechów, a przede wszystkim w postawie nieograniczonej zdolności udzielania przebaczenia. Ja, poszukując dziś miłości, pragnę wybrać Cię za przewodnika i udać się z Tobą w drogę. Pragnę na niej spotkać tych wszystkich, dla których mogę być darem – wszystkich poddawanych ciężkim doświadczeniom, przygniecionych ciężarem popełnionych grzechów, którzy już nie mają siły na odkrywanie pięknej prawdy o Bożym Miłosierdziu.

STACJA I. Pan Jezus na śmierć skazany

Święta Siostra Faustyna pisze w swoim Dzienniczku: „Dziękuję Ci, Jezu, któryś wpierw wypił ten kielich goryczy, nim mnie, złagodzony, podałeś. Oto przyłożyłam usta do tego kielicha woli Twojej świętej, niech mi się stanie według upodobań Twoich, niechaj się stanie ze mną to, co zakreśliła mądrość Twoja przed wiekami. Pragnę wysączyć kielich przeznaczeń aż do ostatniej kropelki, nie chcę badać ich przeznaczenia; w goryczy — radość moja, w beznadziejności — ufność moja.” [343]

W ten wyjątkowy w historii piątek moje spojrzenie spotyka się ze spojrzeniem skazanego Jezusa. Chrystus z rozerwanym sercem czeka na moją decyzję – czy będę Go bronić, czy Go opuszczę. I gdy już mam zamiar krzyknąć, że zostanę z Nim do końca, przypominam sobie o wszystkich moich grzechach, które sprawiają, że niczym się nie różnię od tłumu skazującego Jezusa. Ilekroć z oburzeniem patrzę na tych, którzy podjęli decyzję o zabiciu Jezusa, tylekroć występuję przeciwko sobie samemu – bo w czym jestem lepszy, grzesząc tak samo jak inni i tym samym pomagając w pojmaniu? Jednak miłosierny Bóg daje mi liczne szanse na nawrócenie, szczególnie dziś w ten kolejny Wielki Piątek w moim życiu. Patrząc na Ciebie, upokorzony Jezu, proszę o odwagę i roztropność w upominaniu grzeszących. Moja walka o zbawienie bliźniego powinna przejawiać się dezaprobatą na jego grzechy, niesieniem pomocy w duchowej potrzebie. Często jednak zapominam, że pouczenie ma płynąć z miłości, a nie postawy wywyższenia się nad kimś, kogo uznaję za gorszego ode mnie.  Moje grzechy stają się niewidoczne, bo zajmuję się tylko cudzymi. Dziś rodzi się we mnie głębokie pragnienie wypełniania uczynków miłosierdzia, a w tym miejscu Drogi Krzyżowej – odpowiedzi na wezwanie do braterskiego upominania.

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA II. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Z Dzienniczka świętej Siostry Faustyny: „Jezus miał wzrok spuszczony na ziemię. Wyczułam, co wówczas się działo w Najsłodszym Sercu Jezusa. Niech każda dusza rozważa, co Jezus cierpiał w tym momencie. Na wyścigi znieważali Pana. Zastanawiałam się: skąd taka złość w człowieku, a jednak grzech to sprawia – spotkała się Miłość i grzech.” [408] Dalej Posłanniczka Bożego Miłosierdzia pisze: „Cierpienie jest skarbem największym na ziemi – oczyszcza duszę. W cierpieniu poznajemy, kto jest dla nas prawdziwym przyjacielem. Prawdziwą miłość mierzy się termometrem cierpień. Jezu, dziękuję Ci za codzienne drobne krzyżyki”. [342, 343]

Jezu, dlaczego zgodziłeś się wziąć krzyż? Nie odpowiesz słowami, ale już pokazałeś mi sens tej wielkiej tajemnicy, spędzając 40 dni w Ogrójcu, a teraz wraz z belką krzyża obarczając się moimi ludzkimi słabościami. Sens Twojego cierpienia jest ukryty w niezmierzonej miłości do człowieka skazującego Cię na krzyż. W milczeniu przyjmujesz to, co przygotował dla Ciebie Ojciec, nie szukasz osoby, która by Cię wyręczyła. Podczas gdy Ty z pokorą dajesz się przygnieść ogromnym krzyżem, ja – egoista – zastanawiam się nad swoimi małymi krzyżykami, pytam, dlaczego to na mnie spadło jakieś cierpienie, a nie na kogoś innego, przecież nie zasłużyłem. Odpowiedź znajduję, patrząc teraz na Ciebie, bowiem krzyż jest ceną za miłość. Jeżeli będę kochać, dam się przybić za bliźniego jak Ty za mnie. W tym miejscu proszę Cię o zdolność pouczania nieumiejętnych, abym potrafił bez zarozumiałości pomóc odnaleźć sens istnienia tym, którzy jeszcze nie potrafią wnosić dobra w swoje życie. Posłuż się mną, Panie.

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


STACJA III. Jezus upada po raz pierwszy

Święta Siostra Faustyna pisze: „Jezu mój, Ty sam wiesz, ile cierpię prześladowań, a tylko dlatego, że jestem Ci wierna i że silnie stoję przy żądaniach Twoich. Tyś siłą moją, wspieraj mnie, abym zawsze wiernie spełniła wszystko, co żądasz ode mnie. Ja sama z siebie nic nie mogę, ale jeżeli Ty mnie wspierasz, niczym mi są wszystkie trudności. O Panie, widzę dobrze, że życie moje od pierwszej chwili, kiedy dusza moja otrzymała zdolność poznania Ciebie, jest ustawiczną walką, i to coraz zaciętszą. Każdego poranka w czasie rozmyślania gotuję się do walki na cały dzień, a Komunia Święta jest mi zapewnieniem, że zwyciężę”. [91]

Jezu, stając się człowiekiem, nie przychodzisz na ziemię chroniony boskim pancerzem.  Fizycznie nie różnisz się ode mnie, więc mogę próbować sobie wyobrazić, jak boli Cię każdy cios, ile wysiłku kosztuje każdy krok. Niemalże wszyscy, widząc Twój pierwszy upadek, myślą, że za chwilę się poddasz. Ty, prawdziwy Królu, jednak powstajesz, bo wiesz, że zatrzymanie się w tym momencie oznaczałoby przegraną w walce o moje życie. Uczysz mnie wytrwania, czerpania siły z wiernej i bezwarunkowej miłości. W chwilach rezygnacji i poczucia bezsensu przypomnę sobie Twój obecny obraz – przyznającego się do słabości, ale udoskonalonego miłością. Twoja postawa jest dla mnie także wzorem cierpliwego znoszenia krzywd. Pragnę wykorzenić ze swojego serca chęci odwetu, zemsty, a zasiać w nim dobro. Odpowiem nim na czynione wobec mnie zło.

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA IV. Pan Jezus spotyka swoją Matkę


Z Dzienniczka świętej Siostry Faustyny: „Wtem ujrzałam Najświętszą Pannę niewymownie piękną, która się zbliżała się do mnie od ołtarza do mojego klęcznika i przytuliła mnie do siebie, i rzekła mi te słowa: Jestem wam Matką z niezgłębionego Miłosierdzia Boga. Ta dusza Mi jest najmilszą, która wiernie wypełnia wolę Bożą. Dała mi zrozumieć, ze wiernie wypełniłam wszystkie życzenia Boga i w ten sposób znalazłam łaskę w oczach Jego. Bądź odważna, nie lękaj się złudnych przeszkód, ale wpatruj się w Mękę Syna Mojego, a tym sposobem zwyciężysz. [449]

Oto najbardziej wzruszający moment Drogi Krzyżowej – spotkanie z Matką. Jest ono wyjątkowe, bo odbywa się w całkowitym milczeniu. Nie słowa, ale obecność daje Ci umocnienie w dźwiganiu krzyża do końca. Zdumiewa mnie, ileż musisz mieć w sobie siły, że nie porzucasz krzyża i nie biegniesz wtulić się w ramiona tej, która nosiła Cię pod swoim sercem. Jak bardzo Maryja jest poddana woli Bożej, skoro nie próbuje odciągnąć Cię od tego cierpienia? Jej serce jest przeszyte mieczem boleści, ale widać to jedynie w pełnym żalu spojrzeniu. Oddaje Cię Bogu, bo rozumie i ufa, że to, co się za chwilę dokona na krzyżu, ma wymiar boski i dotknie już na wieki cały świat. Jej cierpienie potrwa tylko tu na ziemi. Pragnę na wzór Maryi pocieszać strapionych, dając im poczucie bliskości i trwając przy nich cierpliwie w trudach życia.

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

STACJA V. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

Święta Siostra Faustyna tak zwraca się do Jezusa: „O Jezu mój, Ty nie nagradzasz za pomyślność czynu, ale za szczerą wolę i trud podjęty; dlatego jestem zupełnie spokojna, chociażby były wszystkie poczynania i wysiłki moje zniweczone albo nigdy nie urzeczywistnione. Jeżeli zrobię wszystko, co jest w mej mocy, reszta nie do mnie należy, i dlatego największe burze nie zamącają głębi spokoju. W sumieniu moim mieszka wola Boża”. [952]

Żołnierze, zmartwieni, że możesz umrzeć przed przybiciem do krzyża, zmuszają Szymona do pomocy. Cyrenejczyk bierze na siebie ciężką belkę, ale nie krzyż – krzyż niósłby wtedy, gdyby jego pomoc wynikała z dobrej woli. Często jednak i w swoim życiu zaczynam od poziomu Szymona. Bóg zsyła mi krzyże, a ja się bronię przed ich przyjęciem. Dopiero po jakimś czasie odkrywam, że nawet przymuszone przyjęcie trudnej sytuacji zbliża mnie do krzyża Chrystusa i pozwala stanąć po stronie skazanego. Wokół mnie także wielu ludzi dźwiga różne brzemiona – jednym z najgorszych jest brzemię choroby. Rozejrzę się, kto najbardziej potrzebuje mojej pomocy i odwiedzę go, niosąc nie tylko pomoc materialną, ale przede wszystkim wymazując poczucie osamotnienia i opuszczenia.

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA VI. Weronika ociera twarz Pana Jezusa

W swoim Dzienniczku Święta Siostra Faustyna cytuje takie słowa Jezusa: „Córko Moja, w tej medytacji rozważ miłość bliźniego: czy miłością twoją ku bliźnim kieruje miłość Moja, czy modlisz się za nieprzyjaciół? Czy życzysz dobrze tym, którzy w jakikolwiek sposób cię zasmucili albo obrazili? Wiedz o tym, że cokolwiek dobrego uczynisz jakiejkolwiek duszy, przyjmuję jakobyś Mnie samemu to uczyniła.” [1768]


Krok w krok podąża za Tobą Weronika. Przygląda się i współczuje. Wreszcie swoje współcierpienie ujawnia poprzez gest ofiarnej miłości. Weronika podchodzi i obciera z krwi oraz potu Twoją świętą twarz. Wydawałoby się, że ten uczynek miłosierny to niewiele w tak dramatycznych chwilach skazańca. To nie tylko drobna fizyczna pomoc, ale co najważniejsze – przyznanie się do Ciebie, wyjście poza szalejący z nienawiści tłum oraz potępienie niesłusznego wyroku. Nie pozostajesz dłużnikiem pokornej Weroniki, odpłacasz jej odbiciem swojego Boskiego wizerunku. Ja za naśladowanie Twojego życia także mam szansę otrzymać najpiękniejszy prezent – stan łaski uświęcającej. W tym miejscu proszę Cię, aby nigdy nie zabrakło mi wody, którą będę mógł się podzielić ze spragnionym bliźnim.

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA VII. Pan Jezus upada po raz drugi

Z Dzienniczka świętej Siostry Faustyny: „Chwała miłosierdzia Bożego już rozbrzmiewa mimo wysiłków nieprzyjaciół i samego szatana, który tak bardzo nienawidzi miłosierdzia Bożego, a dzieło to najwięcej mu wydrze dusz, dlatego duch ciemności kusi nieraz gwałtownie osoby dobre, aby utrudniały dziełu temu. Jednak poznałam jasno, że wola Boża już się pełni — i spełni się aż do ostatniej kropli. Największe wysiłki nieprzyjaciół nie udaremnią najmniejszego szczegółu z tego, co Pan postanowił. Mniejsza o to, że są momenty, jakoby dzieło to było zupełnie zniszczone — ono wtenczas się gruntuje”. [1659]

Im dalszy etap drogi krzyżowej, tym coraz gorsze grzechy do wzięcia na barki i oto ciężar krzyża miłości kolejny raz powala Cię na ziemię. Twoja przed chwilą oczyszczona twarz teraz uderza o brudne przydrożne skały. Rozgniewany lud czeka na największe widowisko, jakim będą wydarzenia na Golgocie, dlatego Twój drugi upadek jest kolejnym powodem do opluwania, popychania i bicia. Płacisz za grzechy, które dwa tysiąclecia później popełniam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem.  I znów wspomnienie raz przyjętej woli Ojca oraz pełne miłości spojrzenie na mnie – grzesznika – buduje w Tobie siły na drugie powstanie. Twoje upadki są odwzorowaniem mojego życia, w którym nie raz upadam zwiedziony pokusą grzechu. Sztuką jest powstać, dlatego dajesz mi łaskę swojego miłosierdzia, która jak dźwignia pomaga mi dążyć ku niebu. Patrząc na Twoje nieszczęście, Jezu, proszę o światło, dzięki któremu rozpoznam w moim otoczeniu wszystkich głodnych. Pragnę podzielić się z nimi chlebem, a szczególnie teraz w okresie Wielkiego Postu ofiarować im swoją jałmużnę.

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


STACJA VIII. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Święta Siostra Faustyna tak postanawia w swoich zapisach: „Cierpieć – nie skarżąc się, pocieszać innych, a swoje własne cierpienia topić w Najświętszym Sercu Jezusa. Wszystkie wolne chwile od obowiązków spędzę u stóp Najświętszego Sakramentu. U stóp Pana szukać będę światła, pociech i siły. Nieustannie będę Bogu okazywać wdzięczność za wielkie miłosierdzie względem mnie, nie zapominając nigdy o dobrodziejstwach, jakie mi uczynił Pan”. [224]

Jakże niełatwo jest zrozumieć, dlaczego musisz przechodzić tak okrutną mękę. I właśnie nadchodzi moment kolejnego współczucia. Będąc na skraju wytrzymałości, spotykasz na swojej drodze kobiety, które szczerze płaczą nad Twoim losem. Z perspektywy ludzkiej jest to piękny gest, wypływający prosto z serca. Ale Ty, Panie, nie pragniesz skupiania się na Twoim cierpieniu, nie rozżalasz się nad sobą wraz z napotkanymi niewiastami. Zależy Ci, aby skoncentrować ich myślenie na ich własnym życiu i przekazujesz wówczas słowa pełne miłosierdzia i troski: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale same nad sobą płaczcie, i nad synami waszymi”. Postawa niewiast ma często swoje miejsce także w mojej codzienności, dlatego Twoja wypowiedź pobudza moją duszę do pokuty i skoncentrowania się najpierw na swoim zbawieniu. Zainspirowany Twoim zachowaniem, proszę, naucz mnie nieść poprzez dobrą radę pomoc wątpiącym. A jeżeli nie wystarczy mi mądrości, dodaj odwagi do kierowania ich wzroku na Słowo Boże.

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA IX. Pan Jezus upada po raz trzeci

Święta Siostra Faustyna poznaje, że upadek Jezusa jest spowodowany okropnością naszych grzechów i tak pisze: „Dziś weszłam w gorzkość męki Pana Jezusa; cierpiałam czysto duchowo, poznałam, jak straszny jest grzech. Dał mi Pan poznać całą odrazę do grzechu. Wewnętrznie, w głębi mej duszy, poznałam, jak straszny jest grzech, chociażby najmniejszy, jak bardzo dręczył duszę Jezusa. Wolałabym tysiąc piekieł cierpieć, niż popełnić chociażby najmniejszy grzech powszedni”. [1016]


Gdy już droga na Golgotę ma się ku końcowi, jesteś na skraju ludzkiej wytrzymałości. Po raz trzeci upadasz. Mógłbyś tu już spokojnie skonać, bo śmierć powoli nadchodzi. Wszyscy na Twoim miejscu powiedzieliby, że dalszy trud nie ma żadnego sensu, przecież i tak zginę. Ty, Zbawicielu, jednak skrywasz tajemnicę miłości, która sprawia, że wstajesz i ruszasz dalej ścieżką przygotowaną przez Boga Ojca. Patrzę na to ze zdumieniem, ale i zaczynam rozumieć, że to właśnie miłość jest tą niezgłębioną siłą, dzięki której trwasz do końca w raz powiedzianym „tak”. To, kim teraz jestem i co mam, zawdzięczam Twemu trzykrotnemu powstaniu. I choć nie chronisz mnie przed upadkiem, to podajesz rękę, bym mógł się podźwignąć z ciężarem najczęściej popełnianych grzechów. Chcąc oddać przysługę innemu człowiekowi na wzór Twojego miłosierdzia, proszę o dar dostrzegania ludzi bezdomnych fizycznie i duchowo. Tak, abym dla tych pierwszych był gotów otworzyć drzwi swojego domu, a dla zagubionych duchowo – drzwi swojego serca.

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


STACJA X. Pan Jezus z szat obnażony

Tak w swoim Dzienniczku święta Siostra Faustyna opisuje pewne czwartkowe popołudnie: „Stanął nagle Jezus przede mną obnażony z szat, okryty ranami na całym ciele, oczy tonęły we krwi i łzach, twarz cała zeszpecona, pokryta plwocinami. Wtem mi powiedział Pan: Oblubienica musi być podobna do Oblubieńca swego. Zrozumiałam te słowa do głębi. Tu nie ma miejsca na jakieś wątpliwości. Podobieństwo moje do Jezusa ma być przez cierpienie i pokorę. [268] Upokorzenie to pokarm codzienny”. [92]

Droga krzyżowa trwa już tak długo, że rany przywarły do szat.  Żołnierze zdzierają je z Ciebie, tym samym wyrządzając Ci ból nie do zniesienia. Te fizyczne katusze są jednak niczym wobec niewyobrażalnej krzywdy moralnej. Ta boli najbardziej. Oto stoisz nagi, a Twoim jedynym odzieniem jest zaschnięta krew. Nie do pojęcia jest uczucie wstydu i upokorzenia, które Ci teraz towarzyszy. Wyrzekasz się swojej godności i czystości na rzecz tego, bym ja był godny czystej relacji z Bogiem. Dla mnie jest to najbardziej wzruszający, choć bolesny widok – widok stojącej przede mną najświętszej Miłości. Uświadamia mi on także to, jak wiele razy ja ponawiam w swojej codzienności scenę obnażenia poprzez osądy, plotki, niedyskrecję. W tym miejscu proszę Cię, Panie, o dar dostrzegania ludzi nagich, żyjących w tak skrajnej nędzy, że aż nie mających w co się ubrać. I nie chodzi tu o to, bym oddał to, co mi już nie jest potrzebne, ale o to, bym umiał się dzielić tym, co ma dla mnie wartość.

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


STACJA XI. Pan Jezus przybity do krzyża


Z Dzienniczka świętej Siostry Faustyny: „Wieczorem ujrzałam Pana Jezusa ukrzyżowanego. Z rąk i nóg, i boku spływała Krew Przenajświętsza. Po chwili rzekł do mnie Jezus: To wszystko dla zbawienia dusz. Rozważ, córko Moja, co ty czynisz dla ich zbawienia. Odpowiedziałam: Jezu, gdy patrzę na Mękę Twoją, to ja prawie nic nie czynię w ratowaniu dusz. I powiedział mi Pan: Wiedz, córko Moja, że twoje codzienne ciche męczeństwo w zupełnym poddaniu się woli Mojej wprowadza wiele dusz do nieba, a kiedy ci się zdaje, że cierpienie przechodzi siły twoje, patrz w rany Moje, a wzniesiesz się ponad wzgardę i sądy ludzkie. Rozważanie Mojej męki dopomoże ci się wznieść ponad wszystko.” [1184]

Moje serce drży, gdy oczy skierowane są teraz na ukrzyżowanego Jezusa. Chociaż nie uczestniczyłem fizycznie w tym wydarzeniu, to i tak jako człowiek jestem jego autorem po dzisiejsze czasy. Strach przyznać się do tej brutalnej prawdy, ale to właśnie moje grzechy przybiły Cię do drewnianej belki. Umierać dla miłości, nie czując się kochanym, to najgorsze piekło. Nic nie jest jednak w stanie powstrzymać ogromu Twojego miłosierdzia. Nawet w tak okrutnej, szokującej chwili zwracasz się ku grzesznikowi i walczysz o wieczność zawieszonych obok Ciebie złoczyńców. Za zgodą człowieka wykorzystujesz każdą okazję, aby obdarzyć go życiem i szczęściem. Dajesz Dobremu Łotrowi nadzieję, a ja pragnę na Twój wzór zachęcać do poprawy życia wszystkich więźniów. Ogarnę ich tą modlitwą: Nakazałeś nam, Panie, pamiętać o więźniach: prosimy Cię za nimi. Skazanych niewinnie uchroń od nienawiści i przeklinania niesprawiedliwych sędziów. Daj im zachować prawość i miłość do Ciebie. Tym, którzy cierpią za winy popełnione, daj łaskę, aby mogli zrozumieć błędy swoje i za nie żałowali, a nam, Panie, daj światło Ducha Świętego, naucz nieść braciom naszym uwięzionym miłość i nadzieję, abyśmy wspólnie osiągnęli Twoje Królestwo.

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


STACJA XII. Pan Jezus umiera na krzyżu

Oto, jak święta Siostra Faustyna współcierpi z umierającym Zbawicielem: „O mój Jezu, jak dobrze być na krzyżu, ale z Tobą. Z Tobą, Miłości moja, dusza moja jest stale rozpięta na krzyżu i napawa się goryczą. Ocet i żółć dotyka się ust moich, ale dobrze, dobrze, że tak jest, bo przecież Twe Serce Boże w ciągu życia całego poiło się goryczą, a za miłość otrzymywałeś niewdzięczność. Tak bardzo byłeś zbolały, że z ust Twoich wyrwała się ta bolesna skarga: że szukałeś, kto by Cię pocieszył, a nie znalazłeś.” [1609]

Chryste, już kilka godzin wisisz na krzyżu. Jesteś panem swej śmierci i sam wybierasz jej moment. Składasz swojego ducha Ojcu, skłaniasz głowę i umierasz. W tej chwili dokonuje się Twoje zbawienne posłannictwo. Triumfują ci, którzy doprowadzili Cię na Golgotę, nie wiedząc, że Bóg-człowiek dokonał największego w historii zwycięstwa. Twoja miłość przetrwała wszelkie ciosy dzięki zaufaniu, jakie powierzyłeś Ojcu. Obraz Ciebie, umierającego, przybliża mnie do poznania nieskończonego miłosierdzia, do poddania się woli Boga. Ty wyznaczasz cel mojemu życiu – tym celem jest wieczność. Śmierć już nie wydaje się taka straszna, jest tylko przepustką do przebywania w Twojej Boskiej chwale. Na krzyżu dokonujesz także przebaczenia – największego aktu miłosierdzia. Naucz mnie urazy chętnie darować. Nie tylko tym, którzy żałują i przepraszają, ale przede wszystkim tym, którzy nie okazują skruchy. Będzie to pamiątką prawdy płynącej z krzyża – że tylko miłość do bliźniego nadaje życiu sens.

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA XIII. Pan Jezus zdjęty z krzyża

Święta Siostra Faustyna pisze w swoim Dzienniczku: „Dziś w czasie Mszy Świętej widzę Jezusa konającego, cierpienia Pana przeszywają moją duszę i ciało, choć w sposób niewidzialny, ale ból jest wielki, trwa bardzo krótko. W czasie śpiewanych Pasji ogarnia mnie tak żywo przejęcie Jego męką, że nie mogę się od łez powstrzymać. Pragnęłabym się gdzieś ukryć, aby się swobodnie oddać boleści, która płynęła z rozważania Jego męki.” [976, 977]


Przychodzi dla Ciebie, Jezu, chwila ulgi. Tu w zasadzie kończy się Twoja droga krzyżowa, ale trwa ona nadal w sercu Maryi, która teraz w samotności tuli Twoje pozbawione życia ciało. 33 lata temu dała ludzkości piękne, nieskazitelne Dzieciątko, a teraz od tej samej ludzkości otrzymuje zmaltretowane zwłoki. Nie płacze tylko z powodu widoku Twoich ran rozciągających się od stóp aż po głowę, lecz także z powodu każdego człowieka, który w obecnych czasach nie docenia miłosiernego czynu odkupienia. Poprzez swoją cichą i pokorną postawę Maryja zaraża nas nadzieją, że po Wielkim Piątku nadejdzie dzień Zmartwychwstania. Ona z pewnością w to wierzy, bo nie zadaje pytania „dlaczego?”, a co więcej – przebacza wszystkim barbarzyńcom i modli się za nich. Ja – podobnie jak Maryja – mogę być źródłem dobra dla drugiego człowieka. Mogę nim być, modląc się za żywych i umarłych. Będę pewna, że ich życie ziemskie i pośmiertne jest w dobrych rękach, bo nauczę się składać je w ręce samego Boga.

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


STACJA XIV. Pan Jezus złożony do grobu

Oto, jak święta Siostra Faustyna opisuje w swoim Dzienniczku przeżycie męki Chrystusa: „Rozpłakałam się i cały ból znowuż mi się odnowił w duszy, i płakałam nie mogąc się utulić w boleści. Wtem usłyszałam głos w duszy: Nie płacz —już nie cierpię. A za wierność, z jaką towarzyszyłaś mi w męce i śmierci — śmierć twoja będzie uroczysta, i będę ci towarzyszył w tej ostatniej godzinie. Umiłowana perło serca mojego, widzę miłość twoją tak czystą, więcej niż anielską; dlatego więcej, że walczysz. Dla ciebie błogosławię światu. Widzę wysiłki twoje ku mnie, i one zachwycają serce moje. Po tych słowach już nie płakałam, ale dziękowałam Ojcu niebieskiemu za zesłanie nam Syna swego i za dzieło Odkupienia rodzaju ludzkiego. [1061]

Są tacy, którzy myślą, że zamykając kamieniem wejście do Twojego grobu, przekreślą imię Zbawiciela świata i wymażą opowieść zwaną Dobrą Nowiną. Zdziwią się już za trzy dni, jak wielka jest miłość, przenosząca skały i budząca do życia sponiewierane ciało.  Twój grób to symbol nadziei, nadziei na to, że owszem, ciało się obróci w proch, ale dusza ujrzy oblicze samego Stwórcy. Ze złożenia w grobie zrodzi się nie tylko Jezusowe zmartwychwstanie, ale szansa na wskrzeszenie każdego z nas. Wykorzystam ją dzięki gotowości porzucenia spraw doczesnych oraz wierze, że koniec stanie się początkiem. Na tym ostatnim etapie Drogi Krzyżowej obiecuję szacunek i troskę o ludzi zmarłych. Jako chrześcijanin zobowiązuję się do grzebania ciał bliskich z godnością przypisaną każdemu człowiekowi oraz do dbania o ich groby, co jest wyrazem wiary w życie wieczne i okazją do głoszenia prawdy o Twoim chwalebnym zmartwychwstaniu.

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

ZAKOŃCZENIE

Niech modlitwą kończącą ten piękny czas trwania przy Tobie, Panie, będą słowa świętej Siostry Faustyny: „Jezu mój, nadziejo moja jedyna, dziękuję Ci za tę księgę, którą otworzyłeś przed oczyma duszy mojej. Tą księgą jest męka Twoja dla mnie z miłości podjęta. Z tej księgi nauczyłam się, jak kochać Boga i dusze. W tej księdze są zawarte dla nas skarby nieprzebrane. O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie w Twoim męczeństwie miłości. O, jak wielki jest ogień najczystszej miłości, który płonie w Twym Najświętszym Sercu. Szczęśliwa dusza, która zrozumiała miłość Serca Jezusowego.” [304]

autor rozważań: Aneta Misior
fot. x.KPwykop

Komentarze

  • Eunice
    2016-03-31 20:42:42

    arrow

    Bardzo piękna i wzruszająca

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


Co, gdzie, kiedy

w lewoCzerwiec 2019w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

MIASTO SIEDLCE, 01.06

III Niebanalny Triathlon Młodzieżowy w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.06

III Niebanalny Triathlon Młodzieżowy i Piknik Rodziny

więcej »

GARWOLIN, 01.06

Dzień Dziecka z CSiK

więcej »

ŁUKÓW, 01.06

Łuków: turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka

więcej »

LUBARTÓW, 01.06

II Ogólnopolski Zlot Pojazdów Zabytkowych

więcej »

SIEMIATYCZE, 01.06

Festyn Rodzinny – Bądźmy Razem w Siemiatyczach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.06

Piknik Rodzinny SzP nr 1 Siedlce

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 01.06

Festyn Rodzinny w Niwiskach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.06

Dzień Dziecka w Galerii Siedlce

więcej »

ŁUKÓW, 01.06

Łuków: zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 01.06

Integracyjnie w Woli Wodyńskiej

więcej »

ŁUKÓW, 01.06

Dzień Dziecka w Łukowie i w Rolach

więcej »

SIEMIATYCZE, 01.06

8. Siemiatycka Wieczorna „Dycha”

więcej »

ŁUKÓW, 01.06

Gmina Adamów: Najlepiej z Rodziną

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.06

DZIEŃ DZIECKA W NOVEKINO SIEDLCE

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 01.06 10:00

Koczowisko Ministranckie /zapowiedź/

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 01.06 10:00

Powiatowy Dzień Strażaka w Chlewiskach

więcej »

DROHICZYN, 01.06 10:00

W diecezji drohiczyńskiej pięciu diakonów otrzyma święcenia kapłańskie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.06 10:00

Niebanalny Triathlon Młodzieżowy i Piknik Rodzinny w SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach /ZAPROSZENIE/

więcej »

ŁUKÓW, 01.06 10:00

Dzień Dziecka nad łukowskim zalewem

więcej »

MIŃSK MAZ., 01.06 13:00

Dzień Dziecka w GCK

więcej »

LUBARTÓW, 01.06 14:00

LemON gwiazdą Dni Lubartowa

więcej »

ŁOSICE, 01.06 14:00

Festyn Rodzinny w Starych Szpakach

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 01.06 15:00

Piknik Rodzinny w Strzale

więcej »

MIĘDZYRZEC, 01.06 16:00

Nosowska zaśpiewa w Międzyrzecu

więcej »

DROHICZYN, 01.06 16:00

Muzyczna Strona Góry Zamkowej – pierwszy koncert 1 lipca

więcej »

MIĘDZYRZEC, 01.06 17:00

Międzyrzec w obrazach

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 01.06 17:00

Dni Miasta Biała Podlaska /PROGRAM/

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.06 18:00

Letnie wirowanie - koncert Kapeli i ZPiT ZS „Chodowiacy”

więcej »

PARCZEW, 01.06 18:00

Wieczór uwielbienia w Parczewie

więcej »
2

ŁUKÓW, 02.06

Łuków: Bezpieczny Minipeleton z okazji Dnia Dziecka

więcej »

WĘGRÓW, 02.06

Wielki Finał Mistrzostw Świata w Dobroci 6. edycji Kampanii - Kilometry Dobra

więcej »

RADZYŃ, 02.06

W Radzyniu będą świętować Dzień Dziecka na sportowo

więcej »

POWIAT BIALSKI, 02.06

XXII Letni Piknik Teatralny

więcej »

SOKOŁÓW, 02.06

Festyn Rodzinny „Bądźmy razem”

więcej »

GARWOLIN, 02.06

Miętne: gminne zawody strażackich jednostek

więcej »

RYKI, 02.06

Gmina Kłoczew: piknik słowiański na Dzień Dziecka

więcej »

ŁUKÓW, 02.06

Dzień Dziecka w Łukowie i w Rolach

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 02.06

Zenek Martyniuk i Hardkorowy Koksu w Skórcu

więcej »

SIEMIATYCZE, 02.06

Wędkarskie Zawody Integracyjne Dzieci i Młodzieży

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.06

Piknik Wędkarski w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.06

Show Szalonych Naukowców w siedleckim CKiS

więcej »

WĘGRÓW, 02.06

Węgrów: V Festyn Rodzin Zastępczych

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.06

Siedlce: Piknik Wędkarski z Okazji Dnia Dziecka

więcej »

SIEMIATYCZE, 02.06

Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Ciechanowca

więcej »

ŁUKÓW, 02.06

Święto Dziękczynienia, świętem Sióstr Nazaretanek

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 02.06 11:30

Dni Miasta Biała Podlaska /PROGRAM/

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.06 11:30

Piknik Integracyjny w Siedlcach

więcej »

SIEMIATYCZE, 02.06 14:00

Gminny Dzień Dziecka w Parku Linowym

więcej »

SOKOŁÓW, 02.06 14:00

Gala Taneczna TEMPO

więcej »

SOKOŁÓW, 02.06 15:00

Eko Festyn Rodzinny w Sokołowie Podl.

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 02.06 15:00

V edycja imprez pod hasłem „U nas na podwórku”

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 02.06 17:00

Koncert z okazji 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Siedlcach

więcej »

SIEMIATYCZE, 02.06 17:00

Wystawa ikon Barbary Hackiewicz

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.06 18:00

Swing Club na Mazowszu - Koncert RB Dixie Five

więcej »
3

POWIAT SIEDLECKI, 03.06

Mościbrody: Dzień Dziecka z indykiem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.06 10:00

Dzień Dziecka z Ączkiem Zajączkiem

więcej »
4

RADZYŃ, 04.06

Wkrótce „Baśniowy spacerek” ulicami Radzynia

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.06

O Polsce w rytmie rocka! Koncert z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów

więcej »

POWIAT BIALSKI, 04.06 12:00

4 czerwca w Gminie Terespol

więcej »

WĘGRÓW, 04.06 13:00

4 czerwca w Węgrowie

więcej »
5

RADZYŃ, 05.06 10:00

II Forum Ekonomiczne w Borkach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.06 11:00

Śpiewnik Seweryna Krajewskiego

więcej »

GARWOLIN, 05.06 13:00

Miętne: ...pamięci prezydenta Kaczyńskiego

więcej »
6

MIASTO SIEDLCE, 06.06

Rajd Rowerowy Dwójki Szlakiem Rezerwatów Przyrody

więcej »

SOKOŁÓW, 06.06

WIECZÓR POEZJI O RODZINIE

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.06 12:00

III Dzień Siedleckich Organizacji Pozarządowych

więcej »

SOKOŁÓW, 06.06 18:00

Wieczór poezji o rodzinie w Sokołowie Podl.

więcej »

MIŃSK MAZ., 06.06 19:00

Koncert z cyklu „O sztuce muzycznej na wesoło”

więcej »
7

LUBARTÓW, 07.06

Kock: Koncert LESKIEGO i malarstwo Krzysztofa Bojarczuka

więcej »

SIEMIATYCZE, 07.06

Mielnik: turniej służb mundurowych

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 07.06

Biała Podlaska: PARK SZTUKI

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.06

Promocja książki ks. Roberta Mirończuka

więcej »

RADZYŃ, 07.06

„Sensualnie” z Elżbietą Kalarus

więcej »

POWIAT BIALSKI, 07.06

Dni Gminy Zalesie

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 07.06 12:00

Konferencja „Transplantacja - dar życia”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.06 16:00

Siedlce: Jackonalia 2019

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.06 17:00

Wybory czerwcowe – 30 lat po...

więcej »

ŁUKÓW, 07.06 17:00

Łuków: Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny w zapasach

więcej »

RADZYŃ, 07.06 18:00

Wkrótce premiera tomiku poezji „Sensualnie” Elżbiety Kalarus

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 07.06 18:00

Spotkanie autorskie z Kamilem Jędruchniewiczem

więcej »

MIŃSK MAZ., 07.06 19:00

Koncert w mińskim MDK... Melodie dla Anny

więcej »
8

MIASTO SIEDLCE, 08.06

Dzień otwarty w Archiwum Państwowym

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.06

SIEDLCE: IV PIKNIK RODZINNY w SP7

więcej »

ŁUKÓW, 08.06

Łuków: Msza Święta i modlitwa o uzdrowienie

więcej »

DROHICZYN, 08.06

Odwołany spływ KSM, jest nowy termin

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.06

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych organizuje Piknik Integracyjny

więcej »

MIĘDZYRZEC, 08.06

Międzyrzec Podlaski: Festyn z okazji dnia dziecka

więcej »

RADZYŃ, 08.06

I Zjazd Absolwentów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.06

IX Mistrzostwa Polski Weteranów w Rugby

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.06

Rusza akcja „(Z)Badaj się w kobiecym interesie” . Bezpłatne badania ginekologiczne w Siedlcach

więcej »

WŁODAWA, 08.06

8 czerwca. LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Urszulina

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.06

BIEG W LEPSZĄ STRONĘ

więcej »

ŁUKÓW, 08.06

Łuków: szachowe rozgrywki

więcej »

GARWOLIN, 08.06

„Powiślaki” po raz 26 - ty

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.06

Święcenia diakonatu w siedleckiej katedrze /zapowiedź/

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.06 10:00

IV Podlaski Motocyklowy Rajd Papieski

więcej »

DROHICZYN, 08.06 10:00

Diecezjalne obchody rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Drohiczynie

więcej »

ŁUKÓW, 08.06 13:00

Festiwal Kultury Ukraińskiej w Łukowie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.06 13:00

Koncert charytatywny dla Kamila Janika

więcej »

PARCZEW, 08.06 13:00

100-lecie Szkoły Podstawowej w Dawidach

więcej »

ŁUKÓW, 08.06 17:00

Łuków: Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny w zapasach

więcej »

WĘGRÓW, 08.06 18:00

Koncert Uwielbienia w Łochowie

więcej »
9

SIEMIATYCZE, 09.06

Wystawa Artyści Mielnika

więcej »

SIEMIATYCZE, 09.06

Odpust na Św. Antoniego w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

więcej »

MIĘDZYRZEC, 09.06

Test sprawnościowy dla strażaków

więcej »

ŁUKÓW, 09.06

Dzień zdrowia dla Łukowa

więcej »

KRAJ, 09.06

Warszawski Marsz dla Życia i Rodziny 2019

więcej »

ŁUKÓW, 09.06

Łuków: szachowe rozgrywki

więcej »

MIĘDZYRZEC, 09.06

Test sprawnościowy dla strażaków

więcej »

SIEMIATYCZE, 09.06

Piknik rodzinny - Cudze chwalicie, swego nie znacie

więcej »

MIĘDZYRZEC, 09.06

Gminy Dzień Dziecka w Krzewicy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.06

Obchody 20 rocznicy pobytu Jana Pawła II w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.06 10:00

Na lato Luzik

więcej »

RADZYŃ, 09.06 11:30

Uroczystości w Lesie Baran

więcej »

POWIAT BIALSKI, 09.06 12:00

Dzień Rodziny w Dobryniu Dużym

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.06 12:00

Na lato Luzik

więcej »

ŁUKÓW, 09.06 13:30

Gmina Łuków: festyn rodzinny z geologią

więcej »
10

ŁUKÓW, 10.06

Łuków: słuchacze UTW kończą kolejny rok akademicki

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.06 13:00

Ks. Marek Dziewiecki przyjedzie do Siedlec

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.06 14:00

Wiecznie Młodzi - Regionalny Festiwal Twórczości Artystycznej Seniorów

więcej »

KRAJ, 10.06 18:00

Rozmowy o życiu i Warszawie z księdzem Janem Sikorskim

więcej »
11

ŁUKÓW, 11.06

Łuków: koncert Fabryki Piosenki

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.06 19:00

Piosenka Poetycka Klasycznie

więcej »

MIŃSK MAZ., 11.06 19:00

Pani Dulska w Mińsku Mazowieckim

więcej »
12

ŁUKÓW, 12.06

Łuków: Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 12.06 11:00

V Piknik integracyjny w Kisielanach

więcej »
13

SIEMIATYCZE, 13.06

Siemiatycze: Bezpłatne badania mammografficzne

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.06

Spotkania z Muzyką. Małe Filharmonie

więcej »

RADZYŃ, 13.06 10:00

XI Wojewódzki Turniej Zespołów Tanecznych w Ulanie - Majoracie

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 13.06 17:00

Spotkanie z Barbarą Kosmowską w Miejskiej Bibliotece Publicznej

więcej »

ŁUKÓW, 13.06 18:00

Burmistrz Łukowa zaprasza na spotkanie

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.06

Zapisy na Międzynarodową Pieszą Pielgrzymkę Suwałki - Wilno

więcej »

POWIAT BIALSKI, 14.06

Jerycho Młodych w Pratulinie

więcej »

ŁOSICE, 14.06

III Papieski Przegląd Piosenki i Pieśni Religijnej

więcej »

ŁUKÓW, 14.06

Łuków: „Złe mamuśki 2” w letnim kinie

więcej »

SIEMIATYCZE, 14.06

Wielkie otwarcie sezonu food trucków w Siemiatyczach

więcej »

ŁUKÓW, 14.06

Łuków: finał konkursu „Oddaj krew – ratuj życie”

więcej »

RADZYŃ, 14.06

Otwarcie wystawy fotografii Leszka Mądzika

więcej »

POWIAT BIALSKI, 14.06 10:00

Powiatowe Impresje Muzyczne w Janowie Podlaskim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.06 18:00

Podsumowanie Roku Artystycznego Studia Piosenki Singers & Sweet Angels

więcej »

GARWOLIN, 14.06 18:00

Miętne: wieczór z poezją i muzyką

więcej »

SIEMIATYCZE, 14.06 19:00

Stanisław Moniuszko – koncert w 200. rocznicę urodzin

więcej »
15

MIASTO SIEDLCE, 15.06

XIX Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich w Siedlcach

więcej »

POWIAT BIALSKI, 15.06

Jerycho Młodych w Pratulinie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 15.06

Ruszają zapisy na turniej ulicznej koszykówki BLACKTOP

więcej »

KRAJ, 15.06

Artyści dla bezdomnych

więcej »

PARCZEW, 15.06

Percival wystąpi na parczewskiej Nocy Świętojańskiej

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 15.06 - 16.06

Zgłoś się na Pieszy Rajd Śladami Kapitana Ostoi!

więcej »

POWIAT BIALSKI, 15.06

Międzynarodowy Bieg Przyjaźni Terespol - Brześć

więcej »

ŁUKÓW, 15.06

Gmina Łuków: jubileusz zespołu „Jata”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 15.06

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 15.06

Siedleccy rugbiści zagrają o brązowy medal

więcej »

MIĘDZYRZEC, 15.06

Turniej piłkarski w Międzyrzecu Podlaskim

więcej »

SIEMIATYCZE, 15.06

Wielkie otwarcie sezonu food trucków w Siemiatyczach

więcej »

MIŃSK MAZ., 15.06

Bieg i marsz Nordic Walking w Mrozach

więcej »

ŁUKÓW, 15.06

Łuków: Dzień Skupienia

więcej »

ŁUKÓW, 15.06 08:00

Łuków: powalczą o Puchar Marszałka

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 15.06 10:00

Dni Otwarte Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 15.06 20:00

XIX Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich - spektakl „Exultet”

więcej »
16

MIASTO SIEDLCE, 16.06

Festyn rodzinny w parafii św. Teresy

więcej »

SIEMIATYCZE, 16.06

Marsz dla Życia i Rodziny w Siemiatyczach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 16.06

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej w Siedlcach

więcej »

ŁUKÓW, 16.06

Krzywda: X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze /zapowiedź/

więcej »

SIEMIATYCZE, 16.06

Festyn Rodzinny w Boratyńcu Ruskim

więcej »

SIEMIATYCZE, 16.06

Wielkie otwarcie sezonu food trucków w Siemiatyczach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 16.06

XIX Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich w Siedlcach

więcej »

ŁUKÓW, 16.06

Rodzinny Festyn w Łukowie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 16.06

„Mrowisko” po raz dziesiąty!

więcej »

ŁUKÓW, 16.06

Dzień Adamowa i okolicy z „Top Girls”

więcej »

POWIAT BIALSKI, 16.06

Disco Weekend w Piszczacu. Wystąpią Zenek Martyniuk i zespół BOYS

więcej »

PARCZEW, 16.06

Uroczystości rocznicowe w Lasach Parczewskich

więcej »

ŁUKÓW, 16.06 12:00

Gmina Łuków: „Eko-Czerwcówka na rowerze”

więcej »

MIŃSK MAZ., 16.06 16:00

Mińsk Mazowiecki: XIV Pokaz Taneczny – Pokaz Mistrzów

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 16.06 17:00

Spotkanie Duszpasterstwa Prawników

więcej »

MIŃSK MAZ., 16.06 19:00

Koncert Orkiestry Dętej Miasta Mińsk Mazowieckim

więcej »

ŁUKÓW, 16.06 19:00

Artyści ze Szkocji i Niemiec w Łukowie

więcej »
17

MIASTO SIEDLCE, 17.06 11:00

Siedlecki Slam Poetycki

więcej »

POWIAT BIALSKI, 17.06 17:00

Jubileusz 70-lecia Biblioteki w Tłuśćcu

więcej »
18

MIASTO SIEDLCE, 18.06

Siedlecka „Urzekająca” Msza Św.

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.06 17:00

Zaproszenie na wieczór autorski Aliny Jurczuk

więcej »

MIŃSK MAZ., 18.06 18:00

Rozmowy o Mińsku Mazowieckim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 18.06 18:00

Spotkanie z Grzegorzem Polakiem, autorem książki

więcej »
19

SIEMIATYCZE, 19.06

Zaproszenie na Trzeci Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych w Ciechanowcu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.06 15:00

Jackonalia III Wieku z Olgą Bończyk i DJ Wiką

więcej »
20

ŁUKÓW, 20.06

Łuków dla Jezusa

więcej »

PARCZEW, 20.06

Parczew zaśpiewa dla Jezusa

więcej »

ŁOSICE, 20.06

IV Łosicki Wieczór Chwały

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 20.06

Siedlce dla Jezusa po raz trzeci

więcej »

MIĘDZYRZEC, 20.06

Koncert uwielbienia w Międzyrzecu Podlaskim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 20.06 10:00

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Siedlcach

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 20.06 19:00

Koncert Uwielbienia „Biała dla Jezusa”

więcej »
21

POWIAT BIALSKI, 21.06

Z Kostomłotów do Pratulina…

więcej »

MIĘDZYRZEC, 21.06

Noc Bibliotek w gminie Międzyrzec

więcej »

LUBARTÓW, 21.06

Kock: Zjazd członków Zespołu NADZIEJA

więcej »

SOKOŁÓW, 21.06 11:00

Kowiesy: Festyn na rozpoczęcie wakacji

więcej »
22

ŁUKÓW, 22.06

Łuków: Memoriał Antoniego Trybonia

więcej »

RADZYŃ, 22.06

Kombii gwiazdą festynu w Radzyniu Podlaskim!

więcej »

ŁUKÓW, 22.06

Noc Świętojańska w Łukowie

więcej »

ŁUKÓW, 22.06

Sejmik Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim

więcej »

GARWOLIN, 22.06

Pilawę czeka impreza na sto fajerek

więcej »

ŁOSICE, 22.06

Trwają zapisy na IV Rodzinny Rajd Rowerowy

więcej »

PARCZEW, 22.06 - 23.06

Święto Gminy Podedwórze

więcej »

ŁUKÓW, 22.06 10:00

Łuków: letnia pływalnia ruszy 22 czerwca

więcej »

SIEMIATYCZE, 22.06 10:00

Będzie jarmark w Ciechanowcu

więcej »

ŁUKÓW, 22.06 16:00

Świętojańska Sobótka w Ryżkach

więcej »

RADZYŃ, 22.06 17:00

Kombii i Harlem wystąpią w Radzyniu

więcej »

MIŃSK MAZ., 22.06 18:00

Noc świętojańska nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie

więcej »
23

GARWOLIN, 23.06

Powiat garwoliński: piknik przed starostwem

więcej »

ŁUKÓW, 23.06

Sejmik Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim

więcej »

GARWOLIN, 23.06

Święto Gminy Górzno

więcej »

GARWOLIN, 23.06

Pilawę czeka impreza na sto fajerek

więcej »

KRAJ, 23.06

W niedzielę w całej Polsce modlitwa wynagradzająca za profanacje

więcej »

GARWOLIN, 23.06 11:30

Charytatywny Festyn Rodzinny w Sobieniach-Jeziorach

więcej »

MIĘDZYRZEC, 23.06 14:00

Powitanie wakacji w Międzyrzecu Podlaskim

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 23.06 14:00

Festyn na Powitanie Lata z Gminą Paprotnia

więcej »

RADZYŃ, 23.06 15:00

Festiwal Orkiestr Dętych w Czemiernikach

więcej »

MIŃSK MAZ., 23.06 16:00

Spektakl dla najmłodszych na powitanie wakacji

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 23.06 19:00

Guitar Division w Siedlcach

więcej »

MIŃSK MAZ., 23.06 19:00

Powitanie lata w Mrozach

więcej »
24

ŁUKÓW, 24.06 10:00

Sesja Rady Powiatu Łukowskiego: raport i absolutorium

więcej »

MIŃSK MAZ., 24.06 17:30

23. Dzień Patrona Miasta Mińsk Mazowiecki

więcej »

ŁUKÓW, 24.06 18:00

Burmistrz Łukowa zaprasza na spotkanie do „Trójki”

więcej »

SIEMIATYCZE, 24.06 19:00

Klub Literacki zaprasza na Noc Świętojańską

więcej »
25

MIASTO SIEDLCE, 25.06 - 28.06

Siostry Pasjonistki zapraszają dziewczęta na rekolekcje

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 25.06 12:00

Msza Święta o beatyfikację Bpa Świrskiego

więcej »
26

ŁOSICE, 26.06 18:00

Moda niemożliwa. Rola ubrania w czasach zagłady

więcej »
27

MIASTO SIEDLCE, 27.06 19:00

Cienie przemijają… Poezja Andrzeja Meżeryckiego w 10. rocznicę śmierci

więcej »
28

RADZYŃ, 28.06

Rekolekcje dla małżeństw w Siedlanowie

więcej »

MIŃSK MAZ., 28.06 19:00

Festiwal 4M - Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki

więcej »
29

RADZYŃ, 29.06

Wkrótce Dni Czemiernik

więcej »

POWIAT BIALSKI, 29.06 10:30

Kodeń: Spotkanie modlitewne osób urodzonych w 1962 i 1963 roku

więcej »

POWIAT BIALSKI, 29.06 17:00

Festiwal „Kultura bez Granic” /zapowiedź/

więcej »

MIŃSK MAZ., 29.06 18:00

Festiwal 4M - Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki

więcej »
30

MIASTO SIEDLCE, 30.06

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

więcej »

KRAJ, 30.06

THE BEST OF PIOTR RUBIK

więcej »

RADZYŃ, 30.06

Wkrótce Dni Czemiernik

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 30.06

Wokół Bacha. Wieczór muzyczny przy organach Wagnera

więcej »

POWIAT BIALSKI, 30.06

Dni Janowa Podlaskiego /zapowiedź/

więcej »

SOKOŁÓW, 30.06 14:00

Pierwszy Piknik nad Zalewem Niewiadoma

więcej »

ŁUKÓW, 30.06 14:00

70-lecie LKS Sokół Adamów

więcej »

MIŃSK MAZ., 30.06 17:30

Festiwal 4M - Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki

więcej »

Najnowsze Informacje

foto

Rodzinny domek na wsi. Jak zorganizować idealne miejsce...
2019-06-20 22:38:56 Kategoria:

Chyba każdy z nas potrzebuje miejsca, które będzie dla niego odskocznią od codzienności. Jedną z takich przestrzeni może być mały domek na wsi. Aby miejsce to było...

więcej »
foto

Pilawa: ośrodek, który tętni życiem
2019-06-15 12:04:39 Kategoria: Region

Obiekt Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie jest najnowocześniejszym tego typu w powiecie garwolińskim. Koszt inwestycji, to ponad osiem milionów złotych, ale około...

więcej »